Europese Volksuniversiteit: “Samen actief als burgers voor een Europa zonder armoede en uitsluiting”

Artikel geplaatst 22 februari 2012

“Samen actief als burgers voor een Europa zonder armoede en uitsluiting.” Dat is het thema van de Europese Volksuniversiteit van de Vierde Wereld, georganiseerd door de internationale Beweging ATD Vierde Wereld in samenwerking met de Sociaal-Economische Raad van Europa (SERE), op:

maandag 5 maart 2012, van 9u30 tot 17u
in de Sociaal-Economische Raad van Europa
Belliardstraat 99 – 1040 Brussel
(Bereikbaar via Station Brussel Luxemburg of metrohalte Maalbeek)

Programma: zie PDF onder dit artikel.

met als thema “Samen actief als burgers voor een Europa
zonder armoede en uitsluiting.”

De Europese Volksuniversiteit van de Vierde Wereld is een plaats voor dialoog en gezamenlijke reflectie met mensen in armoede. Samen met hen, vanuit hun levenservaring, willen we wegen zoeken in de strijd tegen grote armoede en voor een solidair Europa.

De bijeenkomst brengt 120 afgevaardigden uit verschillende Europese landen samen. Enerzijds mensen met armoede ervaring en burgers, geëngageerd in de strijd tegen armoede. Anderzijds leden van de Sociaal-Economische Raad van Europa, politici, EU-ambtenaren en andere belanghebbenden. De Raad is gastheer voor de Volksuniversiteit.

In de ochtend werken de deelnemers in workshops, aan de hand van concrete voorbeelden rond actief burgerschap en armoedebestrijding. De drie workshops zijn: 1) samenleven met onze verschillen, 2) toegang tot basisrechten voor iedereen en 3) deelname aan het maatschappelijk leven en vertegenwoordiging. In de namiddag brengen we in een plenair debat de gedachten, vragen en aanbevelingen samen.

De verzamelde voorstellen van deze dialoog worden vervolgens doorgeven aan topambtenaren van de Europese Unie. De Commissie heeft immers het jaar 2013 uitgeroepen als ‘Europees Jaar van de burger’, met als doel de deelname van burgers aan de uitwerking van Europees beleid te versterken. Het is essentieel dat de armste mensen zelf een bijdrage aan dit debat kunnen leveren.

Marie-Cécile Renoux. Gedelegeerde van ATD Vierde Wereld voor de EU
Elisabeth Verzat, Coördinatrice Vierde Wereld Volksuniversiteiten in Europa
Katia Mercelis, Coördinatrice Vierde Wereld Volksuniversiteit Vlaanderen

PDF - 98.9 ko
Programma Europese Volksuniversiteit 050312