Een terugblik op East End; een zeer geslaagd muziektheater door kansarme Oostendse jongeren en professionele artiesten !

Artikel geplaatst 10 november 2013 Print Friendly

Een terugblik op East End; een zeer geslaagd muziektheater door kansarme Oostendse jongeren en professionele artiesten !

Ik heb een droom… zei Kristine, coördinator van Dagcentrum De Takel en medestander in ATD Vierde Wereld- Kust, een jaar geleden.
Na maandenlange repetities was het dan eindelijk zover. In vier druk bijgewoonde voorstellingen in het nieuwe Cultureel Centrum “De Grote Post”overtroffen de spelers zichzelf.
Ze brachten een prachtig muziektheater waarbij jongeren en ouders in armoede de kans kregen om samen te werken met, en te schitteren naast de professionele artiesten.
Over die belangrijke en geslaagde samenwerking met de professionelen zegt Kristine: “Anderen dragen ons. Zo kunnen wij op onze beurt de gezinnen dragen. Want het blijven motiveren van de gezinnen om naar de repetities te komen, kostte veel tijd en energie, maar was het meer dan waard.”

Het verhaal van East End:
Een immobiliënkantoor heeft plannen om een nachtwinkel op te kopen en een andere bestemming te geven. Maar wat dan met de familie die boven de nachtwinkel woont? En zal de vader die in de gevangenis verblijft dan nog de weg vinden naar huis? En waar moeten de jongeren naartoe die op het pleintje voor de winkel elkaar ontmoeten?
Na een tijd van ontmoediging, onderlinge conflicten en verdeeldheid, slaan alle betrokkenen de handen in elkaar en gaan ze samen in het verzet. Met succes want de nachtwinkel blijft en de medewerker van het immobiliënkantoor wordt zelfs bondgenoot van de buurt!
Via dans, zang, toneel, prachtige life muziek en beeldprojectie werd dit verhaal op een schitterende manier gebracht.

Enkele reacties :
Tania, deelnemer aan de volksuniversiteit van ATD Vierde Wereld, danste mee. Ook hun vier dochters stonden op het podium, en haar echtgenoot en een zoon bouwden mee aan het decor.
“Ik was zo blij dat onze kinderen mochten meespelen. In mijn achterhoofd moest ik terug denken aan de jeugdbeweging waarvan mijn dochter enkele jaren geleden uitgesloten werd. Ze zou niet mee gekund hebben met de groep. Het baatte niet dat enkele meisjes voor haar opkwamen…Door die negatieve ervaring twijfelde ik eraan of ze het wel zouden kunnen. Maar al onze kinderen deden het schitterend, dat deed mij zo’n deugd, ik ben fier op hen! Toen er aan mij gevraagd werd om mee te dansen, heb ik ja gezegd met de bedoeling om mijn kinderen in het oog te houden en te beschermen. Maar dat bleek al gauw niet nodig, ik kreeg er zelf zin in en ben ontzettend blij dat ik meegedaan heb!. Ik heb een goede band opgebouwd met mensen die ik voordien totaal niet kende.“

Britt, eveneens deelnemer aan de volksuniversiteit vertelt: “Mijn zoon en ik hebben meegespeeld. Het was de eerste keer dat we op de planken stonden. Ik wou laten zien dat we meer kunnen dan andere mensen denken . Vele voorstellingen zijn met volwassenen. Maar met kinderen is het zo naturel. Ze zijn zichzelf. Je verwacht niet dat jij zoiets kan. Dus ik zeg: probeer wat je voorgeschoteld krijgt. Achteraf ben je zo tevreden, je moet de durf hebben!”

Adeline, vroeger in begeleiding in de Takel:“Ik deed mee om de begeleiders van De Takel te bedanken voor de deugddoende momenten die ik daar beleefd heb en ook wilde ik nieuwe mensen leren kennen. En dat is me gelukt! Ik heb supertoffe mensen leren kennen en wil deze niet uit het oog verliezen. Superleuk is dat er zoveel mensen zijn komen kijken. Meedoen aan ’t SpekTakel heeft me leren mezelf te zijn en heeft mij zelfvertrouwen gegeven. Dankjewel aan iedereen!”

Hanne, één van de dansleerkrachten: “Niet alleen het aanleren van de danspasjes was belangrijk, het draaide in de eerste plaats om het zelfvertrouwen van de mensen. Reeds tijdens de repetities zag ik dat hun zelfvertrouwen toenam en dat ze trots waren op hun ‘kunnen…. Het was tof om deel uit te maken van de ploeg van East-End en ik kijk met een warm gevoel terug op de prestaties van "mijn dansertjes". Ik ben zeer trots op hen en hoop dat ze deze ervaring zullen meenemen in hun latere leven.”

Lieve, vrijwilliger achter de schermen: “Elke dag heb ik nieuwe en enthousiaste mensen het beste van zichzelf zien geven. Mede door de warme en positieve sfeer is alles prima verlopen. Wat op de scène gebeurde, was een prachtig samenspel van creativiteit, samenwerking en inzet."

Net als Lieve zetten Jan, Marie-Paule en Lieven, allen deelnemers aan de volksuniversiteit een heel weekend hun beste beentje voor achter de schermen, door het verzorgen van de catering en tal van andere zaken.

Johan, koorlid: “Ik ben hier eerder toevallig bij betrokken geraakt omdat ze nog op zoek waren naar een tenor. Tijdens de repetities met de ganse groep zijn mijn ogen opengegaan. Waar we in het begin nog wat onwennig tegenover mekaar stonden, groeide dit algauw uit tot een warme en hechte groep, met begrip en erkenning tegenover mekaar. Ik heb hier niet alleen een bijzonder goed gevoel aan overgehouden, maar ook een toffe bende leren kennen en ervaren dat jongeren en iets ouderen zich nog belangeloos kunnen/willen inzetten voor een fijn project!”

Liesbeth woonde de voorstelling bij: "Dit verhaal maakte duidelijk dat als één recht geschonden wordt- concreet hier het recht op wonen- andere rechten ook in gevaar komen of geschonden worden."

Loes: "Het was een verhaal in een verhaal met een hoopgevende boodschap: zet je vooroordelen en eigenbelang aan de kant en ga er samen voor. Want wat je samen kan bereiken, maakt iedereen gelukkiger."

In zijn slotwoord vatte pater Jos dit mooie project en proces samen: “We mogen gerust stellen dat we in ons opzet geslaagd zijn om maatschappelijke bruggen te slaan tussen enerzijds talentvolle acteurs en musici en anderzijds een kansarme en kwetsbare groep zoals onze jongeren en ouders uit het dagcentrum.
East-End mag geen "einde" zijn, maar we moeten blijvend op weg gaan met deze jongeren en hun ouders opdat zij hun talenten verder zouden kunnen ontwikkelen, geloven in eigen kunnen, hen verder cultureel takelen…”

Als ATD Vierde Wereld-Kust zijn we fier op zoveel talent en danken we iedereen die dit inspirerende spekTakel mogelijk maakte.
Een speciaal woordje van dank richten we aan de stedelijke cultuurdienst die ons de kans gaf om via Cultuurkans ook mensen in armoede wonend buiten Oostende, te laten meegenieten van deze voorstelling.

2 photos