Ook jouw ongeziene inzet verandert de maatschappij

Er is veel ongeziene inzet in de strijd tegen armoede. Tijdens een nationale bijeenkomst op zaterdag 23 juni 2012 willen we met elkaar uitwisselen over ons engagement in de strijd tegen armoede.
Artikel geplaatst 17 juni 2012 Print Friendly

Ook jouw ongeziene inzet verandert de maatschappij

“Ik ben al sinds 1987 bij de Beweging. Ook ik wil mijn steentje bijdragen. Ik bracht al andere mensen mee naar de bijeenkomsten, zo ontmoetten zij weer anderen die ook armoede en uitsluiting weigerden. Het is belangrijk om met anderen samen te zijn. Samen ben je sterk.”
“Mijn inzet wordt gedragen door een groot verlangen naar rechtvaardigheid en een waardig leven voor iedereen. Via onze plaatselijke ATD Vierde Wereldgroep wil ik mij vooral inzetten om mensen van het beleid op te roepen om te luisteren naar mensen in armoede en vanuit dat luisteren beslissingen te nemen die uitsluiting tegengaan.”
“Als mensen op mijn werk negatief spreken over arme mensen, vertel ik over hun problemen maar vooral geef ik voorbeelden van hun inzet en strijd. Zo hoop ik dat mijn collega’s geen of minder kritiek spuien op mensen in armoede.”

Onze inzet beïnvloedt de maatschappij, de mensen met wie we dagelijks omgaan op ons werk, in onze vrienden- en familiekring, in de buurt, in het verenigingsleven, in de gemeente of stad. Stap voor stap dragen wij eraan bij dat de armsten erkend worden als volwaardige burgers.
In het filmpje onder dit artikel krijgt u een beeld van onze internationale werking en ziet u een voorbeeld van ’ongeziene inzet’ in Noord Frankrijk (Nederlands ondertiteld).

Inspireren
Vanuit de Beweging ATD Vierde Wereld willen we deze engagementen van mensen die al dan niet zelf in armoede leven ondersteunen door hun inzet te erkennen en te bekrachtigen.
Wat jij doet maakt een verschil en dit bekend maken kan anderen oproepen en inspireren om zich eveneens te engageren.
Tijdens de nationale bijeenkomst is het thema
"Onze inzet begrijpen en doen begrijpen". Deze ontmoeting is voor leden van de Beweging, maar ook voor vrienden of partners van ATD Vierde Wereld.
Je kan nu al aan deze dynamiek deelnemen door te schrijven over jouw engagement, door anderen te ondersteunen om hun engagement op te schrijven.
Richtvragen zijn : wat was de vonk die aan de basis lag van jouw inzet, wat boeit je in dit engagement, wat baart je zorgen over jouw inzet en de inzet van anderen, waarom blijf je je inzetten?
Graag vóór 1 juni 2012 per email of post sturen naar Werkgroep ’Ongeziene inzet’ ATD Vierde Wereld België, Victor Jacobslaan 12, 1040 Brussel.

Isabelle Maes


Ook jouw ongeziene inzet verandert de maatschappij door ATD_Vierdewereld