Djynamo: jongeren Benelux bijeen in Brussel

Samen op weg naar 17 oktober

Artikel geplaatst 12 juni 2010 Print Friendly

Djynamo: jongeren Benelux bijeen in Brussel

Een 40-tal jongeren uit Belgie, Nederland en Luxemburg kwam op zaterdag 12 juni bijeen in het Huis van de Kennis in Brussel. Zij werkten samen aan een creatief vormgegeven boodschap voor de burgers en politici van Europa.

Die boodschap wordt op 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede, gepresenteerd op de Esplanade bij het Europees Parlement in Brussel. Ook in andere landen zijn voorbereidingen in volle gang. Dit project van ATD Vierde Wereld in het Europees Jaar van de Bestrijding van Armoede en Uitsluiting heet Djynamo!


Jongeren laten elkaar op de kaart van de Benelux zien waar zij vandaan komen.


Samen in de tuin van het Huis van de Kennis.

Muren van zwijgen
Miguel, die een ontdekkingsstage doet bij het project, zegt: "Djynamo betekent voor mij: muren van zwijgen slopen tussen mensen die in verschillende werelden leven. Die verschillende mensen binden vervolgens samen de strijd aan tegen de uitsluiting. Djynamo biedt jongeren de kans elkaar te ontmoeten en mee te doen, zodat jongeren die een moeilijk leven hebben solidair kunnen zijn."

Om de muur van zwijgen symbolisch te kunnen slopen, is in het Huis van de Kennis eerst zo’n muur gemaakt. Samen met de jongeren uit de Benelux werd de muur beschilderd en voorzien van teksten.


Samen de muur schilderen en van teksten voorzien.

Delegaties van de verschillende landen gaan in juli naar het Franse Jambville om de resultaten van creatieve sessies, gesprekken en de enquete ’Hallo? Europa?’ samen te smeden tot een geheel. Bij de Gedenksteen voor Slachtoffers van Armoede zal dan op 17 oktober tijdens een manifestatie van 16 tot 18 uur het resultaat neergezet worden. Steun de jongeren van Europa met je aanwezigheid!


Op 12 juni bezochten de jongeren uit de Benelux alvast de Gedenksteen, die bij het Europees Parlement ligt. In vier talen zijn hier woorden te lezen van de stichter van ATD Vierde Wereld, Joseph Wresinki: “Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven, worden de Rechten van de Mens geschonden. Zich verenigen om die rechten te doen eerbiedigen is een heilige plicht.”

22 photos