ATD Vierde Wereld vraagt Europese Unie om controleerbare graadmeters in strijd tegen armoede

Brief aan President Raad van Europa, Herman Van Rompuy

Artikel geplaatst 25 maart 2010 Print Friendly

ATD Vierde Wereld vraagt Europese Unie om controleerbare graadmeters in strijd tegen armoede

In een open brief van 22 maart aan de President van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, vraagt ATD Vierde Wereld onder meer om controleerbare graadmeters in de strijd tegen armoede en uitsluiting.

Om te kunnen nagaan of beloftes worden waargemaakt, moeten er harde cijfers over doelen en reslutaten op tafel komen. De uitkomsten zouden ieder jaar op 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede, moeten worden gepubliceerd.

Ook nodigt ATD Vierde Wereld de EU uit om een programma van partnerschap aan te gaan met mensen die in armoede leven en de organisaties waarin zij actief zijn. De armsten zijn immers samen met organisaties in het veld degenen die het best kunnen beoordelen of beleid werkt of niet en in welke richting het bijgesteld moet worden.

De brief is ondertekend door Eugen Brand,
Algemeen Secretaris van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld.

Voor de volledige tekst in het Engels klik hier.

Voor de voledige tekst in het Frans, klik hier.