Bijeenkomst "Strootjes in het Zand" Zonhoven

Artikel geplaatst 22 oktober 2015 Print Friendly

Bijeenkomst

Op zondag 4 oktober 2015 vond er een dag van beschouwing en uitwisseling plaats omtrent armoede en armoedebestrijding hier en in het zuiden. Niek Tweehuijsen, auteur van Strootjes in het Zand, was hierbij aanwezig.

 

Een deelnemer getuigt:
Op zondag 4 oktober 2015 verzamelden we met een tiental personen in Siloam te Zonhoven voor een gesprek over het boek “Strootjes in het zand” in aanwezigheid van de schrijver Niek Tweehuijsen (sinds 1977 permanent werker bij ATD Vierde Wereld). Niek werd tijdens zijn jarenlange periode in Tanzania ondergedompeld in de armoedige situatie van de plaatselijke bevolking. Kernachtig gezegd: “Niek vecht tegen de verleiding om in zijn eentje de problemen voor de allerarmsten op te lossen. Met vallen en opstaan ontdekt hij dat zonder de ervaring en deelname van de armsten duurzame ontwikkeling een illusie is. Het is een gevecht voor menselijke waardigheid." Dit zijn de basisbeginselen van ATD. De naam staat niet voor niets voor “Agir tous pour la dignité”, “All together for dignity”.

 

Deze benadering van diepe armoede vindt men volledig terug in het boek en werd uitvoerig met de groep besproken in de loop van de voormiddag. Onder de deelnemers bevonden zich ook enkele medestanders van ATD en een verantwoordelijke van Oxfam die vanuit zijn visie een waardevolle bijdrage leverde.

 

’s Namiddags werden enkele teksten uit het boek voorgelezen met een korte persoonlijke bezinning. Ieder kon in eigen woorden uitleggen wat de gebeurtenis, het verhaal met hem/haar deed. Waardoor werd je getroffen? Wat viel je op in de tekst? Deze inlevende interactie creëerde nieuwe inzichten en een intieme, aangename sfeer.

 

Als deelnemer kreeg ik een betere kijk op de bijzondere benadering van armoede door ATD. De term waardigheid heeft dan ook voor mij een grote waarde gekregen.

 

Dank aan ATD Vierde Wereld, Siloam en Niek Tweehuijsen voor de zinvolle dag.