’Armoede - waardigheid - mensenrechten’

Bundel essays rond 10 Jaar Samenwerkingsakkoord Strijd tegen Armoede

Artikel geplaatst 10 december 2008 Print Friendly

'Armoede - waardigheid - mensenrechten'

Op 10 december 2008, de dag waarop de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 60 jaar bestond, kwam de essay-bundel Armoede - waardigheid - mensenrechten / 10 Jaar Samenwerkingsakkoord Strijd tegen Armoede (1998-2008)’ in omloop.

Met het akkoord in 1998 werd tevens het Steunpunt tot Bestrijding van Armoede, Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting opgericht: "Een wettelijk verankerd mechanisme waardoor armoede en maatschappelijke uitsluiting systematisch en op regelmatige tijdstippen bovenop de politieke agenda geplaatst worden." Een en ander was het rechtstreeks gevolg van het Algemeen Verslag over de Armoede (AVA, 1994 [1]).

In een 40-tal artikelen van zeer uiteenlopende internationale auteurs (filosoof, econoom, juristen, rechter, professoren etc.) wordt in twee richtingen gekeken. Enerzijds wordt de waarde van de mensenrechtenbenadering van armoede onder de loep genomen. Anderzijds komen betrokkenen aan het woord over de drie hefbomen voor de strijd tegen armoede: sociale zekerheid, openbare dienstverlening en participatie.

Bijdragen ATD Vierde Wereld

In de bundel is onder meer een artikel te vinden over de veroordeling van de Franse staat wegens de schending van het recht op wonen en het recht op bescherming tegen armoede. Een van de auteurs is Thierry Viard, sinds 2002 uitvoerend secretaris van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld. Hij heeft onder meer actief samengewerkt met de Subcommissie Mensenrechten van de Verenigde Naties, die in augustus 2006 een ontwerp van richtsnoeren betreffende extreme armoede en mensenrechten heeft goedgekeurd. Sinds 1974 is hij permanent vrijwilliger. Klik hier voor dit artikel.

Ook is opgenomen een artikel van de Verenigingen partners van het Algemeen Verslag over de Armoede: ’Partnerschap met de allerarmsten kan niet haastig gebeuren’. Een van deze partners is ATD Vierde Wereld België. Klik hier voor dit artikel.

Ambitieus

Wist u dat alle regeringen en parlementen van België in 1998 bij de bezegeling van het Samenwerkingsakkoord Strijd tegen Armoede onder meer hebben getekend voor deze zeer ambitieuze formulering:

"Overwegende dat bestaansonzekerheid, armoede en sociale, economische en culturele uitsluiting, zelfs voor één enkele persoon, op een ernstige manier afbreuk doen aan de waardigheid en aan de gelijke en onvervreemdbare rechten voor alle personen;..."

De publicatie ’Armoede - waardigheid - mensenrechten / 10 Jaar Samenwerkingsakkoord Strijd tegen Armoede (1998-2008)’ kost 18 euro en is verkrijgbaar bij de Infoshop van de Kanselarij van de Eerste Minister in Brussel. E-mail: shop@belgium.fgov.be; tel. 02 5140800. Het document kan ook gratis gedownload worden via de website van het Steunpunt tot Bestrijding van Armoede, Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting: www.armoedebestrijding.be.

[1Algemeen Verslag over de Armoede, Brussel, Koning Boudewijnstichting.
ATD Vierde Wereld, Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten (afdeling Maatschappelijk Welzijn), Koning Boudewijnstichting (1994)