17 oktober aan de Kust:

een terugblik op enkele activiteiten in Bredene, Middelkerke,Oostende en Koksijde:

Artikel geplaatst 4 november 2014 Print Friendly

17 oktober aan de Kust:

Bredene, 11-17 oktober : Armoede in beeld

Beweging.net( voorheen ACW) Bredene organiseerde van 11 tot en met 17 oktober een fototentoonstelling ‘Armoede in Beeld’ in de St. Theresiakerk te Bredene.
Op 11 oktober werd de tentoonstelling geopend met een viering die hulde bracht aan de slachtoffers van armoede. Luc Vandenabeele, pastor van Beweging.net trok de aandacht op de vele inspanningen die de armsten zelf leveren om uit de armoede te geraken en op de betekenis en het appèl van 17 oktober; een dag voor de erkenning van al die inspanningen die niet gezien worden. Luc dankte de talrijke aanwezigen om samen te komen en om zich aan te sluiten bij het verzet tegen extreme armoede.
ATD medestander Guido sprak krachtige woorden:

Mensen in armoede komen niet graag voor hun miserie uit. Gelukkig hebben zij ook hun trots.Ze willen niet bekeken worden als sukkelaars. Af en toe laten sommige groepen een inkijk in hun leven toe. En dan krijgen we verrassende beelden van levensvreugde, warmte voor mekaar in het gezin, zorg en toewijding. Vrijdag is de dag van verzet tegen extreme armoede in het thema dat waar mensen in armoede leven, de rechten van de mens geschonden worden. Daar moeten we tegen in gaan en dat kunnen we het best door onszelf ervan te behoeden te oordelen, maar naast de mens in miserie te gaan staan, begripvol en met respect.”

Naar het Bredense beleid toe werd een aanvraag ingediend om bij de aanleg van een nieuwe straat of plein de naam ’17 oktoberstraat’ of ’17 oktoberplein’ in overweging te nemen. Dergelijk initiatief zou de inspanningen van de armsten blijvend onder de aandacht brengen.

Middelkerke, 14 oktober: Wat dan met wie achterblijft?

Na het succes van de filmvertoning, Joseph de rebel vorig jaar, besloot het OCMW in samenwerking met de gemeente om opnieuw een ‘17 oktober activiteit’ te organiseren.
Dit keer op dinsdagavond 14 oktober met als thema armoede en arbeid.
Het was ons immers niet ontgaan dat de daling in het aantal jobs, steeds meer leidt tot een selectie van de sterkeren. Begrijpelijk, maar wat dan met wie achterblijft?

Mogen tonen wat je kan, kansen krijgen, positief bekeken worden , meer zelfvertrouwen krijgen,… is belangrijk om uit de armoede te kunnen ontsnappen… Geheel in de geest van 17 oktober, wilden we vooral de stem laten horen van hen die moeilijk toegang vinden tot de arbeidsmarkt.
Een aantal aangrijpende getuigenissen maakten duidelijk hoe moeilijk het is voor sommige mensen om werk te zoeken, te vinden en te behouden.

“ Ik ben misschien wat trager maar ik kan echt wel werken hoor. Het vraagt veel moed om te blijven solliciteren want het doet zeer altijd opnieuw afgewezen te worden.”

“Tegen als ik op het werk kwam, was ik soms al pompaf. Ik verdiende juist genoeg om alle facturen te betalen, om te eten en om ons te kleden. Geld voor een extraatje was er bijna niet. Dan valt het zwaar om gemotiveerd te blijven om te werken, als het tegen gaat.”

Ook het belang van kansen krijgen en mensen die in jou geloven kwam dikwijls ter sprake.

“ Zij geloofden in mij, gaven mij een kans, gaven mij een toekomst… geen enkel werk is te min… een job geeft een mens zijn waardigheid helemaal terug.”

“Niemand vroeg mijn CV of mijn verleden, het enige dat de OCMW medewerkers van de opleiding interesseerde was mijn motivatie, mijn attitudes … Ik kreeg mijn zelfvertrouwen terug, geloofde in mijn kunnen.”

De cursisten van de opleiding keuken, verrasten iedereen met overheerlijke hapjes.
Een tiental OCMW cliënten toonden in een tentoonstelling het werk van hun talenten : loomjuwelen , schilderijen, cupcakes, koekjes, tekeningen, modelbouw, haakwerk.
“ Amai, zo mooi, je moet het maar doen en dat terwijl je zoveel problemen hebt” hoorden we menig bezoeker zeggen.
En dat was net de bedoeling: duidelijk maken dat mensen zoveel meer zijn dan de som van hun problemen, het belang om ieders talenten te ontdekken, te laten ontplooien, te kunnen uiten en er fier op te zijn.
Hulpverleners zagen die avond hulpvragers op een andere manier, en sommigen ontdekten nieuwe perspectieven om verder met elkaar op weg te gaan.

Niemand opgeven!
In zijn welkomswoord pleitte de OCMW voorzitter ervoor om niemand op te geven:

Als OCMW willen we, wie achterblijft niet aan zijn lot overlaten. Integendeel; we willen blijven zoeken samen met, en op maat van onze cliënten ,hoe zij hun talenten kunnen inzetten. Als het niet of nog niet lukt op de arbeidsmarkt, willen we investeren in hen via onze opleidingen. En als het in de opleidingen niet of nog niet lukt, moeten we nieuwe en andere wegen zoeken. Ik hoop dat deze activiteit ons allen kan sterken om mensen nooit op te geven, ook niet of vooral niet als het moeilijk gaat, ook niet als wij zelf geen perspectief meer zien…Als wij , als laatste vangnet, hen opgeven, hoe moet het dan verder?

Zinvol werk voor iedereen.
Tot slot bracht het poppentheater Pedrolino met hun voorstelling ‘ t is me zoo-tje’ op een humoristische en luchtige manier hoe moeilijk het is voor de kansengroepen om werk te vinden en te behouden.
Het verhaal in een notendop: een rijk man zet zijn zwangere meid en tuinman aan de deur, ze kosten teveel… In de hoop aan goedkopere arbeidskrachten te geraken, wendt hij zich tot een interimbureau dat enkel dieren uitzendt want die zijn het goedkoopst. Eén voor één melden ze zich aan voor de vacante functies, waarbij elk dier symbool staat voor een kansengroep: langdurig werklozen, mensen in armoede, 50 plussers, allochtonen, mensen met een beperking. Maar geen een wordt aangenomen… met dank aan de vele clichés en vooroordelen.
Als laatste komt de assertieve ‘koning leeuw’ zich aanbieden. Die laat zich niet afschepen en roept in een bevlogen rede op tot een samenleving waar plaats is voor het werk van iedereen!

Napraten bij een glaasje sloot deze sterke avond af.

Oostende , 17 oktober: Soep aan d’horloge

Het is stilaan traditie geworden: aan het bloemenuurwerk in het stadspark wordt al verschillende jaren verzamelen geblazen op 17 oktober om vijf voor 12.
Een aantal uitspraken over armoede werden door leerlingen van het VTI op zelfgemaakte borden geschilderd en hingen reeds de week voordien aan de kiosk in het park.
Ook dit jaar, op een zonovergoten dag kwamen mensen in armoede, solidaire burgers en diensten samen om uiting te geven aan hun verzet tegen armoede.
Bij een kom soep met brood was er heel wat gelegenheid tot ontmoeting en gesprek.
Een groepje jongeren gekend bij het straathoekwerk rapten er op los.
De voorzitster van de werkgroep 17 oktober, een samenwerkingsverband van verschillende verenigingen en diensten, verwelkomde de vele aanwezigen en duidde het belang en de betekenis van deze werelddag.
Een medewerker van het netwerk tegen armoede sprak over de komende regeringsmaatregelen en wat deze betekenen voor mensen in armoede; hoe bepaalde ogenschijnlijk goede maatregelen een lege doos zijn; bvb de belofte om de lage uitkeringen op te trekken tot de Europese armoedegrens, maar anderzijds dan rekening houden met de voordelen ,zoals sociale tarieven die deze groepen genieten.
Iedere aanwezig kon zijn hand-tekening achterlaten en daarmee neerschrijven waarom hij/zij aanwezig was.

Koksijde: Een ploeg die niemand achterlaat

Onder dit motto zette medestander Pierre een petitie op ter gelegenheid van 17 oktober met als doel beleidsmensen een duwtje in de rug te geven om aandacht te –blijven-besteden aan armoede en armoedebestrijding.
Aan het Sociaal Huis stond de “reuzerennersfiets” ,die enkele jaren geleden gemaakt werd naar aanleiding van het Wereldkampioenschap in Koksijde, met de slogan erop.
Maar liefst 522 handtekeningen werden verzameld via de scholen, kerken en het Sociaal Huis.
Op de gemeenteraad van 20 oktober werd deze petitie afgegeven met een kort woordje uitleg.
http://koksijde.notubiz.be/vergadering/135977/Gemeenteraad+20-10-2014#ai_1535504
Er volgden aanmoedigende woorden van enkele beleidsmensen.

7 photos