Beste journalist

Mensen in armoede en media

Hoe kunnen de media bijdragen aan de bestrijding van armoede en uitsluiting? Om het Europees jaar een duw in de rug te geven organiseerde de Europese commissie in oktober 2009 een tweedaagse voor journalisten in Brussel.
Artikel geplaatst 20 februari 2011 Print Friendly

Beste journalist

Journalisten uit een groot aantal Europese landen namen deel aan workshops en plaatsbezoeken. Op beide dagen kreeg ATD Vierde Wereld een belangrijke rol toebedeeld. Hieronder leest u fragmenten uit de inbreng van ATD. Mensen met ervaringen van armoede namen het woord.

Beste journalist

Als u ons interviewt dan moet u weten dat de mensen die de grootste armoede te verduren hebben ofwel helemaal zwijgen ofwel een deel van de waarheid verzwijgen. Zoals dit gezin dat zes maanden geen water had. De ouders durfden het aan niemand te vertellen, zeker niet aan de sociale diensten, uit angst dat dit een reden zou zij om hun kinderen te plaatsen. De kinderen mochten het op school niet vertellen, en op de duur vertelden ze helemaal niets meer in de klas. Heel inventief was dit gezin desondanks, om deze maanden door te komen.

U stelt ons vragen, maar u laat niet toe dat we vertellen wat echt telt voor ons. En uit onze antwoorden haalt u enkel wat u interesseert. Soms zijn onze woorden uit hun verband gerukt. Het heeft altijd wel iets met armoede te maken, maar meestal weinig met wat we echt willen zeggen.
We begrijpen niet waarom de media ons anders behandelen. Aan een minister, een bedrijfsleider of een artiest vraagt u toch ook niet zomaar of u mag filmen in de keuken of de kinderkamer? Waarom kan u niet gewoonweg luisteren naar wat we te zeggen hebben?


Mensen in armoede en journalisten uit heel Europa wisselden kennis en ervaring uit in Brussel

U toont bij voorkeur wat lelijk is. Een vrouw wilde getuigen van haar strijd. U zoemde in op haar gezwollen en vervormde benen. Een man vertelde over zijn kinderen. De camera toonde zijn te korte broek. We zien, lezen en horen in die reportages veel dingen die ons kwetsen. We horen ook dingen die niet waar zijn, een echo van de vooroordelen die leven over ons.

U hebt macht over ons leven, dat moet u beseffen. Maar die macht kan ook positief zijn, daarom zijn we hier vandaag.
We hebben ook goede ervaringen met journalisten. Als u schrijft dat armoede een schandaal is, als u burgers oproept tot verzet tegen armoede, dan voelen we ons gesteund in onze strijd. Als u schrijft over ouders die het beste willen voor hun kinderen en daar ondanks alle moeilijkheden hard voor strijden, dan kunnen niet enkel wijzelf maar ook onze kinderen fier zijn. En dat is heel belangrijk.

Samenwerken
Leden van ATD Vierde Wereld vertelden dat ze zelf ook veel geleerd hadden: dat het voor de journalisten ook niet altijd makkelijk is. Als de mediabazen oordelen dat ‘er bij het publiek geen interesse is voor armoede’, wordt een artikel soms gewoon niet gepubliceerd.
‘We willen met jullie samenwerken’ was de eindboodschap. Want het moet toch mogelijk zijn dat reportages interesse wekken zonder schokkende beelden of woorden.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in VierdeWereldblad nr. 166 - Januari - februari 2010. Klik hier.

De ethische ofwel deontologische code van de Raad voor de Journalistiek in Brussel van september 2010 geeft duidelijke richtlijnen voor waarheidsgetrouwe berichtgeving, journalistieke onafhankelijkheid, respect voor de privacy en de menselijke waardigheid. Klik hier

.