Europese Volksuniversiteit 2016

Artikel geplaatst 24 november 2016 Print Friendly

Europese Volksuniversiteit 2016

Op 19 en 20 december zullen vertegenwoordigers van de beweging ATD Vierde Wereld vanuit België, Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland samenkomen in het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC). Ze zullen er met anderen in dialoog treden over hoe we een Europa zonder armoede en uitsluiting kunnen realiseren.

 

Europa is nog volop bezig met de massale opvang van vluchtelingen, het Verenigd Koninkrijk neemt afstand na het Brexit-referendum en het economisch herstel is nog fragiel. In deze context is het belangrijk erover te waken dat armoede en sociale uitsluiting niet uit het oog verloren worden. De stichters van de Europese Unie hadden de constante verbetering van de leefomstandigheden en tewerkstelling van onze bevolkingen voor ogen. Door ons te mobiliseren op Europees niveau, opdat niemand achterwege zou blijven, sluiten we aan bij de oorspronkelijke waarden en geven we richting aan het Europese project.

In maart 2014 deed de Europese Volksuniversiteit 14 voorstellen aan Europa. Voor de volgende editie van de Europese Volksuniversiteit spitsen we ons toe op twee van deze voorstellen, het recht op wettelijk erkend bestaan en de garantie op bestaansmiddelen.

 

Geschikte bestaansmiddelen garanderen voor iedereen
Enkele Europese landen testen op kleine schaal een universeel basisinkomen uit, terwijl andere landen nog geen regeling voor het minimuminkomen hebben. Welke richting moeten we uit om voor iedereen de bestaansmiddelen te garanderen? Dat is het eerste werkthema op de volgende Europese Volksuniversiteit.

 

Het recht op een wettelijk erkend bestaan op het grondgebied
Door de recente toestroom van vluchtelingen in Europa wordt de vraag naar het legaal bestaansrecht op het Europese grondgebied prangender. Wat gebeurt er met degenen die geen papieren krijgen of hun statuut verliezen? Ook mensen die afkomstig zijn uit een land van de Europese Unie kampen met soortgelijke problemen: hebben ze geen basisdocumenten of een geldig verblijfsstatuut, dan bevinden ze zich in een juridisch vacuüm: dat hen de toegang verspert tot de fundamentele rechten (stemrecht, recht op huisvesting, recht op werk, recht op gezondheidszorg, etc.). Vele migranten, asielzoekers, zigeuners, daklozen bevinden zich vandaag in zo’n situatie waarin men legaal gezien niet bestaat. Sommigen leven als illegalen in het land waar ze verblijven, sommigen zelfs in hun eigen land! Voor het tweede thema buigen we ons over de vraag hoe de Europese Unie en haar lidstaten een betere garantie kan bieden op een regulier en wettelijk bestaansrecht voor iedereen op het grondgebied.

 

 

De garantie op een degelijk minimuminkomen is een noodzakelijk onderdeel van het sociale vangnet, vooral in een tijd waarin mensen door een voortdurend gebrek aan huisvesting, werkzekerheid of inkomen verhinderd worden hun familiale, sociale en professionele verantwoordelijkheden op te nemen. Het merendeel van de Europese landen heeft reeds een regeling voor het minimuminkomen, dat toegekend wordt bij gebrek aan andere inkomensbronnen en op basis van voorwaarden: leeftijdsvoorwaarden, domicilie, actief zoeken naar werk, etc. Het lage bedrag van het minimuminkomen en de toegangsvoorwaarden zijn voor velen problematisch. Elk land kent ook verschillende bedragen voor het minimuminkomen en het bedrag is bijna overal minder dan 50% van het mediaaninkomen