VierdeWereldblad September - Oktober 2013

Artikel geplaatst 14 november 2013

PDF-versie Vierde Wereldblad september-oktober 2013

Leren van de armsten in Tanzania: ATD Vierde Wereld wil muren slopen tussen arme en rijk. Een groot deel van de mensen die net als wij arm zijn denken dat de wereld behoort aan de rijken. Zo is het niet, de wereld is er voor ieder van ons. (Shabani, steenkapper) Aan de hand van een aantal getuigenissen gaan we in dit artikel dieper in op de aanwezigheid van ATD Vierde Wereld in Tanzania.

Armoede en mensenrechten in richtlijnen Verenigde Naties: de "VN Richtlijnen inzake extreme armoede en mensenrechten" werden in 2012 goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de VN.

Wat na de Millenniumdoelen?: in New York vond in juni een bijeenkomst over de Millenniumdoelen plaats. Claude Mormont maakt samen met Andrée Defaux, Didier Clerbois en Thierry Viard deel uit van de Belgische delegatie. In dit artikel vindt u een beknopt verslag van zijn ervaringen.


De Belgische delegatie : Andrée Defaux, militante van LST, (Lutte-Solidarité-Travail) een vereniging uit Namen, Thierry Viard, volontair van ATD Vierde Wereld, Didier Clerbois, militant van ATD Vierde Wereld in Charleroi, Claude Mormont van Entraide et Fraternité (zustervereniging van Broederlijk Delen).