Agenda 17 Oktober 2008

Werelddag van Verzet Tegen Extreme Armoede

Artikel geplaatst 12 september 2008 Print Friendly

Hierbij een overzicht van enkele manifestaties op of in verband met 17 Oktober in Brussel en Vlaanderen waarbij de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld betrokken is.

Brussel

Vrijdag 17 oktober van 18 tot 19 uur

aan de Gedenksteen bij het Europees Parlement in Brussel (ter hoogte van Belliardstraat 77).
Getuigenissen uit heel Europa over schending van mensenrechten én van verzet tegen armoede
door mensen die de armoede uit eigen ervaring kennen en door hun medestanders.
Hulde brengen aan de slachtoffers van armoede.
Organisatie en info : ATD Vierde Wereld België.

Een impressie van de ceremonie bij de Gedenksteen op 17 oktober 2007.

Vrijdag 17 oktober op het Sint-Katelijneplein in het centrum van Brussel.
Van 10 tot 14 uur is er een gevarieerd aanbod van muziek, theater, tentoonstellingen en stands, van verenigingen waar armen het woord nemen en van solidaire artiesten.
Om 13uur begint de mars van armen en hun bondgenoten voor het optrekken van uitkeringen en minimumlonen.
Organisatie en info : Belgisch Netwerk Armoedebestrijding, 02/204.06.50, anke.hintjens@vlaams-netwerk-armoede.be.

Brugge
Zaterdag 11 oktober
16.30 uur : onthaal in het dienstencentrum Van Volden OCMW Brugge, J. Dumeryplein1. Om 17 uur
stilte-moment rond de Dumeryklok en om 17.20 uur vormt zich de stoet naar de Sint-Salvatorkathedraal.
Van 18 tot 19.45 uur is er een gratis concert onder leiding van Ignace Michiels.in de kathedraal.
Thema : Cultuur in ieders toon-aard.
Organisator(en) : Ûze Plekke, Wieder en ATD Vierdewereldbeweging. Met steun van de Provincie West-Vlaanderen en Stad Brugge.
Info te verkrijgen bij Ignace Huyghebaert, 0499 08 40 72, ignace.huyghebaert@telenet.be

JPEG - 83.9 kB

Actieve leden van ATD Vierde Wereld in Brugge en anderen verzameld rond de Dumeryklok.

Heusden-Zolder
Zondag 12 oktober van 12 tot 18 uur in CC de Muze is de gezinsdag met een warme maaltijd, gevolgd door animatie en voorstelling van alle betrokken verenigingen en partners van Dynamo Limburg.
Op vrijdag 17 oktober van 18.30 tot 21.30 uur in het CC de Muze delen mensen in armoede met getuigenissen hun ervaringen met het grote publiek, gevolgd door een fakkeltocht door het centrum.
Van 19 oktober tot en met 30 november in CC de Muze : kunsttentoonstelling met tal van initiatieven die armoede zichtbaar maken.
Thema van deze 10de edite : Wonen.
Voor inlichtingen : Dynamo Limburg, Claudia Mellebeek, Marktplein 9/21, 3550 Heusden-Zolder, 011/57.19.21, vzw-dynamo@skynet.be

Oostende
Vrijdag 17 oktober. Van 7 tot 13 uur: sensibiliseringscampagne op het stationsplein en in het station. Daarna in zaal Terminus van 13 tot 17 uur : soepuitdeling, kaart- en schaaktornooi, kinderanimatie en randanimatie. Vervolgens is er een forumgesprek met politici over de decenniumdoelen van 15.30 tot 16.30 uur.
Thema : Wij kaarten armoede aan ! 60 jaar mensenrechten.
Organisator(en) : Werkgroep ’17 oktober’. Met medewerking van de Provincie West-Vlaanderen, Welzijnszorg, Stad Oostende, vzw Tartart.
Info te verkrijgen bij Annemie Deleyn, 059/ 80 18 83 of na 18 u : 059/ 32 55 99, annemie.deleyn@cbe-oostende.be


Ronse

Vrijdag 17 oktober van 15 en tot 18 uur in Parochiezaal Sint Hermes, Kaatsspelplein 3. Voorstelling van het boek “Het zijn de kleine dingen die het doen!” door woord- en beeldfragmenten met muzikale omlijsting. Aansluitend is er een stilte-moment voor de slachtoffers van armoede en uitsluiting. De bijeenkomst wordt afgesloten met een panelgesprek over geestelijke gezondheidszorg en arm-zijn met wetenschappers, ervaringsdeskundigen en beleidsmakers.
Thema : Geestelijk gezondheidszorg.
Organisator : De Vrolijke Kring.
Info te verkrijgen bij Belle Bral Belle, 055/31.67.91, devrolijkekring@skynet.be

Kortrijk
Vrijdag 17 oktober op het Schouwburgplein. Onthaal vanaf 17 uur met soepuitdeling, muziek en kinderanimatie. Om 18 uur zijn er toespraken toespraak, getuigenissen en een stilte-moment. Om 18.30 uur vormt zich de optocht naar het Sint-Amandsplein, waar om 19 uur het feest aanvangt.
Thema : Koopkracht.
Organis0ator(en) : Ak’zie met medewerking van de Unie der Zorgelozen, vzw De Kier, ATD 4de wereld, de Buurthuizen, CAW Stimulans en CAW Piramide, OCMW en Stad Kortrijk en andere partners.
Info te verkrijgen bij Marc Soenen, akzie@live.be

Aalst
Vrijdag 17 oktober van 18 tot 22 uur in Buurthuis De Brug, Hertshage 11-19.
Burgemeester Ilse Uyttersprot en Schepen van Welzijn, Patrick De Smedt koken een gezonde en goedkope maaltijd voor iedereen. Heel wat socio-culturele partners stellen zichzelf en hun acties voor in verband met het thema ‘armoede en gezondheid’. Aansluitend is er een debat over armoedebestrijding en gezondheidszorg te Aalst.
Thema : Kook mee de strijd aan : gezonde voeding, een recht voor iedereen!
Organisator : Werkgroep Stop De Armoede.
Info te verkrijgen bij Heidi Degerickx, 053/78.36.60, 17oktober@welzijn.net

Gent
Vrijdag 17 oktober van 19 tot 20 uur is de herdenkingsplechtigheid bij de gedenksteen op het Sint Pietersplein. Daarna is er van 20 tot 21 uur gelegenheid om elkaar te ontmoeting in de crypte van de kunsthal in de Sint Pietersabdij.
Thema : Voor menselijke waardigheid. 60 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Organisator(en) : Beweging van Mensen met Laag inkomen en Kinderen vzw en vzw Partners tegen de miserie. In samenwerking met de Gentse Verenigingen waar armen het woord nemen. Met steun van Stad Gent.
Info te verkrijgen in het Huis van de Mensenrechten, Nieuwebosstraat 3, 09/224 12 15,
email :bmlik@skynet.be

Voor nog meer activiteiten in heel Belgie:
www.17oktober.be