VierdeWereldblad mei-juni 2013: "In een familie kan je fier zijn"

Artikel geplaatst 20 juni 2013

Jongeren in actie in de zomer. Een greep uit het aanbod van activiteiten voor jongeren deze zomer. Interesse? Neem dan contact met ons op via mail of bel naar 02/647.92.25.

"In een familie kan je fier zijn". In maart vond in Antwerpen een nationale, tweetalige volksuniversiteit plaats over (familiale) banden. Het is een thema dat veel deelnemers diep raakt. In het artikel vindt u een bloemlezing van reacties, bekommernissen,...

JPEG Film rekent af met clichés rond armoede. In Gent werd in samenwerking met ATD Vierde Wereld vanuit het OCMW een compleet project opgezet, met in april twee voorstellingen in de Hogeschool Gent. Het werden enkele boeiende avonden. De film was voor velen een echte eyeopener .
De film ‘Joseph, de rebel – Van wanhoop tot verzet’ is verkrijgbaar via ons secretariaat met tips en aanwijzingen voor een goede voorstelling en dialoog.

Verzet tegen extreme armoede :een strijd in allerlei talen. Een beknopt overzicht van onderwerpen die op de websites van andere landen van de internationale beweging ATD Vierde Wereld voorkomen.

PDF-versie Vierde Wereldblad mei-juni 2013

Alle VierdeWereldbladen van de afgelopen jaren.