De uitdaging nà de Millenniumdoelen in 2015

ATD Vierde Wereld organiseert seminar bij VN in New York

Artikel geplaatst 12 juli 2013 Print Friendly

De uitdaging nà de Millenniumdoelen in 2015

’Opkomen voor een duurzame ontwikkeling die niemand achterlaat’

Mensen met ervaring van armoede, waaronder een Belgische delegatie, confronteerden op het seminar rond de evaluatie van de Millenniumdoelen op 27 juni bij de Verenigde Naties in New York hun inbreng en voorstellen met die van universitairen, vertegenwoordigers van verschillende regeringen en van de internationale gemeenschap. Mevrouw Amina J. Mohammed, bijzonder raadgever voor het ontwikkelingsprogramma na 2015 van de VN, was gastvrouw van deze studiedag.

’Opkomen voor een duurzame ontwikkeling die niemand achterlaat’. Dat was het thema van dit seminar, waarmee een driejarig actie- en onderzoeksprogramma werd afgesloten, geleid door ATD Vierde Wereld in 12 landen wereldwijd. Met de steun van universitaire onderzoekers en verschillende verenigingen, bekeken mensen in armoede de acht millenniumdoelen zoals voorgesteld door de V.N. en toetsten ze aan de dagelijkse realiteit van grote armoede. Met als uiteindelijk doel effectieve strategieën te ontwikkelen die alle sectoren van de maatschappij bereiken, met insluiting van mensen in grote armoede.

Bijgevoegde Nederlandstalige Nieuwsbrief is een samenvatting van het voorbereidende Europees seminar in Brussel van januari 2013. Een artikel over dit seminar vindt u in het VierdeWereldblad van maart-april.

Een Nederlands ondertitelde video vindt u hier:


2013.01.22 Evaluatie Millenniumdoelen met... door ATD_Vierdewereld

De Franstalige tekst met de voorstellen van de Belgische delegatie vindt u op www.atd-quartmonde.be/Aujourd-hui-27-Juin-2013-au-siege-des-Nations.html.

Een uitgebreid verslag van het seminar in New York publiceren we in september in het VierdeWereldblad en op deze website.

Leden van de Beweging ATD Vierde Wereld uit landen uit de hele wereld namen deel aan het seminar bij de VN in New York.