Millenniumdoelen: mensen in grote armoede nemen het woord

Artikel geplaatst 3 april 2012 Print Friendly

Millenniumdoelen: mensen in grote armoede nemen het woord

Zijn de millenniumdoelen gehaald voor mensen die in grote armoede leven? Die vraag staat centraal in een onderzoek tussen maart 2011 en september 2013, georganiseerd door de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld met medewerking van mensen die armoede dagelijks ervaren.

Het onderzoek vindt in acht landen plaats: België, Burkina Faso, Bolivia, Brazilië, Haïti, Madagascar, Mauritius en de Filippijnen.

Het gaat er om dat mensen in armoede hun ervaringen en expertise kunnen aanbrengen in de evaluatie van de MDO of millenniumdoelen. Het gaat om de concrete toepassing van de mensenrechten.

Toekomstig wereldbestuur
In het kader van de millenniumdoelen en ook na de streefdatum van 2015, zal het project dienen om na te gaan hoe de genomen beleidsmaatregelen ten goede kunnen komen aan de mensen in grote armoede. Op die manier kan er vooruitgang geboekt worden op de weg naar een ”toekomstig wereldbestuur waarbij de deelname van de armsten aan de uitwerking van de grondprincipes erkend wordt als een absoluut noodzakelijke voorwaarde voor het succes ervan.”

Bovendien zullen deze werkzaamheden gebruikt worden voor de ontwikkeling van een wereldplatform dat verder gaat dan de streefdatum van de millenniumdoelen in 2015 Dit in samenwerking met een coalitie van NGO’s, in het kader van de campagne „2015 - de tijd loopt“.

De deelnemers aan het project zijn veldwerkers en animatoren evenals academici en beroepsmensen uit verschillende sectoren (onderwijs, gezondheid, recht, openbare dienst en internationale organisaties). De meerderheid van de mensen op het terrein is reeds geëngageerd bij ATD Vierde Wereld op plaatselijk niveau. Zij zullen ook nieuwe medewerkers aan het project ondersteunen.

Evaluatie
De evaluatie van de millenniumdoelen gebeurt in twee etappes:
1 - De teams van ATD Vierde Wereld zullen zorgen voor een plaats waar mensen die leven in grote armoede, elkaars ervaringen en expertise kunnen delen. Zij zullen samen evalueren of de genomen beleidsmaatregelen een rechtstreeks effect hadden op hun dagelijks leven. Verder zullen zij nagaan hoe dit eventuele effect in de toekomst nog verbeterd kan worden.
2 - Academici, politieke verantwoordelijken en beroepsmensen uit verschillende sectoren onderzoeken de strategieën en de projecten die door de nationale regeringen zijn opgesteld om de millenniumdoelen te bereiken.

Zij willen hun resultaten bespreken met de voornaamste betrokkenen. In elk land zal de evaluatie van de millenniumdoelen het resultaat zijn van uitwisseling. Verschillende werkgroepen gebruiken de methode van kruisen van kennis. Een afsluitend meerdaags seminarie zal de gemeenschappelijke besluiten opstellen en aanbevelingen formuleren over hoe de millenniumdoelen tegen 2015 bereikt kunnen worden en over beleidsmaatregelen die nodig zijn na 2015.

Videoclips zullen vertellen over de deelname van de armsten in de maatschappij en meer bepaald over hun deelname aan dit project. Deze clips zullen beschikbaar zijn op de internationale website, samen met aanvullende informatie en naarmate het project evolueert ook met de resultaten van het onderzoek.

Resultaten
De resultaten van het onderzoek komen in een eindverslag in het Engels, in het Frans en in het Spaans. Dit verslag zal ingediend worden bij de Verenigde Naties tijdens een internationaal seminarie in New York in juni 2013, vóór de VN-top over de millenniumdoelen in september 2013.

Meer informatie: internationale beweging Matt Davies.
Voor België: Jean-Pierre Pinet

Artikel op onze internationale website (Engels).