Vierde Wereldblad Oktober - December 2015

Artikel geplaatst 17 september 2015
In het VierdeWereldblad van Oktober - December 2015 laten we Kristel Driessens, coördinator bij Bind-kracht, aan het woord over haar band met de VierdeWereldbeweging en over hoe die ervaring haar werk beïnvloedt. We laten ook Marcel, een coach bij Bind-kracht aan het woord. Verder onder meer:
- Het korste eind. Het verhaal van Elsie
- Brugse Bruggenbouwers. Een kennismaking met de mederstandersgroep uit Brugge.
- Werelddag van verzet tegen extreme armoede. Samen voor een duurzame toekomst zonder armoede en discriminatie.