"Arbeid en het recht op participatie"

Februari 2005, publicatie van het document "Arbeid en het recht op participatie" door de thematische werkgroep "Arbeid, werkloosheid en sociale zekerheid "
Artikel geplaatst 17 april 2006 Print Friendly

De publicatie van het Algemeen Verslag over de Armoede ligt al tien jaar achter ons. In de inleiding van het hoofdstuk ’Arbeid en sociale bescherming’ van dit verslag staat dat burgerschap steunt op het ’recht op arbeid’ en dat de uitsluiting en de armoede van een deel van de bevolking ’het democratisch project’ in vraag stelt.

De voorbije jaren heeft de overheid vooral het accent gelegd op socio-professionele inschakeling, ervan overtuigd dat dit het middel bij uitstek is om mensen uit armoede te halen en binnen het sociale en economische leven op te nemen. De Europese werkgelegenheidsrichtlijnen versterken die tendens nog. Maar is het verband tussen een job en welzijn wel zo direct voor alle mensen? Zijn de talrijke, ook positieve maatregelen, wel ten goede gekomen aan alle groepen van werklozen? Is het aantal mensen in armoede erdoor verminderd en hebben de betrokkenen het gevoel beter deel te hebben aan de samenleving?

De thematische werkgroep ’Arbeid, werkloosheid en sociale zekerheid’ van ATD Vierde Wereld heeft die vragen behandeld vertrekkend vanuit de beleving van mensen die in grote moeilijkheden leven. Deze groep, samengesteld uit leden van verschillende achtergronden (militanten met de ervaring van armoede, onderzoekers in het domein van arbeid, mensen die hun wortels hebben in het bedrijfsleven,...), heeft op basis van die beleving gezamenlijk een analyse gemaakt

Het groepsverslag ’Arbeid en het recht op participatie’ gaat enerzijds in op het verband tussen recht op arbeid en het recht op participatie en anderzijds op de ondersteuning en begeleiding waaraan de meest achtergestelde mensen nood hebben om te evolueren naar een betaalde job of een erkende, nuttige activiteit.

Het verslag downloaden (formaat .pdf)