A T D ?

All Together for Dignity - Agir Tous pour la Dignité

Artikel geplaatst 6 oktober 2015 Print Friendly

A T D ?

Samen opkomen voor waardigheid. In het Engels is dat: All Together for Dignity. In het Frans: Agir Tous pour la Dignité. Kortom: ATD.

De beweging ATD Vierde Wereld ontstond in Frankrijk en heet daar ATD Quart Monde.
Het begon in de jaren vijftig met ATD, maar dan voluit in Franse woorden die van bij de aanvang al wrongen en het resultaat waren van een aansporing tot voorzichtigheid. Wie kan er iets op tegen hebben dat mensen in nood geholpen worden? ‘Hulp in alle nood’ of ‘Aide à Toute Détresse’ was de eerste officiële naam van de vereniging die Joseph Wresinski oprichtte samen met de mensen van het barakkenkamp in Noisy-Le-Grand. Soep bedelen, kleren sorteren, noodbarakken optrekken, dat was niet zijn ambitie. Hij wou de armsten een volwaardige plaats geven in de maatschappij. Boeken, onderwijs, cultuur, schoonheid, werk, waardigheid, daarover had hij het. En dat zat ook in de naam die de eerste vereniging zichzelf had willen geven. De revolutionaire klank samen met de reputatie van enkele mensen uit het kamp die als stichtende leden werden aangebracht zorgden voor een afknapper: de officiële erkenning werd geweigerd. Dan maar een brave naam gekozen die al vlug nog enkel werd uitgesproken met de nietszeggende eerste letters ATD. Die letters gingen mee toen de beweging in andere landen terecht kwam. Vooral het latere tweede luik van de naam kreeg betekenis en werd vertaald: Quart Monde, Fourth World, Cuarto Mundo, Vierde Wereld.

Toch is het logisch dat de vraag blijft komen wat de letters ATD willen zeggen. De Engelstalige tak van de beweging verwijst al jaren niet meer naar deze bovenstaande geschiedenis maar gaf er een sprekende eigen-talige invulling aan: All Together for Dignity. Dit zegt kernachtig waar de beweging toen en nu voor stond. De Franstaligen volgden onlangs. ‘Agir Tous pour la Dignité’ is nu ook in de statuten opgenomen.

Samen opkomen voor waardigheid. Nu nog woorden vinden in het Nederlands die de letter-vlag ATD op een gelijkwaardige manier kunnen dekken ?

Redactie VierdeWereldblad - Nr. 164 sept.-okt. 2009

Een artikel over de geschiedenis van het begrip Vierde Wereld vindt u hier.