VierdeWereldblad januari-februari 2013: Grenzeloze samenwerking

Artikel geplaatst 18 februari 2013

Waarom grensverleggende ervaringen en grensoverschrijdende samenwerking nodig zijn in de strijd tegen armoede. Daarover gaat het in het opiniërend artikel op de voorpagina. (Tekening: Steven Gryspeerdt).

Jongeren willen deelnemen aan de samenleving, maar hoe kunnen ze dat werkelijk doen? Tijdens een ontmoeting in Boedapest georganiseerd door ATD Vierde Wereld en de Raad van Europa wisselden jongeren uit verschillende landen, waaronder België, hierover uit. Terug thuis gaan ze daar mee door in hun eigen omgeving.

Samen werken en leren: een experimenteel bedrijf van ATD Vierde Wereld verkent mogelijkheden en verlegt grenzen om iedereen mee te laten doen.

Canadezen hebben een heel ander kijk op armoede. Dat weten de Vlaamse volontairs Bert Luyts en Marianne de Laat na zes jaar in Montreal heel goed te schetsen.

PDF-versies van alle VierdeWereldbladen van de afgelopen jaren.

PDF-versie VierdeWereldblad januari-februari 2013.