Beginpagina > Onze acties >

Volksuniversiteit

Wat? ‘De eersten die over grote armoede iets te zeggen hebben zijn de mensen die de armoede aan den lijve ondervinden’. Dat vond Joseph Wresinski, de stichter van ATD Vierde Wereld. In 1972 start hij in Parijs wekelijkse ’dialogen met de Vierde Wereld’. Later krijgt deze dynamiek de naam ’Volksuniversiteit van de Vierde Wereld’.

Waar? In verschillende landen waar ATD Vierde Wereld actief is, vanaf 1982 ook in Vlaanderen. Jarenlang ging de volksuniversiteit maandelijks door, in Antwerpen of Brussel, op dinsdagavonden. Nu wordt gekozen voor minder bijeenkomsten, maar wel op een zaterdag en met nevenactiviteiten voor kinderen. Zo kunnen ook jonge gezinnen deelnemen. Vanaf dit jaar zijn we te gast in HoGent, de Hogeschool Gent.

Hoe? Meestal wordt rond een thema gewerkt. Dat wordt voorbereid in plaatselijke groepen, veelal verenigingen waar armen het woord nemen, met een eigen werking en identiteit.

Met wie? Mensen met een langdurige ervaring van grote armoede en mensen die naast hen staan. Vaak wordt rond een thema een gast uitgenodigd die vanuit zijn verantwoordelijkheden in de samenleving met de deelnemers in gesprek gaat.

Waarom? Het is een leerschool voor de deelnemers en een uitdrukking van hun verzet tegen armoede en uitsluiting. Het is een labo waar kennis wordt opgebouwd die de grondlaag vormt voor standpunten en acties.

Universiteit?

Prof. Dr. Ides Nicaise, KU Leuven: “De Volksuniversiteit van ATD Vierde Wereld heeft me even sterk gevormd als de KU Leuven. Ik ben er vele jaren naartoe gegaan, met ups en downs, ook met arme gezinnen uit het Leuvense. We ontleedden zorgvuldig de ervaringen van onrecht die zij ons meedeelden, werden strijdmakkers en zochten mee naar structurele oplossingen. We zagen hen groeien in inzicht en mondigheid, maar ik voelde evenzeer hoe ik in de Volksuniversiteit zelf zaken leerde die je nergens aan de ‘gewone’ universiteit leert. Bijvoorbeeld hun verbeten strijd voor de integriteit van hun gezin. Dat generaties na elkaar kinderen aan hun ouders onttrokken en geplaatst werden (en nog worden) is voor hen veel erger dan honger of kou. Of nog: het verband tussen armoedebestrijding en de strijd voor mensenrechten: recht op gezinsleven, op onderwijs, op arbeid, sociale bescherming enzovoort. Geleidelijk werd het mij duidelijk dat armoede in een rijk land geen probleem is van individuen of bevolkingsgroepen, maar een systeemziekte: het is onze halfslachtige samenleving die sommige mensen meer gelijk acht dan andere, die bezeten is van wantrouwen tegenover werklozen en hulpvragers, en daar een beleid op baseert dat armoede in de hand werkt in plaats van oplost.”

 

 

De laatste nieuwtjes over onze Volksuniversiteit kan je ook volgen op onze Facebookpagina.

 

 

Echo’s van de Volksuniversiteit van 7 oktober 2017

20 oktober
Echo's van de Volksuniversiteit van 7 oktober 2017 Het onderwerp van de Volksuniversiteit van 7 oktober 2017 was: ’Het recht op een goede woning’. Deze volksuniversiteit ging voor het eerst door op een nieuwe locatie in Gent. We luisterden naar een gastspreker van het huurdersplatform. We stonden eerst stil bij de wet op de onderbezetting. Wanneer er veel kamers in je sociale woning leeg staan of je woning dus onderbezet is kan het zijn dat de sociale huisvestingsmaatschappij je een nieuw huis aanbiedt. Je hebt wel steeds recht het aantal (...)

Echo’s van de Volksuniversiteit van 1 april 2017

9 mei
Echo's van de Volksuniversiteit van 1 april 2017 Het onderwerp van de Volksuniversiteit van 1 april 2017 was: ’Hebben we samen genoeg om te kunnen leven? Tijdens de volksuniversiteit luisterden we naar getuigenissen van vluchtelingen. We ontdekten dat er vaak vooroordelen bestaan, maar dat die niet terecht zijn. Wanneer vluchtelingen in België aankomen, komen ze vaak terecht in moeilijke omstandigheden. Het leven in een opvangcentrum is moeilijk en de vluchtelingen daar moeten rondkomen met 1 euro per dag. Na een periode in een (...)

Echo’s van de Volksuniversiteit van 11 februari 2017

15 maart
Echo's van de Volksuniversiteit van 11 februari 2017 Het thema van de regionale volksuniversiteit van 11 februari 2017 was: "Een waardig inkomen voor iedereen - sociale rechten". We kregen heel goede informatie van onze gastsprekers Caroline Kimpe (Oostende) en Karin Rochtus (Antwerpen). Met eenvoudige woorden legden zij uit waar mensen met een laag inkomen recht op hebben. Voor veel rechten is de inkomensgrens die van de verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg. Nu is dit bruto belastbaar inkomen bepaald op 18002,48 euro, te verhogen (...)

En plots is het makkelijker om uit te leggen waarom we dit doen

10 maart
En plots is het makkelijker om uit te leggen waarom we dit doen Meer bruggen nodig Het belangrijkste wat we met ATD Vierde Wereld kunnen doen is bruggen bouwen tussen de wereld van mensen in armoede en de wereld van mensen die een beslissende rol spelen in de samenleving. Dat is absoluut nodig om armoede op te lossen en dat is geen holle slogan. De voorbije maanden hoorden we het overal, dat er meer bruggen nodig zijn in onze samenleving. De Brexit en de Trump-verkiezing waren mijlpalen in een veranderende wereld. Waarom hebben we dit niet zien (...)

Echo’s van de Volksuniversiteit van 3 december 2016

5 januari
Echo's van de Volksuniversiteit van 3 december 2016 Op 3 december kwamen we in het Vierde Wereldhuis samen voor de laatste Volksuniversiteit van 2016. We stonden eerst nog eens stil bij het GMPI (“geïndividualiseerd project maatschappelijke integratie”). Dit is een contract dat je moet tekenen als je een leefloon aanvraagt. Na de vorige volksuniversiteit schreven we een brief naar minister Borsus. We kregen een brief terug. Je moet eerst 3 maanden tijd krijgen om je maatschappelijk werker te leren kennen. Zo bouw je een vertrouwensrelatie (...)

Terugblik op de Europese Volksuniversiteit

December 2016
Terugblik op de Europese Volksuniversiteit Op 19 en 20 december organiseerde de beweging ATD Vierde Wereld een Europese Volksuniversiteit in het Europees Parlement in Brussel (Europees Economisch en Sociaal Comité). We waren met een 90-tal deelnemers uit verschillende Europese landen: Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk, Spanje, Italië en België. We werkten rond volgende thema’s: Een wettelijk bestaan hebben daar waar je verblijft in Europa We hoorden van Jan uit Nederland dat hij op een bepaald moment een (...)

Europese Volksuniversiteit 2016

November 2016
Europese Volksuniversiteit 2016 Op 19 en 20 december zullen vertegenwoordigers van de beweging ATD Vierde Wereld vanuit België, Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland samenkomen in het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC). Ze zullen er met anderen in dialoog treden over hoe we een Europa zonder armoede en uitsluiting kunnen realiseren. Europa is nog volop bezig met de massale opvang van vluchtelingen, het Verenigd Koninkrijk neemt afstand na het Brexit-referendum en het economisch herstel is nog (...)

Echo’s van de Volksuniversiteit van 1 oktober 2016

Oktober 2016
Echo's van de Volksuniversiteit van 1 oktober 2016 Het onderwerp van de eerste volksuniversiteit van dit werkjaar was het “geïndividualiseerd project maatschappelijke integratie” (GPMI). Wat betekent dit? Geïndividualiseerd: voor iedere persoon anders Project: programma, overeenkomst Maatschappelijke Integratie: deelname aan de maatschappij Onze gastspreker was Rudi Coddens. Hij is OCMW-voorzitter van de stad Gent. De echo’s vind je (...)

Echo’s van de Volksuniversiteit van 3 juli 2016

Augustus 2016
Echo's van de Volksuniversiteit van 3 juli 2016 We sloten dit werkjaar af met een feestelijke Volksuniversiteit op 3 juli in Puurs. We kwamen samen rond het thema ’schoonheid’. We waren het eens dat schoonheid voor IEDEREEN belangrijk is. Het is niet omdat je geen geld hebt, dat schoonheid niet noodzakelijk is. Mooie dingen zien en horen maakt je gelukkig en rustig. Het geeft ons een warm gevoel van binnen. Het zorgt voor ontspanning. Schoonheid geeft ons de kracht om moeilijkheden te overwinnen. De volksuniversiteit ging in de namiddag (...)

Echo’s van de Volksuniversiteit van 16 april 2016

Mei 2016
Echo's van de Volksuniversiteit van 16 april 2016 De volksuniversiteit ging deze keer door in Gent. Het thema was: vooroordelen. We spreken van een vooroordeel als je een mening hebt over een persoon of een groep zonder dat je die persoon of groep kent. Vaak oordeel je over een groep op basis van negatieve ervaringen bij enkele mensen van die groep. Je gelooft dat die mening waar is zonder te zoeken of het klopt. Naast de Volksuniversiteit, ging er ook een bijeenkomst van Djynamo door. Djynamo is de jongerenwerking van ATD Vierde Wereld. (...)

Echo’s van de Volksuniversiteit van 6 februari 2016

Maart 2016
Echo's van de Volksuniversiteit van 6 februari 2016 Het thema van de volksuniversiteit van 6 februari 2016 was: "Een goede woning vinden". We kwamen zowel in Antwerpen als Oostende samen. In Oostende was Paul Meersman van Samenlevingsopbouw gastspreker. Doordat de volksuniversiteit dichterbij was, kwamen er meer mensen van ´t Antwoord uit Turnhout. In Oostende waren er mensen van Kortrijk en van “Uze Plekke” en “Oarm in Oarme”. Dat zijn 2 verenigingen uit Brugge. Er kwamen ook 2 mensen van Imagine, nachtopvang te Oostende. Via deze link kan u (...)

Echo’s van de Volksuniversiteit van 28 november 2015

December 2015
Echo's van de Volksuniversiteit van 28 november 2015 Het thema van de volksuniversiteit van 28 november 2015 was: "Een onvoorwaardelijk basisinkomen". Sarah Van Liefferinge, van het Belgisch Netwerk voor het Basisinkomen, en Arne Proesmans van het Netwerk tegen Armoede, stonden ons te woord. Via deze link kan u wat echo’s van deze volksuniversiteit terugvinden.

Echo’s van de Volksuniversiteit van 3 oktober 2015

Oktober 2015
Echo's van de Volksuniversiteit van 3 oktober 2015 Het thema van de volksuniversiteit van 3 oktober 2015 was: "Ons Budget Beheren". Anne Pélerin, van de dienst schuldbemiddeling van het CAW kwam ons te woord staan en gaf antwoord op onze vragen. In de volgende link kan u wat echo’s van deze volksuniversiteit terugvinden: http://atd-vierdewereld.be/IMG/pdf/echo_s_vu_3_oktober_2015.pdf Ook de Vierdewereldgroep Aalst was op onze Volksuniversiteit aanwezig. De groep bracht hun brochure “De schuldhulpverlening Binnenste Buiten” mee ter (...)

Waarom we soms niet meedoen

Augustus 2015
In een rollenspel op de volksuniversiteit van februari 2015 brachten we naar voor hoe verschillende diensten werken. Hoe is onze relatie met publieke diensten? Daar is veel over te zeggen en daarom werd dit thema verder uitgespit tijdens een volksuniversiteit eind februari, met als gast Caroline Balliauw van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen. We hadden het over diensten waar we soms niet over de drempel raken. Drempels, soms meer dan een tegelijk Privacy ‘We hebben betaalproblemen en (...)

Echo’s van de Volksuniversiteit van 30 mei 2015

Juli 2015
De echo’s uit de Volksuniversiteit van 30 Mei 2015 kan je terugvinden via de volgende link: Echo_s_vu_30_mei_2015.pdf Het onderwerp was vrije tijd. De volgende topics komen aan bod: 1. Vrijetijdspas/Uitpas 2. Informatie 3. Waardig Inkomen

Gezinsdag Antwerpen 2014

November 2014
Gezinsdag Antwerpen 2014 De eerste herinnering is regen, guur; een tweede flits: ruimte, veel plaats. Park Spoor Noord. Vroeger werden in de enorme hangars treinen verwelkomd, nu mensen. Dank je Stad Antwerpen voor de samenwerking, de ruimte en de materialen. De bussen werden netjes naast elkaar getast op de kleine parking, ze konden er allemaal op. Een paar honderd gezinnen en medestanders konden bij aankomst genieten van een lekkere kop koffie. Dank je, studenten van het Spijker in Hoogstraten, voor de vlotte (...)

Europese Volksuniversiteit Vierde Wereld in het Europese Parlement, woensdag 5 maart 2014.

Februari 2014
Europese Volksuniversiteit Vierde Wereld in het Europese Parlement, woensdag 5 maart 2014. ATD Vierde Wereld (’samen voor waardigheid’) is een internationale niet-gouvernementele organisatie voor de verdediging van de rechten van de mens. De Beweging ATD Vierde Wereld heeft als doel ellende en uitsluiting uit te roeien door partnerschappen te ontwikkelen tussen de mensen die in grote armoede leven, solidaire personen en instellingen. De volksuniversiteit van Vierde Wereld is een van de speeracties van bij de oprichting van de Beweging. De Europese Vierde Wereldvolksuniversiteit (...)

’Veel natte maar moedige mensen’

Juli 2013
'Veel natte maar moedige mensen' Met zo’n 580 deelnemers vanuit het hele land kwamen ze naar het groene natuurpark van Chevetogne. Per bus van Oostende aan de Kust tot Leglise in de Ardennen. Zo’n 22 lokale groepen namen deel aan de nationale gezinsdag van ATD Vierde Wereld op zondag 23 juni. De gezinsdag is een traditie ontstaan vanuit de samenwerking van de Franstalige en Nederlandstalige Volksuniversiteit van de Vierde Wereld. Afwisselend georganiseerd door het Zuiden of Noorden van het land. Het is een dag waarop (...)

Pagina's : 1 | 2