ATD Vierde Wereld Kust

Artikel geplaatst 4 januari 2009 Print Friendly

OMDAT ARMOEDE ONS RAAKT...
komen we als medestanders van de armsten maandelijks samen om

- ons verder te verdiepen in het armoedevraagstuk en de armoedebestrijding en

- om onze ervaringen als bondgenoot van de armsten met elkaar te delen. Zo maken we elkaar sterker en inspireren we elkaar.

Deze medestandersvergaderingen vinden maandelijks plaats in Dagcentrum De Takel, Elisabethlaan 221 te Oostende, telkens van 20 u tot 22 uur.

Data van dit werkjaar 2014-2015: 5 februari,11 maart, 28 april ( open leesavond), 21 mei en 18 juni

Daarnaast

- hebben we een vormingsproject “armoede en onderwijs", waarbij we samen met leerkrachten en andere schoolmedewerkers situaties van armoede en uitsluiting op school leren herkennen en nadenken over een armoedebestrijdingsbeleid op school.

- nemen we samen met mensen die armoede uit eigen ervaring kennen, deel aan (inter)nationale activiteiten van de Beweging ATD Vierde Wereld zoals de Volksuniversiteit, uitwisselingsprojecten of vormingen.

- organiseren we samen met het inloopcentrum Kwiedam van CAW-Jz Middenkust en Kaap-CM ontmoetingsactiviteiten voor en met mensen in armoede en bondgenoten zoals nieuwjaarsreceptie en zomerfeest’ Komterbie’.
Met deze partners alsook met de Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen werken we tevens samen voor het organiseren van de nationale gezinsdag en de lokale voorbereiding van de volksuniversiteit.

- houden we jaarlijks een open vormingsavond of leesavond
Dit jaar is het een leesavond. Op 28 april 2015 in Dienstencentrum ’ De Schelpe’, Elisabethlaan 32, Oostende. Lees hier het artikel.

Een artikel over een eerdere vormingsavond vindt u hier

Oostende in Dublin 17-10-2008

Een delegatie uit Oostende was op 17 Okober 2008, Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede, bij de inhuldiging van de nieuwe Gedenksteen voor Slachtoffers van Armoede in Dublin.

- nemen we deel aan een bewustmakingsactie in Oostende op 17 oktober, de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede i.s.m. de Werkgroep 17 oktober. Ook doen we ’s avonds mee aan de herdenking in Gent, georganiseerd door [[BMLIK-] ->http://www.bmlik.be/](Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen).
Op 17 oktober 2008 waren we samen met mensen van Inloopcentrum Kwiedam van het CAW JZ Noord-West-Vlaanderen namens België bij de onthulling van de nieuwe Gedenksteen voor Slachtoffers van Armoede in de Ierse hoofdstad Dublin. Een artikel met foto’s en een geluidsopname vindt u hier.

- werken we mede namens BMLIK samen met met het Inloopcentrum Kwiedam en CM-KAAP bij verschillende activiteiten (nationale gezinsdag en Volksuniversiteit van ATD Vierde Wereld en nieuwjaarsreceptie en zomerfeest van het inloopcentrum Kwiedam).

- ATD = All Together for Dignity

Contactpersoon is:
Bea Verleyen,
tel. 059 805658
Email