Belastingaftrek giften aan eenheidstarief daagt de vrijgevigheid uit – verandering wetgeving

Artikel geplaatst 17 januari 2013

Zoals al aangekondigd op deze website en zoals voorzien in het Regeerakkoord van eind 2011, werd bij wet van 13 december 2012 de methode van fiscale aftrek van giften voor het goede doel gewijzigd.

Voortaan geldt een forfaitaire belastingvermindering van 45% op het totaal van de giften, met een minimum van 40 € op jaarbasis en per begunstigde erkende organisatie.

De maatregel is van kracht vanaf het aanslagjaar 2013, dwz. voor inkomsten en giften in 2012.

U kunt meer detail op de site van de VEF vinden.

Dominique Foubert, bestuurder/schatbewaarder

PS = voor meer inlichtingen over aftrekbaarheid van de giften = zie www.atd-vierdewereld.be/Fiscale-aftrek-van-giften-blijft.html.