Hoe de stad Brugge op weg gaat met mensen in armoede

Gemeenteraadsverkiezingen 2012 - Dialoog werkt!

Artikel geplaatst 9 januari 2012 Print Friendly

Hoe de stad Brugge op weg gaat met mensen in armoede

Begin 2010, het Europees jaar van de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting, rees bij de medestandersgroep ATD Vierde Wereld Brugge de vraag: “Wat kan dit jaar betekenen voor de mensen in Brugge ?” Meer nog: “Hoe kunnen mensen die in armoede leven, en hun medestanders, de dialoog aangaan met het beleid? Hoe kunnen mensen van het bestuur met ons een gesprek voeren over de bestrijding van de armoede?” Want ATD Vierde Wereld in Brugge was en is ervan overtuigd dat ook beleidsmensen medestanders kunnen en willen worden in een gezamenlijk streven naar een stad zonder armoede.

Een speciale gemeenteraad
ATD Vierde Wereld vroeg een speciale gemeenteraad waar het uitsluitend over armoedebestrijding zou gaan. Dat voorstel werd door de verschillende armoedeorganisaties in Brugge enthousiast onthaald en mondde uiteindelijk op 1 december 2010 uit in ’Brugge Dialoogstad’. Rond verschillende dialoogtafels werden thema’s aangekaart als huisvesting, opvoeding, cultuur, gezondheid, werk. Voor het eerst was er sprake van een echte dialoog tussen beleidsmakers en mensen in armoede. Er werd gesproken maar vooral ook geluisterd. Het werd een dialoog die mensen deed groeien.
De werkgroep ’Brugge Dialoogstad’ zag het levenslicht en is nu een samenwerkingsverband tussen mensen in armoede, hun verschillende organisaties en medewerkers van het lokaal bestuur. Binnen dit overleg is de stem van de mensen zelf van essentieel belang. Zo heeft het lokaal bestuur nu een duidelijk aanspreekpunt om inhoud te geven aan het armoedebeleid in Brugge. De medestandersgroep probeert in de werkgroep de brug te zijn tussen de verschillende verenigingen.

Brochure
Ook in 2011 was de werkgroep heel actief. Zo werd een kansarmoedekaart van Brugge gemaakt en verspreid op plaatsen die gemakkelijk toegankelijk zijn (dokterspraktijken, apotheken, dienstencentra…). Op deze kaart kunnen hulpverleners en mensen in armoede adressen vinden van verenigingen waar ze terecht kunnen. Ook werden alle politieke partijen in Brugge bezocht met het verslag van de dialoogtafels en met de vraag hoe het thema armoede naar aanleiding van de verkiezingen in 2012 echt in de programma’s kan komen… en hopelijk na de verkiezingen in de beleidsnota’s.

Een jaar na de dialoogtafels werd in december 2011 de nieuwe brochure ’Dialoog werkt!’ gepresenteerd in het stadhuis, samengesteld door de werkgroep ’Brugge Dialoogstad’ als verdere verdieping en uitbreiding van de dialoogtafels. Een mooie en informatieve brochure over armoede, die zeker bruikbaar is om het thema armoede in alle groepen van de samenleving in een duidelijk en hoopvol perspectief te plaatsen. Ook in de toekomst hopen we in Brugge om de dialoog rond armoede levendig en concreet te houden.
Hoe u de informatieve brochure kunt verkrijgen, leest u onder dit artikel.

Historie
De medestandersgroep ATD Vierde Wereld is in Brugge actief sinds 1984. In de jaren negentig nam zij deel aan verschillende werkgroepen van het toenmalige Sociaal Impulsfonds. De vereniging ijverde toen onder andere voor de oprichting van een inloophuis, een laagdrempelig huis waar mensen in armoede konden binnenlopen voor een kopje koffie, een kom soep, een krant, om zich te wassen of gewoon voor een babbel. Met het inloophuis ’t Sas heeft Brugge intussen zo’n ontmoetingsplek voor mensen in armoede. Onder impuls van ATD Vierde Wereld kreeg de dialoogmethode ook gaandeweg gestalte op lokaal vlak.

Toen bekend raakte dat Brugge in 2002 Culturele Hoofdstad van Europa zou worden, rees bij de medestanders meteen de vraag: “Wat kan dat betekenen voor mensen in armoede?” Zij waakten er mee over dat ook armoede in het programma zou opduiken. Een hoogtepunt tijdens dat cultuurjaar was de Solidariteitsdag in mei 2002 met optredens en getuigenissen in het toen pas geopende Concertgebouw. En op 17 oktober 2002, tijdens de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede, kwamen uit heel België mensen in armoede met hun verenigingen naar Brugge.

Jo Dhaenens

Praktisch:
- Een gedrukt exemplaar van ’Dialoog werkt!’ kun je aanvragen bij ATD Vierde Wereld Brugge, via Jo Dhaenens: :jodhaenens@telenet.be - 050/674234.
- Het verslag van de dialoogtafels en de digitale versie (PDF) van de brochure vind je hier.
- Meer informatie over de medestandersgroep ATD Vierde Wereld Brugge vind je hier.

Mensen met ervaring van armoede, medestanders en beleidsmakers in dialoog tijdens de speciale gemeenteraadsvergadering: het kan en het werkt!