Zestig jaar mensenrechten

Opinie

Artikel geplaatst 27 maart 2008 Print Friendly

Prinses Astrid en militanten van ATD Vierde Wereld bezoeken samen het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. (Foto: Huis van de Kennis).

"Cultuur is een sleutel tot bevrijding". Dat benadrukten militanten van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld in België tijdens hun ontmoeting met prinses Astrid in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel.

Opinie van de redactie van het VierdeWereldblad

In het kader van het project ’Sesam, musea open je deuren’ bezochten de prinses en de delegatie van de Beweging op 4 maart samen de lopende tentoonstelling.
Kunst en cultuur beleven of maken is voor veel mensen, arm en rijk, een sleutel tot bevrijding. Niet voor niets is toegang tot het culturele leven verankerd in Artikel 27 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Maar laat ons niet vergeten dat het juist de toegang tot alle rechten als geheel is, die een menswaardig bestaan mogelijk maken. Want wie kan er echt van een museumbezoek genieten als hij dakloos is of als zijn gezin slecht woont, als rekeningen niet betaald kunnen worden, als er geen geld is voor de tandarts of voor kleren voor de kinderen?
Dit jaar, op 10 december, is het 60 jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werd aangenomen. Vandaag de dag zijn het nog steeds vooral de rechten van de armste en meest uitgesloten mensen, die met voeten worden getreden. Vandaar dat de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld in België dit jaar een symbolische brug zal maken van 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede, naar 10 december.

Want: ’Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven worden de rechten van de mens geschonden. Het is onze plicht ons te verenigen om deze rechten te doen eerbiedigen.’ Aldus Joseph Wresinski, stichter van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld.

Dit artikel verscheen als editoriaal in het VierdeWereldblad van maart/april 2008. Belangstelling voor een abonnement? Klik hier.