“Ongeziene inzet”: een nieuwe website van de internationale beweging ATD Vierde Wereld

Getuigenissen van mensen in armoede uit heel de wereld

Artikel geplaatst 25 juni 2012 Print Friendly

“Ongeziene inzet”: een nieuwe website van de internationale beweging ATD Vierde Wereld

De armsten hebben een grote, eigen kennis wat betreft de vragen en problemen van onze moderne samenleving : geweld, ecologie, mondialisering,… Het wordt tijd deze kennis te (h)erkennen en er rekening mee te houden.

Op deze nieuwe, boeiende website kan u een enorme schat aan video’s vinden met getuigenissen van mensen in armoede uit de hele wereld. Ze getuigen over hoe zij zich, samen met anderen, inzetten voor een andere wereld, waarin iedereen zijn plek heeft.

Deze drietalige website (Engels, Frans en Spaans) is opgebouwd rond verschillende thema’s (de werelddag van verzet tegen extreme armoede, internationale ontmoetingen,…) en portretten.

Klik hier om naar de website te gaan.