Echo’s van de Volksuniversiteit van 7 oktober 2017

Artikel geplaatst 20 oktober 2017 Print Friendly

Echo's van de Volksuniversiteit van 7 oktober 2017

Het onderwerp van de Volksuniversiteit van 7 oktober 2017 was: ’Het recht op een goede woning’.

Deze volksuniversiteit ging voor het eerst door op een nieuwe locatie in Gent. We luisterden naar een gastspreker van het huurdersplatform.

We stonden eerst stil bij de wet op de onderbezetting. Wanneer er veel kamers in je sociale woning leeg staan of je woning dus onderbezet is kan het zijn dat de sociale huisvestingsmaatschappij je een nieuw huis aanbiedt. Je hebt wel steeds recht het aantal slaapkamers gelijk aan het aantal personen die er wonen plus 1. Bovendien moet de nieuwe woning zich binnen de 5 kilometer van de huidige woning bevinden. Als huurder heb je het recht om 2 keer te weigeren als de sociale huisvestingsmaatschappij een andere woning aanbiedt. Als je een tweede keer weigert, krijg je een boete van 30 euro per kamer die te veel is.

We stonden ook stil bij het huurdecreet. Dit decreet treedt pas in werking op 1 september 2018. In het huurdecreet staat dat je 3 maanden huur moet betalen voor de waarborg. We zijn daar heel ongerust over. Wie kan dat betalen?

We merkten ook dat de regels niet steeds gevolgd worden door eigenaars of immo-kantoren. We zouden dan eigenlijk naar de huurdersbond kunnen stappen. Toch doen we dit niet. We gaan niet vlug over tot actie. We zijn bang. Uit ervaring weten we dat mensen in armoede vaak aan het kortste einde trekken of we zijn bang onze woning kwijt te raken.

De regering beseft dat niet iedereen een waarborg bestaande uit 3 maanden huur kan betalen. Daarom voorziet ze in de mogelijkheid om de waarborg via een anonieme renteloze lening te betalen. Hoe dit zal werken is nog niet duidelijk.

We blijven nog met veel vragen en bedenkingen zitten rond het nieuwe huurdecreet. We gaan daar verder op in tijdens de volgende volksuniversiteit.

De volledige echo’s lees je hier.