Een gift doen via overschrijving

ATD Vierde Wereld heeft particuliere giften nodig om haar acties te kunnen voeren. Hoe u ons financieel kan ondersteunen leest u hier.
Artikel geplaatst 19 mei 2016 Print Friendly

Een gift doen via overschrijving
  • Giften kunnen overgeschreven worden aan ATD Vierde Wereld België vzw op rekeningnr. 000-0745336-85 (IBAN : BE89 0000 7453 3685) met vermelding "GIFT". (BIC : BPOTBEB1)
  • Een permanente opdracht is een ideale formule om onze acties op lange termijn te ondersteunen: u vraagt aan uw bankinstelling om maandelijks een vast bedrag over te schrijven. Gebruik hiervoor dit formulier.
  • U kan ook online een gift doen via onze pagina op www.dono.be

Giften waarvan de som gedurende een jaar minstens 40 € bedraagt, geven recht op een fiscaal attest (Erkenning door het Ministerie van Financiën sinds 1979 en geldig tot en met 2017. Op 26/06/2012 heeft de Minister van Financiën de verlenging voor de periode 2012-2017 goedgekeurd op basis van art. 104,3°, e, van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 (CIR92).

Opgelet: giften moeten gescheiden blijven van andere betalingen om recht te geven op een fiscaal attest. Als u een papieren overschrijvingsformulier gebruikt, gelieve het rechtstreeks bij uw bank in te leveren.

PDF - 703.5 kB