Nationale Volksuniversiteit verenigt mensen uit heel het land

Veel betrokkenheid rond armoede en basisrechten op 17 oktober

Artikel geplaatst 20 oktober 2009 Print Friendly

Nationale Volksuniversiteit verenigt mensen uit heel het land

Een betrokken dialoog over ’Verloren rechten, herwonnen rechten?’ met zo’n 250 mensen uit heel het land, waarvan een groot deel ervaring heeft met armoede en uitsluiting.
Dat was het resultaat van de nationale, tweetalige Volksuniversiteit op 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede in het gemeentehuis van Etterbeek.

Aansluitend gingen de deelnemers naar de ceremonie bij de Gedenksteen voor Slachtoffers van Armoede op de Esplanade bij het Europees Parlement. Getuigenissen werden omlijst door een theatrale voordracht en zingende kinderen.

De gemeente Etterbeek stelde het gemeentehuis open voor de nationale Volksuniversiteit van de Vierde Wereld op 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede. De ontvangst vond plaats in de lokettenzaal en de Volksuniversiteit in de statige raadzaal.
Zoals schepen Frank Van Bockstal zei in zijn slotwoord: “In eerste instantie bedank ik jullie om aanwezig te zijn, hier in ons gemeentehuis. Het is een open huis, het is een concrete manier om die waarden, die gelijkheid in praktijk te brengen.”

De groepen van de Volksuniversiteit hadden de voorafgaande weken het thema voorbereid. Hun bijdragen kwamen aan bod in getuigenissen, affiches en dialoog. Onder anderen de vertegenwoordigers van Doornik en Oostende vonden een aandachtig gehoor. “Het was voor ons belangrijk dat mensen ons geholpen hebben met de talrijke contacten die nodig waren.” Zo getuigden twee militanten uit Doornik over de steun die ze kregen toen zij plots hun huis moesten verlaten en op straat dreigden te komen.

Domino-effect
Vooraf gemaakte affiches waren steeds het startpunt van de dialoog over rechten. Recht op energie en recht op informatie bij ontslag bijvoorbeeld, riepen veel reacties op. “Recht op minimumernergie betekent niet dat mensen in alle gevallen stroom hebben”, merkte een medestander op. “Als je een budgetmeter hebt en de facturen ervoor zijn niet betaald kun je ook zonder energie vallen.”

Aan het einde van de Volksuniversiteit trokken de verslaggevers Alexis Deswaef, advocaat in Brussel en Kristel Driessens, lector aan de Universiteit van Antwerpen, enkele conclusies. Alexis Deswaef had het onder meer over de angst waaronder veel mensen in armoede gebukt gaan.“Angst bijvoorbeeld, dat de kinderen uit het gezin worden weggehaald of als de kinderen terug komen dat men ze opnieuw gaat plaatsen.”

Kristel Driessens kwam terug op het domino-effect: “Uitsluiting van een recht heeft ontzettend veel gevolgen. Zoals dominostenen: als je er één omgooit dan valt het ander recht, en nog een ander recht en nog een ander recht. Dus verlies van recht op werk, geeft verlies op recht van inkomen, op wonen, ...” Wat kunnen wij doen om het domino-effect tegen te gaan? Die vraag kregen de deelnemers mee.

Oorsprong
In een vurig betoog bij de Gedenksteen aan het Europees Parlement bracht acteur Philippe Carbonnez de oorsprong van het begrip “Vierde Wereld” in herinnering. Hij herhaalde de oproep van Dufourny de Villiers, ten tijde van de Franse Revolutie : een groot deel van het volk, hij noemde hen de vierde stand, leefde in erbarmelijke omstandigheden en hun lot liet de anderen in grote mate onverschillig.

Kinderen uit de gemeente Etterbeek zongen aan het einde van de ceremonie samen een lied : er is genoeg voor iedereen als we alles samen delen. De deelname van de kinderen verwees alvast naar 20 november 2009, de dag waarop het Verdrag van de Rechten van het Kind 20 jaar bestaat.

De uitvalsbasis, het Vierde Wereldhuis in Etterbeek, was op 17 oktober voorzien van spandoeken en lakens met knopen om de aandacht op de Werelddag te vestigen.

Tekst en foto’s : Katia Mercelis en Jos Delisse