Europese Volksuniversiteit Vierde Wereld in het Europese Parlement, woensdag 5 maart 2014.

Samen een Europa zonder uitsluiting uitdenken en opbouwen.

Artikel geplaatst 25 februari 2014 Print Friendly

Europese Volksuniversiteit Vierde Wereld in het Europese Parlement, woensdag 5 maart 2014.

ATD Vierde Wereld (’samen voor waardigheid’) is een internationale niet-gouvernementele organisatie voor de verdediging van de rechten van de mens. De Beweging ATD Vierde Wereld heeft als doel ellende en uitsluiting uit te roeien door partnerschappen te ontwikkelen tussen de mensen die in grote armoede leven, solidaire personen en instellingen.

De volksuniversiteit van Vierde Wereld is een van de speeracties van bij de oprichting van de Beweging.

De Europese Vierde Wereldvolksuniversiteit van 5 maart 2014 mobiliseert de kennis ontstaan uit de beleving van de mensen in grote armoede, komend uit 10 landen van de Europese unie.

Zij zullen die kruisen met andere vormen van kennis, heel verschillend maar zeer complementair: deze van de mensen die de instellingen vertegenwoordigen en andere Europese actoren.

Enkele maanden voor de Europese verkiezingen, wil deze ontmoeting komen tot een gemeenschappelijke reflectie en tot voorstellen die erop gericht zijn om de actie van de Europese unie voor de uitroeiing van de grote armoede, te versterken.

Deze voorstellen, samengevat in een document van 8 pagina’s zullen begin april in de verschillende talen gepubliceerd worden.

Als bijlage: het programma van deze Europese Vierde Wereldvolksuniversiteit (enkel op uitnodiging).