Doel medestanders ATD Vierde Wereld Brugge

Artikel geplaatst 20 april 2009 Print Friendly

Doel medestanders ATD Vierde Wereld Brugge

De Brugse medestandersgroep van ATD Vierde Wereld wil bouwen aan een gemeenschap waarin mensen in armoede, zoals alle andere burgers, tot hun recht kunnen komen.

De medestanders willen solidair zijn met mensen in armoede, hen zien in hun waardigheid, met respect voor hun ervaringen en hun opgebouwde kennis. Daar waar de medestanders staan, in hun privéleven, hun beroepsleven, komen zij op voor de rechten van mensen in armoede.
Medestanders ontmoeten heel veel mensen en kunnen dus ook heel veel mensen wijzen waar mensen in armoede uitgesloten worden, waar hun rechten geschonden worden. In die vele ontmoetingen kunnen zij de burgers oproepen solidair te zijn met mensen in armoede.

In Brugge is er geen cel (groepsbijeenkomsten) van ATD Vierde Wereld, maar enkele medestanders hebben wel contact of gaan samen op weg met mensen in armoede.
De medestanders kunnen steunen op de meer dan 50-jarige kennis van de Internationale Vierde Wereldbeweging. Sedert het ontstaan van de Beweging (1956) werden rigoureus getuigenissen genoteerd en bestudeerd.
Sommige medestanders zijn behalve van ATD Vierde Wereld ook nog lid van een andere Vereniging waar Armen het Woord nemen.
Wij houden contact met de nationale beweging o.m. door deel te nemen aan de kennisvoormiddagen en de maandelijkse Volksuniversiteit in Brussel of Antwerpen waar mensen in armoede samen met medestanders hun kennis delen. In diezelfde geest nemen we ook deel aan de jaarlijkse gezinsdag van ATD Vierde Wereld.


Beeld van de volksuniversiteit in Antwerpen

Acties

- organisatie van de Werelddag van verzet tegen extreme armoede samen met andere verenigingen die opkomen voor de rechten van mensen in armoede
- deelname aan het Lokaal Overlegplatform ( LOP ) voor gelijke kansen in het onderwijs
- deelname aan de stuurgroep ’t Scharnier ( studieondersteuning aan huis )
- deelname aan het provinciaal armoede-overleg
- in 2009 de viering van het 25-jarig bestaan van de medestandersgroep, met sensibilisering van de genodigden rond de rechten van mensen in armoede
- vooral tijdens 2002 (Brugge, culturele hoofdstad van Europa) maar ook ervoor en erna : aanbod van een dag cultuur in Brugge aan vele honderden mensen in armoede uit België en Frankrijk.

contact:
email