Onze kennis delen...

Artikel geplaatst 29 december 2015 Print Friendly

Onze kennis delen...

Als medestandersgroep krijgen we regelmatig vragen om te getuigen over het leven in armoede alsook om informatie te geven over armoede en armoedebestrijding.
Hieraan geven we graag gehoor want meer kennis van armoede kan leiden tot engagement, tot verzet tegen armoede.
En iedereen, ja werkelijk iedereen, kan hieraan een bijdrage leveren!
Samen met mensen die armoede uit eigen ervaring kennen, bereiden we deze informatie- of vormingsmomenten voor en indien mogelijk gaan we ook samen in tandem op pad.
Vanuit onze specifieke plaats in de samenleving, vanuit de kansen tot opleiding die we al dan niet kregen, vanuit ons gezin van herkomst, vanuit onze ervaringen en het leven dat we leiden, hebben we, mensen in armoede en medestanders, elk een eigen kennis opgebouwd.

Voor een afdoende armoedebestrijding.
Het is belangrijk deze kennis samen te leggen om armoede en de uitsluitingsmechanismen die mensen in armoede brengen en houden, te begrijpen. We kunnen immers geen afdoende armoedebestrijding uitdenken en opzetten zonder eerst te luisteren naar hen die armoede van binnenuit kennen.
Samen op weg gaan, geeft ons zoveel kansen om te leren en te begrijpen wat het leven in armoede is én wat armoede met mensen doet.

In november waren Marcel en Rita de genodigden in de wekgroep van beweging.net van Oostende.
Ze stelden er de brochure voor "Samen op weg gaan geeft vertrouwen."
Aan deze brochure, die ervaringen van hulpvragers en hulpverleners bundelt en op zoek gaat naar handvaten tot een goede samenwerking, werkten zij en enkele anderen van onze Kustgroep mee.

Enkele reacties van de aanwezigen:
“Ik wist niet dat mensen soms nog op die manier behandeld worden. Moest ik weten dat mijn medewerkers mensen niet met het nodige respect behandelen, zou ik echt kwaad zijn. Als jullie zulke dingen horen, meld het mij zeker. “
“ Er staan ook mooie voorbeelden in van een geslaagde samenwerking. Deze brochure zal zeker niet in de kast blijven liggen, wij zullen er verder mee op stap gaan. Op de toekomstige thema avond over armoede van beweging.net zullen we deze brochure alvast voorstellen. “

In dezelfde periode waren we te gast in de Katrol te Middelkerke.
De Katrol is een studie- en opvoedingsondersteunend project aan huis voor gezinnen met opvoedings- en leervragen.
Het is een ondersteunend project; dit betekent dat de ouders erkend en gewaardeerd worden als belangrijkste opvoeder.
Studenten van de lerarenopleiding, sociaal werk en assistent in de psychologie staan in voor de huiswerkbegeleiding en via wekelijkse terugkommomenten worden ze ondersteund in deze taak.
Tijdens zo’n terugkommoment speelden we samen het Vierde Wereldganzenbord, een heus inleefspel dat aan de lijve doet ondervinden dat (over)leven in armoede een waar hindernissenparcours is, en dat je niet met gelijke kansen aan de start verschijnt met alle gevolgen vandien.

Enkele reacties van de studenten en hun begeleidster:
“ Het spel laat goed voelen hoe groot de kloof tussen arm en niet-arm is. Als je arm bent sta je- ook letterlijk in het spel- veel aan de kant, wat echt frustrerend is. Het leven gaat voort, maar je moet zoveel missen, het is alsof je zelf geen greep hebt op je leven.“
“ Ik heb veel geleerd vandaag, belangrijk dat we deze kennis opdoen voor de plaatsen waar we later zullen werken. “
“ In de school waar ik stage loop, wordt in de lerarenkamer over alle kinderen en het milieu waarin ze leven, gepraat. Ik heb het er moeilijk mee. Zou het niet beter zijn dat je als leerkracht daar geen kennis van hebt? Want ik merk dat dat, wellicht onbewust, de verwachtingen van de leerkracht en diens kijk naar het kind bepaalt.”
“ Ik herken mijn leven in dat spel. Dankzij de steun van het OCMW kan ik hoger onderwijs volgen. Maar ik heb het moeilijker als mijn medestudenten, de druk op mij is veel groter. Ik moet slagen; ik heb maar 1 kans. Ik doe een studentenjob in een restaurant want met mijn leefloon red ik het niet. De baas weet dat ik het moeilijk heb en geeft me eten mee. Dat is goed bedoeld en ik heb het ook nodig maar tegenover mijn collega’s, die dit ook weten, ben ik hier beschaamd over."

B.V.

1 photos