PDF-versies van het VierdeWereldblad

Klik op de desbetreffende aflevering om het PDF-document te openen. Onderaan de pagina vindt u ook nog oudere exemplaren.
Artikel geplaatst 6 mei 2008 Print Friendly

Het Vierde Wereldblad is op onze website te vinden als PDF-bestand. Steeds nadat de abonnees het blad per post hebben ontvangen, plaatsen we de aflevering op de website, zodat u er altijd over kunt beschikken, waar u zich ook bevindt in de wereld.

Wilt u informatie over een abonnement? Stuur een email naar: contact@atd-vierdewereld.be of bel naar het Vlaams secretariaat van de Beweging ATD Vierde Wereld: 02/647.92.25

Met in de laatste nummers onder meer:

 

 

PDF-versie Vierde Wereldblad september-november 2017

In het VierdeWereldblad van september-november 2017 vindt u onder meer de volgende artikels:

Armoede doet ons anders nadenken over de wereld
Over het symposium van 6 tot 13 juni 2017 in Cerisy-La-Salle, Normandië

30ste werelddag van verzet tegen extreme armoede
Overzicht van alle evenementen en vieringen (mede) door lokale groepen rond 17 oktober

Zichtbaar zijn in La Louvière
Twee leden vertellen over hun betrokkenheid

 

 

PDF-versie Vierde Wereldblad juni-augustus 2017

In het VierdeWereldblad van juni-augustus 2017 vindt u onder meer de volgende artikels:

Cultuur is een weg naar vrijheid

Sterker dan de problemen
Een boekbespreking van het boek Butagas, blauwe vuilniszakken en ’Du’ van Peter Maffay van Lieve De Cleen

Bergen beklimmen en idealen delen
over de jongerenbeweging Djynamo

 

 

PDF-versie Vierde Wereldblad maart-mei 2017

In het VierdeWereldblad van maart-mei 2017 vindt u onder meer de volgende artikels:
Liever een loon

En plots is het makkelijker om uit te leggen waarom we dit doen
Over de Europese Volksuniversiteit van de Vierde Wereld

Het geheugen van ATD Vierde Wereld
Een interview met volontair Jean Tonglet over teksten van Joseph Wresinski, over archieven en over zijn eigen geschiedenis als volontair

 

 

PDF-versie Vierde Wereldblad december 2016-februari 2017

In het VierdeWereldblad van december 2016-februari 2017 vindt u onder meer de volgende artikels:

Een nieuwe medestandersgroep vol Le(u)ven

20 jaar ATD Vierde Wereld Kust
Een fotoreportage naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van de groep ATD Vierde Wereld Kust

Een wereldcampagne in 2017: Armoede overwinnen = bouwen aan vrede
Over de wereldwijde campagne in 2017

 

 

PDF-versie Vierde Wereldblad september-november 2016

In het VierdeWereldblad van september-november 2016 vindt u onder meer de volgende artikels:

Op zoek naar de armsten in de Ardennen
Een gesprek met volontairs Marc en Monique Couillard over hun engagement in de Ardennen

Zomerkamp Djynamo
Een fotoreportage van het zomerkamp van onze jongerenwerking Djynamo

Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede
Een overzicht van de activiteiten rond 17 oktober

 

 

PDF-versie Vierde Wereldblad juni-augustus 2016

In het VierdeWereldblad van juni-augustus 2016 vindt u onder meer de volgende artikels:

Wie lang zoekt, vindt
Het verhaal van Willy, Simone en Caroline en hun moeilijke zoektocht naar een woning

Een vastberaden engagement dat geen keuze was
Over Bernadette Cornuau, een van de allereerste volontairs van ATD Vierde Wereld

In beweging blijven
Een terugblik op ons werkingsjaar 2015

 

 

PDF-versie Vierde Wereldblad maart-mei 2016

In het VierdeWereldblad van maart-mei 2016 vindt u onder meer de volgende artikels:

Taal
Het verhaal van Roger

Mensenrechten en klimaat
Over de deelname van ATD Vierde Wereld aan de internationale klimaattop in Parijs (november 2015)

Van ontdekkingsstage naar zinvol engagement
Een gesprek met de jonge volontairs Magali en Brendan

Een basisinkomen voor iedereen?

 

 

PDF-versie Vierde Wereldblad December 2015 - Februari 2016

In het VierdeWereldblad van december-februari 2015-2016 vindt u onder meer de volgende artikels:

Onderdak
Het verhaal van Wendy

Samenleven met vluchtelingen in Beiroet
In Beiroet (Libanon) organiseert het buurthuis Beitouna (Ons huis) activiteiten om gezinnen te steunen die het moeilijk hebben. Ook Syrische vluchtelingen kunnen er terecht, ondanks de gespannen relatie tussen Syrië en Libanon.

Armoede, vluchtelingen en engagement in Duitsland
Een gesprek met Anna Franze, medestandster in Duitsland. Ze begeleidt onder meer vrijwilligers van een vluchtelingencentrum in haar wijk.

Leven met een beperkt budget
Een verslag van de inleefweek armoede (5 t.e.m. 12 oktober 2015) in Brugge.

Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede in beelden

PDF-versie Vierde Wereldblad Oktober 2015 - December 2015

In het VierdeWereldblad van september-november 2015 vindt u onder meer de volgende artikels:

Het korste eind
Het verhaal van Elsie

Brugse Bruggenbouwers
Een kennismaking met de mederstandersgroep uit Brugge.

Werelddag van verzet tegen extreme armoede. Samen voor een duurzame toekomst zonder armoede en discriminatie.
Dit jaar heeft het thema te maken met de Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties die in het jaar 2000 ondertekend werden. Tegen eind 2015 zullen de doelstellingen niet gehaald zijn en daarom is een vervolg nodig. Tegen 2030 moet extreme armoede de wereld uit zijn. In dit artikel vindt u een overzicht van de activiteiten in het kader van deze Werelddag waar ATD Vierde Wereld bij betrokken is.

Verbinden en versterken
Kristel Driessens leerde ATD Vierde Wereld kennen tijdens haar studententijd aan de Universiteit Antwerpen. Vandaag tekent de strijd tegen armoede zich af al eens rode draad in haar leven. We spraken met haar over haar band met de beweging en hoe dit haar werk beïnvloedt.

Steunen op ervaring
Een coach van bind-kracht aan het woord.

PDF-versie Vierde Wereldblad Juli 2015 - September 2015

In het VierdeWereldblad van Juli – September 2015 vindt u onder meer de volgende artikels:

Mag het al eens iets extra’s zijn?
Het verhaal van Elsie, Wendy en Carine

De helende werking van Frimhurst. Vakanties voor Engelse gezinnen in armoede. Wouter, stagiair bij ATD Vierde Wereld, begeleidde een driedaagse familievakantie voor gezinnen in armoede in Frimhurst, gelegen op het platteland niet al te ver van Londen. Hij beschrijft ons de helende werking die Firmhurst op mensen kan hebben.

Volksuniversiteit: Wat? Waar? Hoe? Met wie? Waarom?
Dit artikel gaat dieper in op de werking van de Volksuniversiteiten. Zo werd er onder meer gewerkt rond diensten en drempels en waarom we soms niet meedoen. Enkele voorbeelden.

De storm in het leven van arme gezinnen. New Orleans voor en na de orkaan Katrina.
Tien jaar geleden beukte de orkaan Katrina in op New Orleans. Overstromingen volgden en verwoestten deze stad in het zuiden van de Verenigde Staten. Leden van ATD Vierde Wereld schreven een boek over de storm in hun leven.

Over ons
ATD Vierde Wereld wil armoede uitroeien en werkt hiervoor op drie sporen. Dit artikel belicht deze drie sporen en gaat verder in op de belangrijkste kenmerken van de beweging.

PDF-versie Vierde Wereldblad Maart 2015 - Juni 2015

In het vernieuwde VierdeWereldblad van maart 2015 vindt u onder meer de volgende artikels:

Voorzichtig verbouwen in doolhof. Over botsende rechten en steun die niet opgevraagd wordt.
Op 16 december 2014 vond in de senaat een studiedag plaats over toegang tot rechten. Geen toegang hebben tot rechten, onder druk van armoede, is een realiteit met heel verscheiden oorzaken. Onderzoekers uit drie verschillende landen gaven toelichting bij dit fenomeen. Georges de Kerhove en Marijke Decuypere van ATD Vierde Wereld brachten voorbeelden uit de praktijk.

Moedige mensen. Een tentoonstelling over armoede en creativiteit
Met de creaties van het project ‘identiteit’ bouwen de deelnemers van de creatieve ateliers in het Huis van de Kennis een tentoonstelling op. In de artikel vindt u enkele van deze creaties.

Europa wil geen enkele jongeren laten verkommeren
Voor jongeren die in moeilijke omstandigheden leven is het vinden van een job een droom. Soms te verwezelijken, soms ook niet. Hoe ervaren ze dit? Verder gaan we in dit artikel dieper in op het ‘jeugdgarantieplan’.

De leentuin groeit
Ecologie en duurzaamheid, het zijn niet de problemen waarvan je wakker ligt als je moeilijk de eindjes aan elkaar kan knopen. Toch vragen mensen in armoede zich af wat zij kunnen doen. Enkele voorbeelden uit Willebroek.

PDF-versie Vierde Wereldblad December 2014 - Februari 2015

In het VierdeWereldblad van december - februari vindt u onder meer de volgende artikels:

Portretten in woord en beeld
ATD Vierde Wereld Verenig Koningrijk stelt het boek ‘The roles we play’ voor. Vanuit een fototentoonstelling groeide een boek waarin 26 mensen in woord en beeld geportretteerd worden.

Armoede aanvaarden is regeren op drijfzand
We hebben een nieuwe regering. In dit artikel gaan we dieper in op het beleid van de nieuwe Belgische regering en stellen we ons een aantal vragen.

De toekomst voorbereiden in Europa
De voorstellen van ATD Vierde Wereld voor een Europa zonder uitsluiting en armoede zijn tot stand gekomen na maanden van dialoog tussen mensen in armoede en mensen met een verantwoordelijkheid in Europese instellingen. In Vlaanderen bezorgden we dit manifest aan de verschillende politieke par tijen. We werden uitgenodigd door 3 Europese parlementsleden.
Daarnaast vond op 15 oktober een openbare vergadering plaats in het Europees Parlement ter gelegenheid van de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede. Armoede zal door Europa maar ernstig aangepakt worden als het hoog op de agenda staat. Daarin speelt de Intergroep Extreme Armoede en Mensenrechten, een groep van Europese parlementsleden, een belangrijke rol.

Samenleven : driemaal
Drie verhalen over samenleven. Drie maal anders.

PDF-versie Vierde Wereldblad September - Oktober - November 2014

In het VierdeWereldblad van september-november 2014 vindt u onder meer de volgende artikels:

17 oktober 2014 – werelddag van verzet tegen extreme armoede
Een beknopt overzicht van de activiteiten op de werelddag van verzet tegen extreme armoede.

Een goede werkkracht
De weg naar een job was lang voor Jan. Met de steun van mensen in zijn omgeving maakte hij het waar. Toen volgden er echter herstructureringen in het bedrijf en Jan kreeg zijn ontslag. Jan is weer bij af. Een collega vertelt.

Werken aan werk met jongeren
Zo’n 100 jongeren uit Frankrijk, Zwitserland, Groot-Brittannië, Polen en België, waaronder ook een delegatie van ATD Vierde Wereld, namen gedurende meer dan een jaar deel aan een brede bevraging van de Europese Unie (‘gestructureerde dialoog’) over hoe jongeren uit de werkloosheid kunnen geraken. De bijdrage van de jongeren aan de Europese gestructureerde dialoog mondde ook uit in de voorstellen voor het nieuwe Europees Parlement.

Europa kan beter
Op 25 mei 2014 werd een nieuw Europees Parlement verkozen. We willen aan de nieuwe Europese parlementsleden vragen om de armoedebestrijding hoog op de agenda te zetten.

De perfecte gastheren
Het verhaal van Willy en zijn vrouw Dinie.

PDF-versie Vierde Wereldblad juni – juli – augustus 2014

Op weg naar een nieuwe opdracht.
Na 7 jaar in België trekken Katia Mercelis en Jos Delisse naar Duitsland. Ze gaan er aan de slag als permanente werkers voor ATD Vierte Welt Duitsland.

Het kompas en de brug. Ambities van ATD Vierde Wereld in de Filipijnen.
Vlamingen Guy en Vanessa Malfait-Joos werken als permanente werkers voor ATD Vierde Wereld in de Filipijnen. Zij willen mensen die nauwelijks meetellen een stem geven. De zorg om niemand achter te laten is hun kompas bij deze acties. Zie ook: http://www.atd-vierdewereld.be/Het-kompas-en-de-brug.html

De weg die we volgen. Ambities van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld voor 2013 – 2017.
De landen waar de Beging ATD Vierde Wereld acties is, zijn heel verscheiden. Toch zijn er ook gemeenschappelijke bezorgdheden en ambities. Tijdens tal van uitwisselingen en evaluaties dachten 78 groepen uit 30 landen na de weg die de Internationale Beweging de komende jaren moet volgen.

Duur-zaam of te duur?
We produceren bergen afval en de duurzame verwerking ervan kost hopen geldt. Maar welke impact heeft dit op mensen in armoede?

PDF-versie Vierde Wereldblad januari - februari - maart 2014

Op weg met iedereen ?
Er is nu in België meer voedselbedeling dan op het einde van de Tweede Wereldoorlog. Weigert u met ons resoluut de steeds grotere kloof tussen arm en rijk? Weigert u de vernedering van een heel deel van de bevolking?
Een oproep tot hernieuwing van het lidmaatschap.

Tijd nemen werkt
20 jaar Vierdewereldgroep in Aalst
De Vierdewereldgroep ‘Mensen voor Mensen’, de vereniging waar armen het woord nemen in Aalst, vierde feest op 23 november 2013. Het werd een overtuigend pleidooi voor volgehouden inspanningen.

Een Europa zonder uitsluiting
Ook ATD Vierde Wereld bereidt zich voor op de verkiezingen
Flitsen vanuit de Vlaamse Volksuniversiteit van 1 februari met Europarlementslid Marianne Thyssen als gast. Aangevuld met citaten uit het werkdocument van de Europese Volksuniversiteit van de Vierde Wereld van 5 maart.

Kinderen in Ivoorkust zijn als kinderen in Brussel
ATD Vierde Wereld is een internationale beweging, actief in meer dan dertig landen. Honorine Kouamé is afkomstig uit Ivoorkust en versterkt het Europese team. Ze heeft een lange geschiedenis met de beweging, eerst als medestander, daarna als volontair.

PDF-versie Vierde Wereldblad november - december 2013

In jezelf gereedschap vinden. Zich uitdrukken op verschillende manieren.
Vanuit haar acties blijft de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld benadrukken dat cultuur, kunst, kennis, schoonheid en creativiteit essentieel zijn voor elke persoon en elk volk. In dit artikel vindt u enkele getuigenissen van deelnemers.

Volhouden. Het verhaal van Charlotte.

Verbonden en solidair. Het internationaal voluntariaat van ATD Vierde Wereld.
Wat is het internationaal voluntariaat van ATD Vierde Wereld? Hoe word je volontair? Op deze en andere vragen vindt u een antwoord terug in dit artikel.

Wenskaarten
U kan ook nog steeds wenskaarten bestellen. Een overzicht vindt u hier.

PDF-versie Vierde Wereldblad september-oktober 2013

Leren van de armsten in Tanzania: ATD Vierde Wereld wil muren slopen tussen arme en rijk. Een groot deel van de mensen die net als wij arm zijn denken dat de wereld behoort aan de rijken. Zo is het niet, de wereld is er voor ieder van ons. (Shabani, steenkapper) Aan de hand van een aantal getuigenissen gaan we in dit artikel dieper in op de aanwezigheid van ATD Vierde Wereld in Tanzania.

Armoede en mensenrechten in richtlijnen Verenigde Naties: de "VN Richtlijnen inzake extreme armoede en mensenrechten" werden in 2012 goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de VN.

17 oktober 2013: een overzicht van de activiteiten op de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede

Wat na de Millenniumdoelen?:
in New York vond in juni een bijeenkomst over de Millenniumdoelen plaats. Claude Mormont maakt samen met Andrée Defaux, Didier Clerbois en Thierry Viard deel uit van de Belgische delegatie. In dit artikel vindt u een beknopt verslag van zijn ervaringen.


De Belgische delegatie : Andrée Defaux, militante van LST, (Lutte-Solidarité-Travail) een vereniging uit Namen, Thierry Viard, volontair van ATD Vierde Wereld, Didier Clerbois, militant van ATD Vierde Wereld in Charleroi, Claude Mormont van Entraide et Fraternité (zustervereniging van Broederlijk Delen).

PDF-versie Vierde Wereldblad mei-juni 2013

Jongeren in actie in de zomer. Een greep uit het aanbod van activiteiten voor jongeren deze zomer. Interesse? Neem dan contact met ons op via mail of bel naar 02/647.92.25.

"In een familie kan je fier zijn". In maart vond in Antwerpen een nationale, tweetalige volksuniversiteit plaats over (familiale) banden. Het is een thema dat veel deelnemers diep raakt. In het artikel vindt u een bloemlezing van reacties, bekommernissen,...

JPEG Film rekent af met clichés rond armoede. In Gent werd in samenwerking met ATD Vierde Wereld vanuit het OCMW een compleet project opgezet, met in april twee voorstellingen in de Hogeschool Gent. Het werden enkele boeiende avonden. De film was voor velen een echte eyeopener .
De film ‘Joseph, de rebel – Van wanhoop tot verzet’ is verkrijgbaar via ons secretariaat met tips en aanwijzingen voor een goede voorstelling en dialoog.

Verzet tegen extreme armoede :een strijd in allerlei talen. Een beknopt overzicht van onderwerpen die op de websites van andere landen van de internationale beweging ATD Vierde Wereld voorkomen.

PDF-versie VierdeWereldblad maart-april 2013:

’Jongeren sterker maken om de samenleving te veranderen’. Een interview met Mieke Nolf, stafmedewerker bij ‘Uit De Marge’, een ondersteuningsorganisatie voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren:
In het VierdeWereldblad vindt u de samenvatting. Het hele interview staat hier.

Vierde Wereld bij Europese Unie in dialoog over duurzame ontwikkeling.
Ervaringskennis van mensen in armoede is essentieel en net zo belangrijk
als academische kennis bij het maken en uitvoeren van plannen om de armoede in de wereld duurzaam te bestrijden.

Lid worden van ATD Vierde Wereld ?

’Voedselbedeling is geen oplossing’. Een opiniestuk van de redactie en de nationale leiding van ATD Vierde Wereld in België naar aanleiding van het toenemend aantal initiatieven op het gebied van bedeling.

PDF-versie VierdeWereldblad januari-februari 2013:
Grenzeloze samenwerking
Waarom grensverleggende ervaringen en grensoverschrijdende samenwerking nodig zijn in de strijd tegen armoede. Daarover gaat het in het opiniërend artikel op de voorpagina. (Tekening: Steven Gryspeerdt).

Jongeren willen deelnemen aan de samenleving, maar hoe kunnen ze dat werkelijk doen? Tijdens een ontmoeting in Boedapest georganiseerd door ATD Vierde Wereld en de Raad van Europa wisselden jongeren uit verschillende landen, waaronder België, hierover uit. Terug thuis gaan ze daar mee door in hun eigen omgeving.

Samen werken en leren: een experimenteel bedrijf van ATD Vierde Wereld verkent mogelijkheden en verlegt grenzen om iedereen mee te laten doen.

Canadezen hebben een heel ander kijk op armoede. Dat weten de Vlaamse volontairs Bert Luyts en Marianne de Laat na zes jaar in Montreal heel goed te schetsen.

PDF-versie VierdeWereldblad november-december_2012: "Ongehoorde stemmen".

In het editoriaal zoemen we in op internationale website www.unheard-voices.org, die de stemmen van mensen in onvoorstelbare omstandigheden wèl laat horen.

’Fun’ als overlevingsstrategie. Dat is de titel van het artikel van de Vlaamse volontairs Guy en Vanessa Malfait-Joos, die nu ruim twee jaar met hun gezin voor ATD Vierde Wereld in de Filippijnse hoofdstad Manilla verblijven.

Kinderarmoede is een vorm van institutionele mishandeling als we er niets aan doen. Dat zei kinderpsycholoog Peter Adriaenssens op een projectenmarkt van minister Ingrid Lieten.

Verder in dit nummer: een uitgebreide beschouwing van het boek ’Arm en kansrijk’ van Abhijit Banerjee en Esther Dufloo. Bovendien hadden leden van de Beweging ATD Vierde Wereld op 17 oktober een ontmoeting met Banerjee.
Ook kijken we kort terug op het 30-jarig bestaan van de Volksuniversiteit en de groep Willebroek in september.

PDF-versie VierdeWereldblad september-oktober 2012: "Wegen naar waardigheid".

Met onder meer een artikel over de top ’Rio+20’ in Brazilië waar ook een delegatie van ATD Vierde Wereld aan deelnam. In hetzelfde artikel een kort verslag van de jongerenweek rond ’Armoede, ecologie en duurzaamheid’ in Nederland van deze zomer.

PDF-versie VierdeWereldblad mei-juni 2012: “Armoede is de ergste vorm van geweld”

ATD Vierde Wereld organiseerde in januari 2012 het colloquium “Armoede is geweld – de stilte doorbreken – naar vrede zoeken”. Mensen in armoede worden dagelijks met verschillende vormen van geweld geconfronteerd. Vaak gaat het over vormen van geweld die weinig zichtbaar zijn zoals geweld in de wetgeving en het functioneren van de samenleving. Maar er is ook een grote wil om de stilte de doorbreken en aan vrede te bouwen. “Vrede is niet mogelijk zonder vredestichters. We moeten de communicatie dus herstellen, de mensen dichter bij elkaar brengen, en daarbij de armsten de kans geven om hun hoop en wensen uit te drukken, om aan deze veranderingen deel te nemen en zo partners te worden in het denken over vrede.” aldus Joseph Wresinksi, de stichter van de internationale beweging ATD Vierde Wereld.

Ook de gedwongen plaatsing van kinderen wordt vaak als zeer gewelddadig ervaren. In het artikel “Plaatsing van kinderen : hulp of straf voor de ouders?” gaan we hier dieper op in. Elke ouder beleeft een plaatsing op zijn of haar manier, maar alle ouders verlangen naar erkenning: hoe meer deze relaties met deskundigen worden beoordeeld als respectvol, hoe meer zij worden beschreven als hulpgevend.


De stempel van ‘slechte ouders’ in combinatie met een leven in armoede leidt tot een dubbele uitsluiting.

Verder onder meer:

 • Gemeenteraadverkiezingen 2012: hoe kan iedereen meedoen?
 • Armoede maakt opvoeding extra moeilijk
 • Djynamo Europa 2012: zomeractiviteiten voor jongeren

VierdeWereldblad maart-april 2012: Onze inzet verandert de samenleving

Je inzetten in de strijd tegen armoede, misschien doe je dat al. Of je wil wel maar weet niet hoe te beginnen. Waarom zetten mensen zich in, wat boeit en inspireert hen? Hoe houden ze het vol? Onderwerpen en vragen waarover we willen uitwisselen tijdens een nationale ontmoeting op zaterdag 23 juni in Brussel: ‘Onze inzet verandert de samenleving’.

In het editoriaal gaan we in de op de vraag of we met onze inzet de samenleving kunnen veranderen, gekoppeld aan de nationale bijeenkomst hierover. U kunt zich nog opgeven voor deelname.

We gaan ook in op situatie Haïti, met name in Port-au-Prince, twee jaar na de verschrikkelijke aardbeving. Het team van ATD Vierde Wereld ter plaatse werkt samen met de kwetsbaarste gezinnen in moeilijk bereikbare wijken.

Kinderen in Porte-au-Prince die meedoen aan een groep van ATD Vierde Wereld om zich voor te bereiden op echt naar school gaan. Ze spelen Memory met een spel dat door andere kinderen uit Latijns-Amerika is gemaakt. (Foto: Christine Géroudet, ATD Vierde Wereld).

Deeltijds onderwijs moet een keuze zijn, geen noodoplossing.
Deeltijds leren en werken is bedoeld om jongeren zo lang
mogelijk op school te houden en hen tegelijkertijd vaardigheden
aan te leren op de werkvloer. Opvallend veel jongeren met armoede-ervaring komen in deze onderwijsvorm terecht. Maar een garantie op een kwaliteitsvolle job is het niet. Een vraaggesprek met met Yann Conrath van D’BROEJ, de Brusselse Organisatie voor Emancipatie van Jongeren.
Dit naar aanleiding van het tweejaarlijks verslag van Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.

VierdeWereldblad jan.-febr. 2012: Dialoog werkt !

Hoe samenleven in wijken met mensen van allerlei kleur, taal en levensbeschouwing? Dialoog werkt. Dat bleek in de Volksuniversiteit van de Vierde Wereld.
Ook een gemeenteraadsvergadering waarin mensen die in armoede leven rechtstreeks in dialoog treden met beleidsmakers en politici is echt mogelijk. Dat bewijzen de ervaringen in Brugge. En wat te denken van kunst, cultuur en creativiteit als dialoogmethode in de strijd tegen armoede?


Tekening: Steven Gryspeerdt

Dialoog en de ongeziene inzet van heel veel mensen veranderen de wereld. In de aanloop naar een nationale bijeenkomst rond onze inzet op 23 juni leggen we al enkele vragen voor.

VierdeWereldblad nov.-dec. 2011: Verontwaardiging

Verontwaardiging is de rode draad in het editoriaal en in verschillende artikelen.

 • De 95-jarige Stéphane Hessel schreef het pamflet ’Neem het niet!’ (Indignez vous! in het Frans). Hij was daarmee een inspiratiebron voor de Arabische lente, Occupy en de Idignados. ’Je moet je inzetten uit naam van je verantwoordelijkheid als mens’, zegt deze voormalige verzetstrijder en mede-auteur van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
 • De film Joseph, de rebel gaat op 3 en 4 februari in premiere in Antwerpen. Het ontstaan van de Beweging ATD Vierde Wereld in een aangrijpende rolprent. Van wanhoop en verontwaardiging tot verzet.
 • Verantwoordelijkheid ATD Vierde Wereld in handen van nieuw team.

 • De pijn je kind te moeten afstaan. Gedwongen adoptie bekeken vanuit de natuurlijke ouders.

September-Oktober 2011

 • ’Gewoon mens mogen zijn!’
  De Visietekst van het Vlaams Netwerk van Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen - Gedragen door mensen in armoede.

Verder onder meer:

 • ’Een krachtige wereldwijde stroming’ : publicatie over geschiedenis, doel en effect van 17 Oktober, Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede. Met feiten, getuigenissen en citaten van mensen in armoede en anderen in vier talen.

Mei-Juni 2011

 • Armoede en globalisering: een andere wereld is mogelijk
  Thierry Viard trok in februari naar Dakar om deel te nemen aan het Wereld Sociaal Forum. Hij vertelt ons waarom het voor ATD Vierde Wereld belangrijk was deel te nemen aan dit forum.


De delegatie van ATD Vierde Wereld loopt mee in een optocht van het Wereld Sociaal Forum in Dakar. Thierry Viard (blank) loopt links van het midden van de tweede rij.

Verder onder meer:

 • Een eerlijk aarde-aandeel voor iedereen
 • Europees Vrijwilligerswerk (EVS): jongeren verleggen hun grenzen
 • Nationale Volkusuniversiteit Vierde Wereld over ’media en solidariteit’: De éne journalist is de andere niet.

Maart-april 2011

 • "Een overdonderde ervaring"
  Marcos Batista en Julie Lemaire liepen stage bij ATD Vierde Wereld

Verder onder meer:

 • Regenboog en boom voor straatdoden
 • Solidariteit en ecologie
 • Kennis delen rond duurzaamheid
 • Bouwen voor de toekomst: Earthship

Januari-februari 2011

 • Terug naar Haïti
  Régis en Roseline De Muylder zijn eind januari voor ATD Vierde Wereld vertrokken naar Haïti. Voor ze vertrokken keken we met hen terug op de tien jaar die ze in België doorbrachten en op hun jarenlang engagement met ATD Vierde Wereld.


Met en tussen de mensen, zoals altijd, namen Régis en Roseline De Muylder tijdens het eindejaarsfeest in december afscheid van hun vele vrienden en bekenden in de Beweging ATD Vierde Wereld in België.

Verder onder meer:

 • Erkenning van een recht is vaak een moeizame strijd
 • Duurzame ontwikkeling en ecologie: luisteren naar mensen in armoede
 • "Niets kan een dialoog met de armsten vervangen"

November-december 2010

 • Het dubbelspoor van werk en welzijn
  Een job voor iedereen? Het is geen wondermiddel om de armoede te bestrijden. Werk en welzijn moeten aan elkaar gekoppeld worden. Investeren in mensen en hun keuzemogelijkheden vergroten, dat is de aanpak waar Ides Nicaise voor pleit, steunend op de ideeën van Nobelprijswinnaar Amartya Sen.


Jongeren krijgen gelegenheid de mogelijkheden van het internet te ontdekken tijdens een bijeenkomst in het Huis van de Kennis, het cultureel centrum van ATD Vierde Wereld in Brussel.

 • Europese jongeren ontmoeten elkaar rond de oproep aan Europa

September-oktober 2010

 • Jongerenmanifestatie bij Europarlement op 17 oktober
 • De moed van Grace - getuigenis uit Ierland Grace, gezien door tekenaar Steven Gryspeerdt
 • Geen job, geen plaats in de samenleving?

Mei-juni 2010

 • Jeugdbewegingen grootscheeps in actie tegen armoede
 • Pools journalist over Joseph Wresinski Cezary Gawrys: “Dat economische groei de armoede uitroeit, dat geloven we niet meer. Polen is vandaag veel rijker, maar er zijn meer armen en ze zijn armer dan voorheen.”
 • Zimbabwanen in Volksuniversiteit over onderwijs

Maart-april 2010

 • ATD Vierde Wereld in 12 Europese landen actief
 • Europese jongeren samen tegen armoede
 • Column: als armoede je raakt

Januari- februari 2010

 • Opinie: Een Europees jaar tegen armoede, heeft dat zin ?
 • ’Meer wereldburger door Europese Volksuniversiteit’
 • Beste Journalist - mensen in armoede en media
 • Nachtopvang Imagine Oostende - burgers en middenveld in actie

November-december 2009

Het idee om mensen te ontmoedigen om iets te geven aan bedelaars in de metro vinden we onwaardig en verontrustend. Waarom leest u in het VierdeWereldblad van november-december 2009.

Verder onder meer:

 • Nationale Volksuniversiteit verenigt mensen uit heel het land
 • Instaptheater verandert de wereld
 • Toekomstdromen van jongeren in Leuven

September-oktober 2009

 • ATD ? Waar staat dat voor ?
 • Eigen Kracht-conferenties. Mensen in moeilijkheden ondersteunen door hun eigen mogelijkheden en die van hun netwerk optimaal te benutten: het werkt.
 • Getuigenis: Anna en haar dochter Marleen

Mei-juni 2009

Nu de 124 felbegeerde zitjes in het Vlaams Parlement zijn verdeeld, willen we de verkozenen herinneren aan de oproep van ATD Vierde Wereld voor 7 juni :
zorg ervoor dat de rechten van de armsten daadwerkelijk worden toegepast. Pas dan kunnen zij als gezin waardig samenleven.

Dit en meer leest u in het editoriaal dit VierdeWereldblad

Verder onder meer:

 • Volontair Ingrid Hutter schreef een boek over haar ervaringen in New Orleans: Het geheim van een nieuwe wereld
 • Medestanders in Brugge onderscheiden

Maart-april 2009

 • Volksuniversiteit over vluchtelingen
 • Als je geraakt wordt kom je in beweging: nieuwe boeken
 • 25 Jaar Medestandergroep ATD Vierde Wereld Brugge

Vluchten en vluchtelingen stonden centraal in een reeks Volksuniversiteiten in Antwerpen en Brussel.

Januari-februari 2009

 • 10 Jaar Steunpunt Armoedebestrijding

“Ik stelde en stel me vragen over rechten, menswaardigheid en ongelijkheid”, zegt Françoise De Boe, coördinator van het Steunpunt tot Bestrijding van Armoede, Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting.

 • Inspaningen en resultaten: doen regeringen genoeg ?
 • Digitale kloof vergroot armoede

November-december 2008

 • Amnesty over armoede
 • Oostendenaars bij onthulling gedenksteen in Dublin
 • Waardige manifestatie voor slachtoffers armoede op 17 oktober

September-oktober 2008

 • Ook daklozen hebben recht op recht.
  Foto: Advocaat Laurent Weyers en militant Hector Guichart staan tijdens het juridisch spreekuur op donderdagavond bij het Centraal Station in Brussel een bezoeker te woord.

 • Rechten en plichten: De erfenis van Joseph Wresinski.

Mei-juni 2008

 • Leven met (te) weinig geld: Volksuniversiteiten over inkomen en schulden. * "Ik kon niet om de armoede in Brussel heen". * ATD Vierde Wereld in de Filipijnen.

Maart-april 2008

 • Zestig jaar mensenrechten. * Een betaalbare en goede woning. * Militant Louis-Jean Lernons over de Volksuniverseit. * Column Karel Staes.

Jan.-febr. 2008

 • Vierde Wereld ? Waar komt deze term vandaan.* Jaarthema Volksuniversiteit: ’Leven in een wereld die verandert’. * Kunst en cultuur maken met de armsten in het Huis van de Kennis. * Column Karel Staes.

Nov.-dec. 2007

 • Geslaagde campagne rond Oproep tot solidariteit- Een uitgebreid verslag in woord en beeld. * De school van de ongelijkheid - Over onderwijs en armoede. * Column van Karel Staes - Over woorden van Joseph Wresinski, stichter van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld.

1 photos

PDF - 2.6 MB
PDF - 740.4 kB
PDF - 1004.9 kB
PDF - 1023.1 kB
PDF - 2 MB
PDF - 833.6 kB
PDF - 1.6 MB
PDF - 2 MB
PDF - 667.6 kB
PDF - 1.8 MB
PDF - 713.4 kB
PDF - 1.9 MB
PDF - 612.7 kB
PDF - 765.5 kB
PDF - 874.4 kB