Heeft een Europees jaar tegen armoede zin ?

Kloof tussen doel en werkelijkheid is diep

Editoriaal Vierde Wereldblad nr. 166, januari-februari 2010

Het was in oktober 2008 dat de Europese Unie besliste om 2010 uit te roepen tot Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Waarom? Uit overtuiging: ‘De bestrijding van armoede en sociale uitsluiting is één van de hoofddoelstellingen van de Europese Unie en haar lidstaten.’

Artikel geplaatst 9 februari 2010 Print Friendly

Heeft een Europees jaar tegen armoede zin ?

In het besluit wordt ook verwezen naar de Europese Raad van Lissabon in het jaar 2000 waar de lidstaten werden opgeroepen tot stappen die een doorslaggevend effect moesten hebben op de uitbanning van armoede in het jaar 2010. Maar dat zag er anderhalf jaar geleden nog niet zo hoopvol uit: 17% van de Europeanen heeft zo weinig middelen dat zij niet in hun basisbehoeften kunnen voorzien. Onder die bijna tachtig miljoen mensen zijn 19 miljoen kinderen.

Is dit Europees jaar dan een maat voor niets? Nee, ook al is de kloof tussen doel en realiteit enorm. Dit jaar heeft zin als burgers en politici wakker worden en in beweging komen. Politici moeten maatregelen durven nemen: lokaal, regionaal, nationaal, Europees. En wij moeten beseffen dat het ook elk van ons aangaat. De strijd tegen armoede is een zaak van iedereen.

Zelf hebben mensen die in grote armoede leven geen nood aan een speciaal jaar. Al heel lang strijden ze dag in dag uit tegen dit onrecht. Maar hun ervaring moet gewicht krijgen en hun inbreng moet centraal staan in dit jaar. Als de stem van mensen die in armoede leven gehoord wordt, heeft dit jaar zin.

Régis De Muylder, nationaal coördinator ATD Vierde Wereld België