Een nieuwe medestandersgroep vol Le(u)ven!

Artikel geplaatst 6 december 2016 Print Friendly

Een nieuwe medestandersgroep vol Le(u)ven!

Als bij toeval ontmoetten enkele Leuvenaars elkaar vorig jaar bij ATD Vierde Wereld. Evelien begon te werken op het Vlaams secretariaat. Ze nam haar man Wouter mee op sleeptouw. Xavier wilde graag als vrijwilliger informaticus bij onze beweging aan de slag. Robrecht had in het verleden al eens getolkt voor ATD Vierde Wereld. En andere Wouter deed na zijn studies een stage bij onze beweging. Samen met Louis, trekker van het Leuvens collectief tegen armoede, begon het idee te rijpen om een medestandersgroep in Leuven op te richten.

Het Leuvens collectief tegen armoede bestaat uit mensen met en zonder armoede-ervaring en werkt elk jaar opnieuw naar een actie toe rond 17/10. Het netwerk bestaat momenteel uit de volgende organisaties: Buurtwerk ’t Lampeke, Buurtwerk Casablanca (Riso Vlaams-Brabant), inloopcentrum de Meander (CAW Oost-Brabant), de Ruimtevaart (voorheen Leren Ondernemen), de stedelijke buurtcentra Leuven en de Wissel. Het Leuvens collectief tegen armoede wil het draagvlak van 17/10 blijven versterken en vergroten om een zo duidelijk en luid mogelijk signaal te geven: armoede is en blijft een schending van de mensenrechten. Op www.armoedeknelt.be vind je meer informatie over de huidige actie.

 

Terug naar de oorsprong

Een leuk weetje is dat ATD Vierde Wereld Vlaanderen in Leuven ontstaan is. Luc Valgaeren, socioloog, startte in 1976 met een themagroep rond de Vierde Wereldbeweging in het Sint-Janshuis in Heverlee. Verscheidene studenten van dit huis engageerden zich later binnen de Vierde Wereldbeweging en zijn nog steeds actief. Rond 1979 beslisten Ides Nicaise, een van deze studenten, en zijn echtgenote Lieve Polfliet, toen OCMW-medewerkster, om enkele gezinnen bij zich uit te nodigen. Zo startten ze met een eerste cel in Vlaanderen.

 

Wat nu?

In het begin is het zoeken. Wat willen we met onze medestandersgroep doen? Waar kunnen we in Leuven nog een bijdrage leveren? Hoe richten we onze medestandersbijeenkomsten in? We beslissen om een concreet evenement te organiseren: een avond rond het boek ‘Strootjes in het zand’ van Niek Tweehuijsen. In dit boek vertelt Niek, volontair bij ATD Vierde Wereld, over zijn periode in Tanzania.

 

Waardig wonen, van Leuven tot in Tanzania

Op maandag 10 oktober was het zover. ATD Vierde Wereld Leuven organiseerde zijn eerste activiteit: een dialoogavond met als thema “Waardig wonen, van Leuven tot in Tanzania”. Deze dialoogavond betekende de aftrap van een reeks activiteiten in Leuven georganiseerd naar aanleiding van 17 oktober.
Ongeveer 50 mensen tekenden present in het Wereldcafé in Leuven. De avond startte gemoedelijk met een streepje muziek van de Leuvens-Oostende groep Isadore. De tweekoppige akoestische band bracht enkele eigen, meerstemmige nummers en een aantal covers.

Nadien las iemand uit het publiek een fragment voor uit het boek “Strootjes in het Zand”. In het eerste fragment ontmoet Niek Tall, een jongeman die in een hutje leeft langs de weg. Niek merkt op dat Tall, ondanks zijn moeilijk situatie, erin geslaagd is een klein moestuintje aan te leggen. Tall bewatert zijn groentjes met afvalwater van een nabijgelegen hotel. Aan het publiek werd gevraagd wat er hen raakte in het fragment. Er kwam onder meer naar voor dat mensen in armoede enorm vindingrijk kunnen zijn. Zowel Niek als onze tweede gast Rudy, ervaringsdeskundige bij het Woonanker* in Leuven, pikten in op wat het publiek zei. Daarna werd een tweede fragment voorgelezen. In dit fragment wordt de markt in Dar Es Salaam heraangelegd, maar er wordt geen rekening gehouden met de mening van de marktkramers. Dit is een voorbeeld van de opwaardering van een wijk door het bestuur, waarbij de oorspronkelijke bewoners geen inspraak hebben. Deze situatie was voor het Leuvense publiek heel herkenbaar.

Iedereen was het erover eens dat wonen in Leuven niet betaalbaar is. Met één loontje is het bijna onmogelijk om een geschikte woning te vinden. Maar je voelde bij het publiek de wil om hier iets aan te doen. De weg is nog lang, er moet nog veel gebeuren, maar iedereen was ervan overtuigd dat we door samenwerking dingen kunnen veranderen, zowel van onderuit als in het beleid.

 

 

De medestandersgroep in Leuven komt 1 keer per maand samen. Heb je zin om mee te doen? Of wil je eerst wat meer informatie? Neem dan contact op met Evelien via contact@atd-vierdewereld.be

 

 

* Het Woonanker is een onderdeel van het CAW en helpt mensen die steun nodig hebben bij het zoeken naar een huurwoning, zoals het leren zoeken op internet, het leren bellen met een eigenaar,…

2 photos