ATD Vierde Wereld-Kust klinkt op het nieuwe jaar

Artikel geplaatst 13 februari 2017 Print Friendly

ATD Vierde Wereld-Kust klinkt op het nieuwe jaar

Op 21 januari klonken we op het nieuwe jaar in inloopcentrum Kwiedam. We dat zijn: ATD Vierde Wereld, BMLIK, Kwiedam-CAW, CM -Kaap en bondgenoten en sympathisanten.
Naast een hapje en een drankje lag het accent op ontmoeting en ambiance.
En ambiance was er zeker mede door het koor Weerklank die met een mix aan strijdliederen en meezingers iedereen aan het zingen kreeg.
Een heel sterk moment van blijheid en verbondenheid.

Tevens vond er gelijktijdig ‘naast de deur’ in Klein Verhaal een tentoonstelling plaats van de creatieve atelierwerkingen ‘oog voor elkaar, verbindt elkaar’. Een project waarbij kwetsbare mensen die gewoonlijk niet deelnemen aan het reguliere aanbod, door tal van redenen en drempels, zich creatief konden uiten. Ook enkele militanten van ATD Vierde Wereld namen deel. De resultaten waren verbluffend.
Naast de mogelijkheid tot creatieve expressie, zette dit project sterk in op onderlinge verbondenheid en het welzijn van de deelnemers. "Zeker voor herhaling vatbaar, jammer dat deze ateliers stoppen" hoorden we vaak. Wij hopen alvast op een vervolg maar evenzeer op een brug naar het reguliere aanbod. Want dat blijft ons streven: een samenleving waarin iedere mens volwaardig kan deelnemen.

JPEG - 208.4 kB
Oog voor elkaar, verbindt elkaar - enkele resultaten uit het atelier ’tekenen’.

We hopen dat 2017 voor iedereen, maar vooral voor zij die een moeilijk leven hebben, hoop en veel vreugdevolle dagen mag brengen. Laat ons daartoe solidair zijn en mee strijden voor waardigheid voor elke mens.
Gelukkig nieuwjaar!

6 photos