Archief voor oudere documenten

De Volksuniversiteit van de Vierde Wereld

Artikel geplaatst 29 juni 2008 Print Friendly

De eersten die over grote armoede iets te zeggen hebben zijn de mensen die de armoede aan den lijve ondervinden. Dat vond Joseph Wresinki, de stichter van ATD Vierde Wereld. In 1972 start hij in Parijs wekelijkse ’dialogen met de Vierde Wereld’. In 1982 krijgt deze dynamiek de naam
’Volksuniversiteit van de Vierde Wereld’.

Een gedetailleerde en rijk geillustreerde geschiedenis (1982-2007) van de Volksuniversiteit vindt u hier in de vorm van een PDF-stand. Dit document werd in de loop van 2008 en 2009 gemaakt in samenwerking met militanten die al jaren en nog steeds actief aan de Volksuniversiteit deelnemen. Een uniek document.

De Volksuniversiteit van de Vierde Wereld, een plaats waar:

  • mensen met een ervaring van grote armoede zich verenigen, zich in elkaar herkennen en samen trots zijn op hun verzet tegen armoede en uitsluiting
  • de armsten tegenover elkaar en anderen uitdrukken wat ze meemaken en waar ze voor opkomen
  • een dialoog op gang komt met mensen uit andere milieus: het respect voor de rechten en de waardigheid van elke mens staan hierin centraal
  • de deelnemers als ‘militanten’ leren toestappen naar en opkomen voor wie nog volledig uitgesloten leeft omwille van de armoede.

Sinds 1982 is er ook in Vlaanderen een Volksuniversiteit van de Vierde Wereld

Foto: Een Volksuniversiteit in het Vierde Wereldhuis in Brussel.

  • Ze brengt mensen met een ervaring van langdurige armoede uit 12 groepen in Vlaanderen en Brussel samen. De meeste groepen zijn partners van ATD Vierde Wereld en hebben hun eigen werking en identiteit; enkelen zijn erkend als vereniging waar de armen het woord nemen;
  • Gemiddeld zijn er 55 aanwezigen op de maandelijkse Volksuniversiteiten. Die worden door vele anderen in de plaatselijke groepen mee voorbereid;
  • Hun (schriftelijke) voorbereiding dient als basis voor het gesprek op de Volksuniversiteit, die beurtelings in Brussel en in Antwerpen doorgaat;
  • De volksuniversiteiten worden volledig uitgeschreven: de kennis die hierbij wordt opgebouwd wordt ook internationaal samengebracht;
  • Vaak wordt rond een thema een gast uitgenodigd die vanuit zijn verantwoordelijkheden in de samenleving met de deelnemers in gesprek gaat;
  • De Belgische volksuniversiteiten waren één van de cruciale plaatsen van waaruit het in 1995 verschenen Algemeen Verslag over de Armoede (AVA) werd voorbereid. Nog steeds zijn veel positieve veranderingen in het armoedebeleid hierop gebaseerd.

Militant André zegt: “Wanneer je samenkomt met anderen, wanneer je uit het isolement en de schaamte geraakt, word je bewust. Bewust dat je niet alleen staat. Maar ook bewust van alle dingen die in je leven en in de samenleving verkeerd gaan. De enige manier om dan de moed niet te verliezen is door mensen en diensten te ontmoeten die realistisch en rechtuit naast ons gaan staan en met ons gaan zoeken en blijven zoeken.”

Wilt u de Volksuniversiteit van de Vierde Wereld ondersteunen ? Klik hier.

Nadere informatie vindt u in onze Lenteboodschap 2008, die hier als PDF-bestand aantreft.

PDF - 717 kB
Lenteboodschap 2008
De Volksuniversiteit van de Vierde Wereld.