Bergen beklimmen en idealen delen

Artikel geplaatst 4 juli 2017 Print Friendly

Bergen beklimmen en idealen delen

Over de jongerenbeweging Djynamo

Djynamo is de dynamische jongerenbeweging van ATD Vierde Wereld. Jongeren met uiteenlopende achtergronden ontmoeten elkaar. Ze leren elkaar goed kennen en zoeken hoe ze hun ideaal, een wereld zonder armoede en uitsluiting, kunnen waarmaken. Vorig jaar ontmoetten ze elkaar onder meer tijdens een internationale Pools-Belgische bijeenkomst in Brussel, namen enkele jongeren deel aan een bergbeklimming in de Alpen en kwamen anderen samen in Frankrijk om in een veilige omgeving ideeën uit te wisselen rond seksualiteit, gender en uitsluiting. Jorinde Luyts nam deel aan de ontmoeting in Frankrijk.

Kan je jezelf even voorstellen?

Ik ben Jorinde, 23 jaar, kom uit België en leef nu al bijna 2 jaar in Utrecht (Nederland). Ik ben een dochter van volontairs van ATD Vierde Wereld en ben opgegroeid met een grote gevoeligheid voor onrecht. We woonden onder meer in Canada en Frankrijk. In Canada woonden we een tijd in het Vierdewereldhuis en zo leerde ik de beweging beter kennen. Ik nam ook wel eens deel aan een ‘festival des savoirs’ of een volksuniversiteit. Ik studeerde in Frankrijk, Schotland en Nederland en behaalde een master in genderstudies. Daar leerde ik veel over de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen, maar ook over de verschillende soorten discriminatie en uitsluiting die er bestaan in onze samenleving.

Wat spreekt je aan bij ATD Vierde Wereld?

Ik vind de strijd tegen armoede en voor menselijke waardigheid heel belangrijk. Wat mij op dit moment erg aanspreekt zijn de inspanningen van ATD Vierde Wereld om mensen in armoede aan het woord te laten en hun stem ook te laten horen.

Kan je iets meer vertellen over het zomerkamp 2016?

Het ging om een jongerenbijeenkomst van tien dagen in Champeaux, Frankrijk, georganiseerd door Djynamo. Er waren ongeveer 35 deelnemers uit Frankrijk, België, Zwitserland, Polen en Ierland. Daarnaast waren er ook volontairs om te helpen bij het koken en om op de kinderen te letten. We waren een zeer gevarieerde groep: jongeren tussen 18 en 30, ouders, singles,… maar het was een zeer toffe bende! Aangezien we uit heel Europa kwamen, spraken we ook verschillende talen. Het was dan ook een hele uitdaging om in verschillende talen te werken, maar het was ook een goede oefening om te leren luisteren naar elkaar.

Wat was het thema van de ontmoeting?

Het thema was door de jongeren zelf gekozen: “Seksualiteit, gender en uitsluiting”. In kleine groepjes werd nagedacht over een bepaald aspect van dit thema. Zo hadden we het over ouderschap, gender, seksuele oriëntatie en geweld. Iedereen mocht het thema kiezen dat hem/haar het meest interesseerde. Een werd ook een spreker uitgenodigd en enkele deelnemers gingen in Parijs een organisatie bezoeken.

Hoe zag een dag tijdens de ontmoeting er uit?

We hadden werkmomenten waar we samen nadachten over de verschillende thema’s, maar ook veel momenten waar we spelletjes speelden, volleybalden, of biljart speelden. We hadden ook interculturele avonden waar ieder land zichzelf voorstelde. Er was veel muziek en veel gelach! En iedereen moest natuurlijk ook een aantal taken op zich nemen: koken, afwassen, boodschappen doen, of poetsen.

Ik begeleidde het groepje over ouderschap. We waren met acht. De eerste dag werd er gebrainstormd, de volgende dagen werden de activiteiten geanimeerd door telkens twee jongeren. Een thema in mijn groep was: hoe voor een kind zorgen? Jonge ouders ervaren het ouderschap als iets erg mooi en verrijkend, maar het is niet altijd gemakkelijk. Ondersteuning en hulp van ouders of anderen is erg belangrijk.
Op het einde stelden de verschillende groepen hun bevindingen aan elkaar voor.

Waarom heb je deelgenomen?

Ik was op dat moment mijn master in genderstudies aan het afronden, en het thema van de bijeenkomst paste helemaal bij mijn interesses. Damien, een van de organisatoren, vroeg of ik wilde helpen met het uitwerken van de verschillende activiteiten en mijn kennis als genderspecialist met de groep wilde delen. Ik werk heel graag met jongeren en heb altijd graag meegedaan aan verschillende initiatieven van ATD Vierde Wereld, dus ik was erg enthousiast!

Wat maakte deze zomerontmoeting de moeite waard?

Het fijnste en belangrijkste van dit zomerkamp was volgens mij de ontmoeting met andere jongeren. Ik kan hier alleen voor mezelf spreken. Voor mij was het belangrijk omdat het mij na een jaar theorie over gender en seksualiteit ook een perspectief gegeven heeft op de praktijk, en hoe verschillende jongeren met deze thema’s omgaan. Het waren enorm verrijkende ontmoetingen en mooie vriendschappen zijn ontstaan. Nu heb ik nog contact met enkele mensen via facebook.

Zijn er nog andere activiteiten gepland?

Ook in de zomer van 2017 staan heel wat activiteiten op het programma. Zo is er in Wijhe (Nederland) van 10 tot 14 augustus een internationale jongerenontmoeting op ontmoetingscentrum ’t Zwervel. Jongeren uit verschillende Europese landen zullen een aantal dagen met elkaar doorbrengen om elkaars cultuur te leren kennen, elkaars talenten te ontdekken en samen projecten ontwikkelen, hun stem laten horen over onderwerpen die zij belangrijk vinden en natuurlijk ook gewoon een fijne tijd hebben met elkaar.

Interview: Sara Philips

Ben je tussen 16 en 30 jaar oud en heb je interesse om deel te nemen aan Djynamo, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.