Armoede uit de wereld bannen.

Artikel geplaatst 22 mei 2015 Print Friendly

ATD Vierde Wereld wil armoede uit de wereld bannen door ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot alle mensenrechten Om hiervoor de nodige politieke veranderingen te bekomen, is het belangrijk de brede publieke opinie te sensibiliseren. Daarnaast is dialogeren met burgers en overheden noodzakelijk om samen structurele antwoorden op armoede te vinden. Deze antwoorden zijn erop gericht mensen in armoede respectvol en als partners te behandelen.

In al onze acties passen we twee fundamentele overtuigingen toe:

1) Participatie van de armsten:
denken en handelen MET mensen die in armoede leven.
2) Niemand achterlaten.
ATD Vierde Wereld kiest steeds opnieuw voor de meest uitgeslotenen. Op die manier willen we vermijden dat enkel een beperkte groep armen rechten en erkenning krijgen.

Engagement van mensen staat centraal in onze actie. In de eerste plaats zetten mensen die in armoede leven zich in voor een beter leven van hun lotgenoten. Het zijn ervaringsdeskundigen die we binnen ATD Vierde Wereld militanten noemen. Daarenboven is het engagement van mensen in de maatschappij die bruggen slaan nodig. Dit zijn onze medestanders. Permanente werkers kozen ervoor om hun job en carrière te laten staan om zich full-time te engageren voor ATD Vierde Wereld.

Onze missie vinden we ook terug in de oproep die Joseph Wrésinski lanceerde op 17 oktober 1987.

"Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven, worden de Rechten van de Mens geschonden. Zich verenigen om die rechten te doen eerbiedigen is een heilige plicht."

Deze tekst is ook gegraveerd in de eerste gedenksteen voor slachtoffers van armoede op het Mensenrechtenplein in Parijs. Ondertussen zijn wereldwijd replica´s van deze steen te vinden o.a. op de Esplanade voor het Europees Parlement te Brussel.