Jongeren willen solidair Europa

Delegatie ATD Vierde Wereld ontmoet Commissaris A. Vassiliou

Artikel geplaatst 1 juni 2011 Print Friendly

Jongeren willen solidair Europa

Een delegatie van jongeren en andere vertegenwoordigers van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld had op maandag 30 mei een ontmoeting met Europees Commissaris Androulla Vassiliou van Onderwijs, Cultuur en Jeugdzaken.

Net zoals bij de ontmoeting met VN-secretaris Ban Ki-moon en Europees Parlementsvoorzitter Jerzy Buzek op 19 oktober 2010 riepen de jongeren op te bouwen aan een sociaal Europa dat ook de meest uitgesloten en kwetsbare burgers niet in de steek laat. De jongeren spraken met Mevrouw Vassilliou over de realiteit van het dagelijkse leven waarmee jongeren in armoede geconfronteerd worden. Daarnaast deden ze ook een aantal politieke aanbevelingen.


Een school waar iedereen slaagt

Vandaag de dag haakt één jongere op zeven in de Europese Unie af op school. Op vijftienjarige leeftijd haalt één leerling op vijf de normen voor lezen niet. De school slaagt niet in haar doelstellingen wanneer het over kinderen en jongeren gaat die in grote armoede leven. Ze voelen zich niet aangesproken en zelfs uitgesloten door het schoolsysteem. Ze hebben het gevoel dat men met hen geen rekening houdt: niet met hun ervaring, niet met hun leven, niet met het leven van hun ouders. Veel te vaak zijn de oplossingen die bedoeld zijn om de jongeren te helpen geen echte mogelijkheden die hun een toekomst bieden. ATD Vierde Wereld vraagt dat er rekening wordt gehouden met de ervaring en de mening van mensen in armoede om zo samen te vechten tegen het schoolverlaten. Dat leerkrachten samen met ouders, in het bijzonder zij die grote armoede kennen, gevormd worden.


Toegang tot een opleiding en werk voor alle jongeren

Als je werk hebt, leer je werken. De jongeren hebben meermaals het verlangen uitgedrukt werk te vinden waarin men begeleidt en gevormd wordt. Dit zou hen ook meer financiële zekerheid geven. Ze vragen dat de Europese Unie haar lidstaten aanspoort om geen enkele jongere, en ik het bijzonder diegene met de laagste opleiding, alleen te laten bij het zoeken naar een eerste job.

Foto’s : Jos Delisse / ATD Vierde Wereld

Ontmoetingen mogelijk maken tussen Europese jongeren van verschillende milieus.
De jongeren willen bijdragen aan een maatschappij waarin iedereen waardig kan leven. Ze doen dit door zich solidair te tonen en door in opstand te komen tegen onrecht. Ze vragen dat voor jongeren die in armoede leven of uitgesloten worden, de juiste middelen ter beschikking worden gesteld opdat ze zich zouden kunnen vormen in andere Europese landen, reizen, anderen ontmoeten en mee bijdragen een rechtvaardigere maatschappij.

Mevrouw Vassiliou ontving de delegatie jongeren van ATD Vierde Wereld met veel enthousiasme en luistere aandachtig naar hen. Ze benadrukte het belang van deze ontmoetingen die het mogelijk maken te vetrekken vanuit de realiteit en niet enkel vanuit een theoretische benadering. De Europese commissaris benadrukte ook haar persoonlijk engagement in de strijd tegen armoede via het onderwijs: “Dit jaar heeft de Europese Commissie al een aantal nieuwe initiatieven voorgesteld in verband met jonge kinderen en jongeren die afhaken op school. Dit moet de Europese Unie helpen bij het bereiken van de doelstellingen van de 2020-strategie.

Een uitgebreid Engelstalig verslag vindt u hier.
Voor de Franstalige versie: klik hier.
Een beknopte versie (in het Frans) van de politieke aanbevelingen vindt u hier.