20 km door Brussel - Inschrijven bij onze ploeg

We hebben de inschrijvingen via onze website gesloten. De gegevens van degene die voor 9 maart ingeschreven waren zijn naar de organisatoren verzonde.
Artikel geplaatst 1 november 2014 Print Friendly

20 km door Brussel - Inschrijven bij onze ploeg

U kunt echter nog met onze team deelnemen. Er zijn 2 mogelijkheden:

1/ ofwel U schrijft uzelf onmiddellijk op de website van de organisatoren vanaf de zaterdag 21 maart en U schrijft: “ATD Quart Monde / Vierde Wereld” als naam of ploeg.

Wanneer U uw borstnummer krijgt, moet U dit nummer ons per email 20kmatd@gmail.com communiceren; zo mogen we uw borstnummer onszelf gaan halen.

2/ ofwel U stuur naar ons per email de “.pdf” formulair in bijlage (of uw volledige gegevens) per email door. We zullen onszelf op zaterdag 21 maart de gegevens op de website van de organisatoren introduceren.

In dat geval, moet U twee betalingen doen =

-  25 € te storten (voor de inschrijving door onze bemiddeling), en dit voor 20 maart 2015 op de rekening 000-0745336-85 (IBAN BE89 00007453 3685 BIC BPOTBEB1)met vermelding “inschrijving 20 Km + naam en voornaam ». Deze 25 € worden integraal doorgestort naar de organisator.

-  op dezelfde rekening een tweede afzonderlijke storting te doen van minimum 10 € als steun aan onze beweging met de vermelding “gift 20 Km + naam en voornaam”. Giften waarvan het totaal op jaarbasis gelijk is aan of groter dan 40 € zijn fiscaal aftrekbaar.

Na uw inschrijving ontvangt u, eind april, van ons een bevestiging met uw rugnummer en uw « peterschapsbrief ».

Motiveer zoveel mogelijk vrienden, collega’s, familieleden, buren om met u mee te lopen, of uw "solidair tegen armoede" wedloop te steunen

PDF - 158.8 kB
Registratieformulier ATD VW