ATD Vierde Wereld reageert op het Europees Platform tegen armoede en sociale uitsluiting.

Brussel, februari 2011

Artikel geplaatst 27 februari 2011 Print Friendly

ATD Vierde Wereld reageert op het Europees Platform tegen armoede en sociale uitsluiting.

De belangrijkste doelstelling van de EU in haar strijd tegen armoede en sociale uitsluiting is het aantal mensen in armoede te verminderen met 20 miljoen tegen 2020. Deze doelstelling verontrust de meest kansarme bevolkingsgroepen, omdat ze miljoenen mensen in Europa uitsluit. Dit doel, dat te simplistisch is, zal niet volstaan om de samenleving te mobiliseren in de strijd tegen armoede. Armoedebestrijding steunt immers op de ondeelbaarheid en daadwerkelijke toepassing van de mensenrechten en met participatie van iedereen. Het is van cruciaal belang om te zorgen dat de allerarmsten niet vergeten worden door het Europees Platform tegen armoede en sociale uitsluiting. [1]

Nu deze platformtekst goedgekeurd is, roept ATD Vierde Wereld het beleid op rekening te houden met de volgende principes:
• Zorg ervoor dat het beleid de allerarmsten bereikt
• Pak de strijd tegen extreme armoede aan vertrekkend vanuit de Mensenrechten
• Doorbreek de vicieuze cirkel van generatiearmoede
• Denk en handel in partnerschap met de armste mensen
• Voer de horizontale sociale clausule uit. Deze clausule zegt dat alle maatregelen van de Unie op hun sociale gevolgen moeten worden getoetst
• Bouw voort op sociale innovaties en proefprojecten

Voor meer details lees de volledige tekst met de voorstellen van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld. Klik op onderstaande PDF-versie.

PDF - 57.9 kB
Voorstellen ATD Vierde Wereld Europees Platform

 

 

 

[1Als een van de zeven kerninitiatieven van de Europa 2020-strategie van de EU zet de mededeling over het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting maatregelen uiteen om op alle niveaus werkzaamheden te ondersteunen om de EU-doelstelling inzake armoedebestrijding te halen.