De wereld verliest een grote verdediger van “Wij de volkeren van de Verenigde Naties”

Artikel geplaatst 4 maart 2016 Print Friendly

De wereld verliest een grote verdediger van “Wij de volkeren van de Verenigde Naties”

ATD Vierde Wereld eert Boutros-Boutros Ghali, voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Boutros-Ghali stierf op 16 februari 2016. Hij was een man die “de woorden in het inleiding van het Handvest van de Verenigde Naties, ‘Wij de volkeren van de Verenigde Naties’ belichaamde”, zegt Eugen Brand, voormalig algemeen secretaris van ATD Vierde Wereld.

 

De eerste ontmoeting tussen Boutros-Ghali en ATD Vierde Wereld vond plaats in oktober 1994, ter gelegenheid van de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede. De secretaris-generaal van de VN kwam de deelnemers ontmoeten van het 2de Internationale ATD Vierde Wereld Congres. Hij luisterde naar hun wens om een replica van de gedenksteen te hebben bij de Verenigde Naties. Op 17 oktober 1996 kwam deze wens uit, toen een replica werd onthuld in de tuinen van de VN in New York.

 


Bij de Verenigde Naties in Geneve, 1996. Een grote ontmoeting tussen de afgevaardigden van ATD Vierde Wereld en de secretaris-generaal van de VN

 

In 1996 verwelkomde Boutros-Ghali afgevaardigden van ATD Vierde Wereld, zowel volwassenen als kinderen, in het ‘Palais des Nations’ van de VN in Genève. Eugen Brand: “De afgevaardigden vertelden elk om de beurt hun verhaal. We zagen dat Boutros-Ghali zijn papier met speech op omdraaide om notities te kunnen nemen over wat de volwassenen en kinderen zeiden. Onze presentaties duurden erg lang. De staf van de VN begon al ongeduldig te worden, maar Boutrous-Ghali bleef aandachtig luisteren, stelde vragen en begon een dialoog.”

 

De erkenning van de relevantie van Wresinski’s denken leidt tot een blijvende vriendschap

Een ander soort ontmoeting tussen Boutros-Ghali en ATD had het jaar ervoor plaatsgevonden, ter voorbereiding van de Wereldtop Sociale Ontwikkeling in Kopenhagen. Tijdens deze gelegenheid vertelden Eugen Brand en Alwine De Vos van Steenwijk, voorzitter van ATD, over een speech die Joseph Wresinski in 1988 had gegevens tijdens een Franse nationale conferentie over werkloosheid. Boutros-Ghali apprecieerde Wresinski’s voorstellen dat jonge mensen en volwassenen zich niet langer nutteloos mogen voelen en dat alle mensen een levenslang recht hebben op vorming en onderwijs. Vanaf dat moment steunde Boutros-Ghali ATD’s deelname aan de top, dat leidde tot een rapport met de titel: ‘Armoede en uitsluiting bestrijden, opnieuw nadenken over menselijke activiteit’. De top in Kopenhagen leidde eveneens tot de erkenning van de multidimensionele aspecten van armoede. Deze erkenning opende de weg naar de Millenniumdoelstellingen en daarna de Duurzame ontwikkelingsdoelen.

 

Brand: “Boutros-Ghali was niet het soort man dat al zijn tijd wilde spenderen in kabinetten of ambassades om de belangen van de staten te verdedigen. Hij was een vrij man die het liefst van al in direct contact stond met de mensen. We ontwikkelden een wederzijds vertrouwen met hem, hij bood ons altijd zijn steun aan.” Hij bleef ATD raadgeven en ondersteunde de campagne in 2007 ‘Armoede uitroeien, een weg naar vrede.’ Toen hij voor het eerst de naam van de campagne hoorde, zei hij dat hij zichzelf vragen stelde over de uitdaging die de campagne inhield: de erkenning bekomen dat extreme armoede als geweld wordt ervaren door de mensen in armoede en dat mensen in armoede, ondanks alles, proberen te bouwen aan vrede. Brand: “ In alle eerlijke zei hij ons dat hij zelf nog nooit gedacht had aan de link tussen extreme armoede en vrede.”

 

In 2008 werd Boutros-Ghali lid van het International Committee of the World Day for Overcoming Poverty. Dit bleef hij tot aan zijn dood.