Beginpagina > Uw inzet ? >

Financiële steun

De Stichting ATD Vierde Wereld is gemachtigd legaten tegen verlaagd tarief te ontvangen

20 oktober
De Stichting ATD Vierde Wereld is gemachtigd legaten tegen verlaagd tarief te ontvangen Een Koninklijk Besluit van 20 oktober 1988 erkende De Stichting ATD Vierde Wereld België als instelling van openbaar nut. De Stichting geeft ondersteuning aan de beweging ATD Vierde wereld België bij het opzetten van acties met als doel het terugdringen van extreme armoede en sociale uitsluiting, zowel in België als elders in de wereld. De Stichting ondersteunt op de eerste plaats het engagement van personen in België, maar ook van leden van de beweging in het buitenland, voornamelijk in (...)

Rekeningen ATD Vierde Wereld 2016 nu ter inzage

14 juli
Rekeningen ATD Vierde Wereld 2016 nu ter inzage De Beweging ATD Vierde Wereld België bestaat uit vier vzw’s en een Stichting van Openbaar Nut. De rekeningen van de 4 vzw’s werden op zaterdag 22 april 2017 goedgekeurd door elke Algemene Vergadering. Ze werden hen voorgelegd door de verschillende beheerraden na controle door een bedrijfsrevisor, met name Mevrouw Debroux-Leddet, die in 2010 als commissaris werd aangesteld (mandaat hernieuwd in 2016 voor 3 jaren). Ondertussen werden de rekeningen neergelegd bij de griffie van de rechtbank, (...)

Jaaroverzicht ATD Vierde Wereld in België 2016

12 juli
Jaaroverzicht ATD Vierde Wereld in België 2016 Het Jaaroverzicht 2016 vertelt in beeld en tekst over de acties en de inzet van ATD Vierde Wereld in België. U kunt het Jaaroverzicht downloaden of gratis opvragen via het secretariaat. Dit jaaroverzicht biedt een uitstekende kans om terug te blikken op 2016. In de media werden we geconfronteerd met hallucinante cijfers rond gezinnen en kinderen die in armoede leven. Daarbij legden politici en de goegemeente te vaak de oorzaak bij de mensen zelf. In 2016 begonnen we een nieuwe (...)

Rekeningen ATD Vierde Wereld 2015 nu ter inzage

Oktober 2016
De Beweging ATD Vierde Wereld België bestaat uit vier vzw’s. De rekeningen van deze vzw’s werden op woensdag 20 april 2016 goedgekeurd door elke Algemene Vergadering. Ze werden hen voorgelegd door de verschillende beheerraden na controle door een bedrijfsrevisor, Mevrouw Debroux-Leddet, die in 2010 als commissaris werd aangesteld (mandaat hernieuwd in 2016 voor 3 jaren). Ondertussen werden de rekeningen neergelegd bij de griffie van de rechtbank, voor wat betreft de asbl Jeunesse en de vzw (...)

NewB weldra in je portefeuille!

Juli 2016
NewB weldra in je portefeuille! De NewB prepaid Mastercard®, de eerste duurzame prepaid betaalkaart, is een feit. Echt duurzaam, omdat ze gemaakt is van niet-genetisch gemanipuleerde maïs, omdat ze op termijn in tien talen kan aangevraagd worden, omdat de ecologische voetafdruk van je aankoop zal berekend worden én omdat ze goede doelen steunt, zoals ATD Vierde Wereld. In totaal onderscheidt de kaart zich met negen elementen (de ‘goodies’) van een doorsnee andere betaalkaart. NewBCardGeneric_ATD_NL from ATD Vierde Wereld on (...)

Online een gift doen

Mei 2016
Online een gift doen Via onze pagina op www.dono.be kan u online een gift doen. Giften waarvan de som gedurende een jaar minstens 40 € bedraagt, geven recht op een fiscaal attest.

Een gift doen via overschrijving

Mei 2016
Een gift doen via overschrijving ATD Vierde Wereld heeft particuliere giften nodig om haar acties te kunnen voeren. Hoe u ons financieel kan ondersteunen leest u hier.

Giften voor een concreet project

Mei 2016
Giften voor een concreet project Kent u personen die, in hun onderneming, vereniging of stichting, samen peter kunnen zijn van projecten van ATD Vierde Wereld? Hierbij kan u een mecenaatsdossier vinden dat u kan gebruiken om onze beweging voor te stellen. Voor meer info of uitleg, kan u steeds contact met ons opnemen.

Kies voor een duolegaat

Mei 2016
Kies voor een duolegaat De formule “duolegaten” maakt het mogelijk de erfenis van uw dierbaren te verhogen en tegelijkertijd een organisatie als ATD Vierde Wereld te steunen. Wilt u persoonlijke uitleg, neem dan contact op met ons. De juridische basis van dit systeem is vervat in artikel 64, 2e alinea van het successiewetboek. Dit vermeldt dat persoon X (bvb. een neef of een vriend) een legaat ontvangt dat vrijgesteld is van successierechten, op voorwaarde dat persoon Y (in ons geval de Stichting ATD Vierde Wereld (...)

ATD Vierde Wereld is coöperant van New B

Mei 2014
We missen een bank : coöperatief, transparant, duurzaam, sober en voor de reële economie. Teken de petitie : http://wemisseneenbank.be/teken-de-petitie.html De ’beweging’ (het is nog geen bank) NEWB is ontstaan uit de bankencrisis van 2008. De eerste stappen zijn gezet in 2011 en de echte start was op 24 maart 2013. Drie maanden later waren er reeds 40.000 coöperanten die hadden ingetekend op een aandeel van 20 euro. Bedoeling is dat deze ’beweging’ een coöperatieve bank wordt met drie (...)

Jaaroverzicht ATD Vierde Wereld in België 2012

Juli 2013
Jaaroverzicht ATD Vierde Wereld in België 2012 Het Jaaroverzicht 2012 vertelt in beeld en tekst over de acties en de inzet van ATD Vierde Wereld in België. U kunt het Jaaroverzicht downloaden of gratis opvragen via het secretariaat. ’We steunden elkaar en gaven elkaar kracht’. Dat is zeker een rode draad door een jaar vol ontmoetingen, acties en gebeurtenissen in de beweging ATD Vierde Wereld in België. Zo kwamen we bijvoorbeeld bijeen in Willebroek waar we het 30-jarig bestaan van de groep én van de Volksuniversiteit van de Vierde Wereld (...)

Charter van de financiële ethiek van ATD Vierde Wereld

December 2011
ATD Vierde Wereld wenst mee te werken aan een samenleving waarin elkeen een volwaardige plaats vindt. Vanuit de jarenlange inzet samen met mensen in grote armoede, heeft ATD Vierde Wereld bakens uitgezet voor haar werking. Sommige hiervan geven ook richting aan haar financiële ethiek: • de waardigheid van elke mens staat voorop en tevens de evenwaardigheid van allen. • het is belangrijk dat banden gesmeed worden tussen mensen, dat iedereen kan deelnemen en kennis kan inbrengen • een (...)