Ceremonie voor de Straatdoden van 2013

Iedereen heeft recht op respect en waardigheid

Artikel geplaatst 4 april 2014 Print Friendly

Ceremonie voor de Straatdoden van 2013

In 2013 stierven in Brussel 46 mensen op straat of na een leven op straat, mannen en vrouwen met zeer uiteenlopende leeftijden, nationaliteiten en achtergronden. Voor hen werd op woensdag 4 april in het Stadhuis van Brussel een ingetogen en waardige ceremonie gehouden.

Vorig jaar waren er daarmee 2 straatdoden minder te betreuren dan in 2012. “Het blijven er natuurlijk 46 teveel”, zei Hector Guichart namens het Collectief Straatdoden. Het cijfer is echter theoretisch. De ziekenhuizen, de gemeenten Elsene en Brussel en meerdere VZW’s werken samen om de overledenen te tellen, maar er zijn zeker nog mensen gestorven waarvan geen gegevens bekend zijn. Onder de gestorvenen waren 23 Belgen en 23 mensen van een andere herkomst.
Een goede verandering is dat er nu kruisen staan op Perk 36 van het kerkhof in Evere. Daar worden de straatdoden begraven. De Stad Brussel heeft hiermee het verzoek van het Collectief Straatdoden ingewilligd.

Openheid
Tijdens de Ceremonie zei Schepen Alain Courtois dat ieder mens recht heeft op respect en waardigheid, in het bijzonder bij haar of zijn overlijden. Hij legde ook de nadruk op de openheid van de ceremonie, waarin rekening wordt gehouden met de verschillende levensovertuigingen van de mensen. Een vertegenwoordigster van het humanisme, een imam, een rabbi en een katholieke zuster hielden korte bezinningstoespraken.
Eric en Zaila verzorgden de inleiding van de ceremonie en voegden eraan toe dat de manier waarmee we met de doden omgaan de waarden van onze maatschappij vertegenwoordigt.

Gedichten
Vrienden en bekenden van enkele overledenen spraken persoonlijke woorden. Tenslotte werden gedichten voorgedragen voor elke overledene, terwijl een paradijsvogel in stof met ieders naam werd neergelegd op een tafel. Jean-Luc Vyncke speelde gitaar.

(Foto: Jos Delisse / ATD Vierde Wereld)

De organisatie van de Ceremonie was in handen van de Stad Brussel en het Straatdodencollectief, waarvan ook ATD Vierde Wereld deel uitmaakt.

Hélène Spironello