17 Oktober 2007: 17.000 handtekening naar Kamervoorzitter

Van Rompuy ontvangt delegatie

Ruim 17.000 handtekeningen van landgenoten die extreme armoede willen uitbannen en de wereldwijde oproep tot solidariteit ondertekenden werden aan Herman Van Rompuy, de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, overhandigd.
Artikel geplaatst 23 oktober 2007 Print Friendly

De delegatie die bij Dhr. Van Rompuy op bezoek ging, bestond uit vertegenwoordigers van de organisaties die samenwerkten in de campagne ‘Extreme Armoede uitbannen, een weg naar vrede’: Amnesty International, Centrum Kauwenberg (Antwerpen), ATD Vierde Wereld België, de Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen, Luttes Solidarités Travail en Entraide et Fraternité / Vivre Ensemble.

De Oproep tot solidariteit nodigt alle burgers uit om hun steun te betuigen aan degenen die strijden voor het uitbannen van armoede. Ook vraagt de Oproep om de armsten zelf te erkennen als eerste en onmisbare schakels bij het opbouwen van een rechtvaardiger maatschappij. Het vergroten van de reikwijdte en de bekendheid van 17 Oktober, Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede, is hierbij een belangrijk middel.

Alle leden van de delegatie kwamen aan het woord. Zo vertelde een militante van de Beweging van Mensen Met Laag Inkomen en Kinderen uit Gent over het belang van 17 Oktober en de aanwezigheid van een replica van de Gedenksteen voor Slachtoffers van Armoede in haar stad.
“Wij mogen fier zijn op de Steen, want het is een grote stap vooruit. De Steen herinnert iedereen eraan dat er armoede is in onze stad en in de wereld. Meer armoede dan ze denken. De Steen is enorm belangrijk voor mij omdat hij mij doet denken aan de mensen die gestorven zijn van het leven in grote armoede. Toen ik de Steen voor het eerst zag, flitsten alle gezichten door mijn hoofd, ouderen, maar ook jongeren, mensen die ik kende toen ik dakloos was. En dan denk ik enkel ’ Waarom?’
Met de Steen zeggen we ‘Luister naar ons’. Wat we willen is erkend zijn. Wat we vragen is dat andere mensen niet op ons neerkijken en ons niet met de vinger wijzen. We hebben ook recht op een volwaardige plaats in de samenleving.”

Militanten van Luttes Solidarités Travail legden uit waarom de Oproep tot solidariteit zo belangrijk voor hen is: “We zien elke dag hoe de allerarmsten dagelijks strijden tegen de grote armoede. Vaak zijn zij zelf nog de enigen die geloven dat hun situatie beter zal worden. Ze zien hun situatie niet als een noodlot, maar een onrecht. De armsten zijn vaak de eersten die armoede weigeren te aanvaarden. Toch wordt hun verzet vaak niet erkend; hun strijd wordt niet serieus genomen. De armsten hebben nochtans een uiterst belangrijke boodschap voor iedereen. Omwille van hun continue strijd dienen we hun rol te erkennen van belangrijke partners bij het nemen van beslissingen die hen aangaan. Dat is het doel van de Oproep tot solidariteit waarvoor wij uw medewerking vragen.”

Kamervoorzitter Van Rompuy luisterde aandachtig naar alle sprekers. Hij nam een document in ontvangst dat symbolisch de ruim 17.000 handtekeningen vertegenwoordigde die tot op dat moment waren verzameld. Van Rompuy tekende ook zelf de Oproep tot solidariteit en zei onder meer dat de vragen rond de strijd tegen armoede op de politieke agenda moeten staan. Hij voegde eraan toe dat het een goed moment is om aandacht voor de problemen te vragen, omdat er juist nu wordt onderhandeld over een nieuw regeerakkoord.