Beginpagina > Wie zijn wij ? >

VierdeWereldblad

Klik hier voor PDF-versies, informatie en abonnementen.

Armoede doet ons anders nadenken over de wereld

23 oktober
Armoede doet ons anders nadenken over de wereld Sprekers uit 15 landen keken door de lens van hun eigen vakgebied en ervaring naar het gedachtegoed van Joseph Wresinski en legden het naast dat van andere denkers uit de geschiedenis. Op www.joseph-wresinski.org kan u in een Nederlandstalige samenvatting lezen wat Joseph Wresinski verbindt met Simone Weil en Hannah Arendt en wat voor Chen Yueguang van het China Culture Institute herkenbaar is. Hieronder vindt u de kern uit de bijdragen van Marie Jahrling, Bonita Bennet en Dominique (...)

Bergen beklimmen en idealen delen

4 juli
Bergen beklimmen en idealen delen Over de jongerenbeweging Djynamo Djynamo is de dynamische jongerenbeweging van ATD Vierde Wereld. Jongeren met uiteenlopende achtergronden ontmoeten elkaar. Ze leren elkaar goed kennen en zoeken hoe ze hun ideaal, een wereld zonder armoede en uitsluiting, kunnen waarmaken. Vorig jaar ontmoetten ze elkaar onder meer tijdens een internationale Pools-Belgische bijeenkomst in Brussel, namen enkele jongeren deel aan een bergbeklimming in de Alpen en kwamen anderen samen in Frankrijk om in een (...)

Cultuur is een weg naar vrijheid

9 juni
Cultuur is een weg naar vrijheid Mensen in armoede hebben grondrechten zoals iedereen. Maar kunnen ze die ook waarmaken? Het Steunpunt armoedebestrijding brengt daarover elke twee jaar verslag uit. Ook cultuur is een recht. In het Algemeen Verslag over de Armoede uit 1994 klonk dit nog nieuw. Sindsdien kwamen op diverse beleidsniveaus heel wat stimulansen voor cultuurparticipatie. Het hoofdstuk cultuur in het laatste verslag* is het resultaat van een dialoog die het Steunpunt organiseerde met 34 organisaties. Ik durfde (...)

Het geheugen van ATD Vierde Wereld

10 maart
Het geheugen van ATD Vierde Wereld Al 40 jaar werkt Jean Tonglet als volontair voor ATD Vierde Wereld. Gepassioneerd door geschiedenis en het geschreven woord, graaft hij in de archieven van Joseph Wresinski en de beweging, op zoek naar interessante teksten.

Op zoek naar de armsten in de Ardennen

September 2016
Op zoek naar de armsten in de Ardennen Marc en Monique Couillard leerden elkaar 35 jaar geleden kennen tijdens een jongerenkamp van ATD Vierde Wereld in Frankrijk. Marc is Fransman, Monique is Belgische. Met Beauraing als uitvalsbasis, gaan ze sinds vier jaar op weg met mensen in armoede in de Ardennen. Hoe hebben jullie ATD Vierde Wereld leren kennen? Marc: In 1959 kwam ik als zesjarige samen met mijn familie aan in het barakkenkamp van Noisy-le-Grand. Daar, te midden van mijn vrienden, voelde ik een grote (...)

Van ontdekkingsstage naar zinvol engagement

Maart 2016
Van ontdekkingsstage naar zinvol engagement Brendan en Magali wonen op de bovenste verdieping van het Brusselse Vierdewereldhuis. Anderhalf jaar zijn ze nu in België. Brendan Coyne is een Brit en Magali Louette komt uit Frankrijk. Beiden zijn volontair. Ze engageren zich met mensen in armoede, werken voor een bescheiden toelage en zijn niet honkvast. Voor zover hun privé-leven dat toelaat, volgen volontairs de internationale sporen van ATD Vierde Wereld. Hoe leerden jullie ATD kennen? Brendan: Zeven jaar geleden zag ik op de (...)

De helende werking van Frimhurst

Augustus 2015
De helende werking van Frimhurst Een plek om tot rust te komen Als onderdeel van mijn stage in het Brusselse Vierdewereldhuis kreeg ik de kans een driedaagse familievakantie voor gezinnen in armoede te begeleiden in Frimhurst, gelegen op het platteland niet al te ver van Londen. Hier organiseert de Engelse afdeling van ATD Vierde Wereld al een hele tijd soortgelijke vakanties in een mooi, volledig opgeknapt Victoriaans huis met omringend domein. Deze verblijven bieden de mogelijkheid aan gezinnen even op adem te komen, (...)

Drie sporen

Augustus 2015
Drie sporen ATD Vierde Wereld wil armoede uitroeien en werkt hiervoor op drie sporen: 1 samen met mensen in armoede streven we ernaar dat de rechten gerespecteerd worden van de mensen die we kennen maar ook van hen die we niet bereiken. In de volksuniversiteit leren we veel, maar dat is niet het enige doel. Op de vorige bladzijden in dit nummer kan u een artikel lezen over ‘drempels’. Met de opgedane kennis willen we verder werken, zo hopen we dat drempels van diensten kunnen weggewerkt worden, voor (...)

Een beleid dat armoede tolereert, rust op drijfzand

December 2014
Een beleid dat armoede tolereert, rust op drijfzand Vele burgers van dit land stellen hoge verwachtingen in de nieuwe regering. Ongeacht hun politieke overtuiging begrijpen ze dat een gebrek aan beleid steeds nadelig is. Het uitstellen van beslissingen is een vorm van conservatisme, en de chaos die eruit volgt opent de poort voor de wet van de jungle waarbij de zwakste steeds verpletterd wordt. De regering wacht een zware taak waarbij zij delicate keuzes zal moeten maken. Sommige daarvan zullen op niet veel bijval kunnen rekenen, maar daar (...)

Een goede werkkracht.

December 2014
Een goede werkkracht. De weg naar een job was lang voor Jan. Met de steun van mensen in zijn omgeving maakte hij het waar. Of hij ooit nog zo’n kansen krijgt, vraagt hij zich nu af. Een collega vertelt.

Een Europa zonder uitsluiting

April 2014
De snelle media doen al te vaak vergeten dat echte ontmoeting tussen mensen in armoede en beleidsmakers tijd vraagt. Veel tijd. Een dialoog bouw je op en kun je niet forceren in één moment of één dag. De Europese Volksuniversiteit van de Vierde Wereld van 5 maart 2014 bracht mensen met armoede-ervaring en bondgenoten samen met Europese beleidsmakers. In de rechtstreekse dialoog was het delen van onze bekommernissen mogelijk. De Europese Unie stelt de mens te weinig centraal in haar (...)

Mensenrechtenprijs voor ATD Vierde Wereld Filipijnen

Februari 2014
Mensenrechtenprijs voor ATD Vierde Wereld Filipijnen ATD Vierde Wereld in de Filipijnen kreeg begin februari uit handen van de Franse ambassadeur in Manilla een Speciale Vermelding van de Mensenrechtenprijs van de Franse Republiek. De prijs is voor het project ’Unheard Voices’ (’Ongehoorde stemmen’). In dit ambitieus project staat het leven centraal van mensen die in extreme armoede leven onder een brug in Manilla. Het doel is om hun stem te laten meetellen in de plannen voor ruimtelijke ontwikkeling die hen aangaan. In de huidige plannen (...)

’Ongeziene inzet’

September 2013
'Ongeziene inzet' In een woelige, globale wereld vol uitsluiting, geweld, klimaatverandering en honger hebben mensen die in extreme armoede leven ervaringen en ideeën die er toe doen. Hun verhalen en visies dreigen verloren te gaan in de continue immense stroom van informatie en amusement. Sinds dit jaar heeft de internationale Beweging ATD Vierde Wereld een website met veel indringende filmpjes met interviews met mensen op de meest uiteenlopende plekken op de wereld. Mensen die in onvoorstelbare (...)

ATD Vierde Wereld geeft armen stem bij VN in New York

September 2013
ATD Vierde Wereld geeft armen stem bij VN in New York Claude Mormont ging naar New York voor een bijeenkomst over de Millenniumdoelen. ‘Met dank aan ATD Vierde Wereld om de organisatie waarvoor ik werk uit te nodigen en met dank dat die mij liet gaan. Dat zijn geen holle woorden. Vanaf de eerste dag heb ik ervaren wat ik ook al tijdens de voorbereidende bijeenkomst in Brussel kon ervaren: deze ontmoeting is een onmisbare bijdrage aan het denken over de Millenniumdoelen en hun vervolg, over ontwikkeling in het algemeen en het resultaat ervan. (...)

De uitdaging nà de Millenniumdoelen in 2015

Juli 2013
De uitdaging nà de Millenniumdoelen in 2015 ’Opkomen voor een duurzame ontwikkeling die niemand achterlaat’ Mensen met ervaring van armoede, waaronder een Belgische delegatie, confronteerden op het seminar rond de evaluatie van de Millenniumdoelen op 27 juni bij de Verenigde Naties in New York hun inbreng en voorstellen met die van universitairen, vertegenwoordigers van verschillende regeringen en van de internationale gemeenschap. Mevrouw Amina J. Mohammed, bijzonder raadgever voor het ontwikkelingsprogramma na 2015 van de VN, was (...)

Voedselbedeling is geen oplossing

Juni 2013
Voedselbedeling is geen oplossing

De discussie rond bedeling via voedselbanken laait weer op na een voorstel om de btw op voedselhulp af te schaffen. Voor de langere termijn is dit een heilloze weg, is de mening van ATD Vierde Wereld en anderen. In onderstaand artikel vindt u de opinie van ons Nationaal Team en de redactie.

De visie van de voorzitter van ATD Vierde Wereld België vindt u hier.

Een ingezonden brief van Welzijn Stuivenberg in Antwerpen, bedoeld voor De Morgen, maar gepubliceerd door de DeWereldMorgen.be, vindt u hier.

Leden van de Beweging ATD-Vierde Wereld namen deel aan het Kennisplatform “Armoedebestrijding via voedsel: Oplossing of symptoom?” op 17 juni op de universiteit Antwerpen.
Achteraf schreef Tuur Ghys, medewerker van het organiserende OASeS (Centrum voor Ongelijkheid, Armoede, Sociale uitsluiting en de Stad) een open brief aan het dagblad De Morgen: “Voedselbedeling wordt een ramp”. Klik hier voor pdf.

Wilt u bijdragen aan de dialoog? Stuur dan uw reactie naar het emailadres van de redactie


’Jongeren sterker maken om de samenleving te veranderen’

April 2013
'Jongeren sterker maken om de samenleving te veranderen' Mieke Nolf van ’Uit De Marge’ nam in september 2012 deel aan de Volksuniversiteit van de Vierde Wereld rond het thema ’Een toekomst voor alle jongeren’. Stagiair sociaal-cultureel werk Dries Vastiau en medestandster Sara Philips zochten haar opnieuw op voor een uitgebreid interview. Kan je uitleggen wie je bent, wat je doet en op welke manier je actief bent met jongeren? Ik ben Mieke Nolf, stafmedewerker bij ’Uit De Marge’, een ondersteuningsorganisatie voor maatschappelijk kwetsbare kinderen (...)

Werken aan een rechtvaardigere samenleving met alle jongeren

April 2013
Werken aan een rechtvaardigere samenleving met alle jongeren Aan een rechtvaardigere samenleving werken kan alleen als álle jongeren actief deel kunnen nemen aan dit proces. Vaak krijgen jongeren die in moeilijke omstandigheden leven de kans niet of worden ze niet gehoord. Bij ATD Vierde Wereld vinden we het belangrijk dat jongeren hun stem te laten horen. In december 2012 kwam een 30-tal jongeren uit heel Europa samen in Boedapest om over ’actieve deelname aan de maatschappij’ ervaringen uit te wisselen. Er werd een aanzet gegeven voor aanbevelingen (...)

Pagina's : 1 | 2 | 3