Vierde Wereldblad Juni 2014

Artikel geplaatst 23 juni 2014

PDF-versie Vierde Wereldblad juni – juli – augustus 2014

Op weg naar een nieuwe opdracht.
Na 7 jaar in België trekken Katia Mercelis en Jos Delisse naar Duitsland. Ze gaan er aan de slag als permanente werkers voor ATD Vierte Welt Duitsland.

Het kompas en de brug. Ambities van ATD Vierde Wereld in de Filipijnen.
Vlamingen Guy en Vanessa Malfait-Joos werken als permanente werkers voor ATD Vierde Wereld in de Filipijnen. Zij willen mensen die nauwelijks meetellen een stem geven. De zorg om niemand achter te laten is hun kompas bij deze acties. Zie ook: http://www.atd-vierdewereld.be/Het-kompas-en-de-brug.html

De weg die we volgen. Ambities van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld voor 2013 – 2017.
De landen waar de Beweging ATD Vierde Wereld actief is, zijn heel verscheiden. Toch zijn er ook gemeenschappelijke bezorgdheden en ambities. Tijdens tal van uitwisselingen en evaluaties dachten 78 groepen uit 30 landen na over de weg die de Internationale Beweging de komende jaren moet volgen.

Duur-zaam of te duur?
We produceren bergen afval en de duurzame verwerking ervan kost hopen geld. Maar welke impact heeft dit op mensen in armoede?