Boodschap Europese jongeren tegen armoede

Kom zondag 17 oktober naar Brussel !

Jongeren verbonden aan ATD Vierde Wereld doen op zondag 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede, een oproep aan Europa. De manifestatie begint om 16 uur op het plein bij het Europees Parlement in Brussel. Iedereen is vanaf 15 uur welkom!

Persbericht Nederlands - Communique de presse Francais - Media alert English - Komunikat Prasowy Polska.

Artikel geplaatst 7 oktober 2010 Print Friendly

Boodschap Europese jongeren tegen armoede

In dit Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting staan de dromen, ideeën en acties van jongeren centraal in de Beweging ATD Vierde Wereld. Jongeren met en zonder ervaring van armoede en uitsluiting hebben zich onder de noemer Djynamo! verenigd om een oproep aan de burgers en politici van Europa te formuleren.

Op zondagmiddag 17 oktober 2010, Werelddag van Verzet tegen Armoede [1], presenteren zij na meer dan een jaar van ontmoetingen en voorbereidingen op lokaal, nationaal en Europees niveau hun boodschap. Plaats van handeling is de Gedenksteen voor Slachtoffers van Armoede bij het Europees Parlement in Brussel in Brussel.
Iedereen, jong en oud, die de strijd tegen armoede een warm hart toedraagt, is welkom om deze manifestatie te ondersteunen met haar of zijn aanwezigheid. De ontvangst is vanaf 15 uur, de manifestatie begint om 16 uur.

Deze jongeren willen bouwen aan een maatschappij die niet alleen om geld en economische belangen draait, maar aan één van ontmoetingen, dialoog en rechtvaardigheid. Ze willen bouwen aan de wereld waar zij van dromen, met daarin een Europa dat niemand uitsluit. De foto is op 12 juni genomen bij de Gedenksteen voor Slachtoffers van Armoede bij het Europees Parlement. Jongeren uit de Benelux ontmoetten elkaar in de aanloop naar 17 oktober.

PROGRAMMA 17 OKTOBER 2010 DOOR ATD VIERDE WERELD

op het plein bij het Europees Parlement (bij Belliardstraat 77)
- Vanaf 15 uur : Ontvangst
- Van 16 tot 17 uur : In het «Tenten-dorp »,
° Dialoog met Europese politiek verantwoordelijken en burgers
° Exposities, animaties en video Djynamo! 2010
- Van 17 tot 18 uur : bij Gedenksteen voor Slachtoffers van Armoede,
° Boodschap namens de Volksuniversiteiten van de Vierde Wereld in Europa
° Oproep van de jongeren aan Europa in woord, dans en muziek rond een groot gezamenlijk kunstwerk
° De ontmoeting eindigt met muziek en dans. Met onder meer de fantastische Vlaams-Waals-Franse fanfare Orchestre International du Vetex.

Persbericht oproep jongeren.

De manifestatie is opgenomen in het programma van het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding. Dat begint om 13 uur met een mars vanaf het Noordstation voor hogere inkomens. Om 19 uur is er nog een Lantaarnoptocht van het Waals Netwerk vanaf het Centraal Station naar de plek waar om 20 uur het slotmoment begint. Zie ook: www.17oktober.be

Gratis vervoer
Gratis vervoer per trein is mogelijk. Kaartjes voor de NMBS kunnen aangevraagd worden via het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN). Grotere groepen die liever met een bus zouden reizen kunnen hiervoor een aanvraag indienen, ook bij BAPN. Tel. 02 265.01.53 of per email: karolien.schepens@bapn.be.
Indien het gaat om groepen die verbonden zijn aan ATD Vierde Wereld, dan graag ook bij ons melden !

CONTACT EN INFORMATIE:
Voor ATD Vierde Wereld België: Katia Mercelis
contact@atd-vierdewereld.be
Voor Djynamo: Alexandra Poirot
jeunesse.europe@atd-quartmonde.org
Vertegenwoordiging ATD Vierde Wereld bij Europese instellingen:
Marie-Cecile Renoux - delegation.ue@atd-quartmonde.org

ATD Vierde Wereld
Victor Jacobslaan 12, 1040 Etterbeek
Tel: 0032 (0)2-647 99 00

De uitnodiging voor deze manifestatie als PDF-document vindt u hier. Printen, kopieren en verspreiden zijn toegestaan !

http://www.atd-vierdewereld.be/IMG/...

[1De Werelddag van Verzet tegen Armoede is in 1987 ontstaan uit een initiatief van Joseph Wresinksi (1917-1988), oprichter van de Beweging ATD Vierde Wereld. De dag is in 1992 door de Verenigde Naties erkend als Werelddag. Het motto is:
“Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven, worden de
Rechten van de Mens geschonden. Zich verenigen om die rechten te doen eerbiedigen is een heilige plicht.”

Zie ook: www.oct17.org, www.atd-fourthworld.org, www.atd-quartmonde.org