’Haïtianen tonen moed en waardigheid’

Team ATD Vierde Wereld Haiti doet verslag

Persbericht van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld,
Parijs, 20 januari.

Tevens een oproep om menselijke en materiële hulp van buitenaf te verbinden met de intelligentie, drive, creativiteit en ervaringen van Haïtianen en vooral van hen die in de uiterste armoede leven.

Artikel geplaatst 29 januari 2010 Print Friendly

'Haïtianen tonen moed en waardigheid'

In de uiterst achtergestelde en afgelegen buurten waar de gezinnen leven die ATD Vierde Wereld kent, is nog geen hulp aangekomen, ondanks talrijke pogingen om de urgente noden in deze gebieden aan te geven.

Een van onze medewerkers zei: “Het is keihard voor de gezinnen in deze buurten om te zien dat er steeds vliegtuigen aankomen, maar dat tot nu toe nog geen enkele hulp hen heeft bereikt.” Deze gezinnen weten dat als ze niet zelf actief worden en elkaar helpen niemand anders dat zal doen.

De gezinnen trotseren deze uitdagingen met alle middelen die ze hebben: door mensen te redden die vastzitten onder puin, het begraven van de doden en het verzorgen van de gewonden. Het leven gaat door, ondanks alles, en zij tonen een indrukwekkende moed en waardigheid. Echter, zonder medische hulp geraakt ook de kleinste wond geïnfecteerd en dood door bloedvergiftiging is een serieus risico. Zonder hulp van voedsel en water zijn de levens van de overlevenden, en vooral van baby’s in gevaar.

Zoeken naar mensen
Elke dag bezoeken teamleden van ATD Vierde Wereld gezinnen. Zij hervatten langzaam hun activiteiten voor de ontwikkeling van de jongste kinderen. Dat is de eerste prioriteit. Het belangrijkste doel van deze bezoeken is om weer kracht te vinden om gezamenlijk het gebrek aan voedsel, drinkwater en medische hulp aan te pakken. En onderwijl ook na te gaan hoe een toekomst op te bouwen, terwijl zij nog volledig overvraagd worden in de overstelpende noodsituatie. Een teamlid vertrouwde ons toe:

“De nacht is een tijd om te huilen, te trillen van angst, te bidden en te zingen. Het is een tijd om samen te komen om onze kracht te hervinden, zodat we in de morgen weer door kunnen gaan met het zoeken naar mensen die we nog niet hebben kunnen lokaliseren. Het is een tijd om samen met de dood geconfronteerd te worden.”

Cruciale vragen
Zowel gebaseerd op wat vandaag in Haïti gebeurt als op onze ervaringen uit de eerste hand van de gebeurtenissen in het verleden in de Filipijnen, Honduras, Burkina Faso en tijdens de orkaan Katrina en de tijd daarna, wil ATD Vierde Wereld graag de aandacht vestigen op cruciale vragen die aangepakt moeten worden:

Hoe kunnen we voorkomen dat we alleen maar overstelpd door een vloed van beelden? Hoe kunnen we afgestemd blijven op de gebaren van solidariteit die vanuit de diepten van dit land worden opgebouwd; vanuit zijn geschiedenis en zijn ziel, door de handen, moed, het verstand en geloof van zijn bewoners?

Uit respect voor de Haïtiaanse bevolking moet deze catastrofe een kans worden om een nieuwe manier van collectieve actie te organiseren, waar menselijke en materiële hulp van buitenaf de uitdaging accepteert om zich te verbinden met de intelligentie, drive, creativiteit en ervaringen van Haïtianen en vooral van hen die in de uiterste armoede leven.

“Als de armste mens ons vragen stelt en ons verplicht om onszelf in vraag te stellen, dan is dat niet omdat hij wil dat we onze stappen vertragen. Hij dwingt ons er integendeel toe om sneller en verder te gaan, verder te kijken en ambitieuzer te zijn.”
Joseph Wresinski - 1968