Persbericht - STOP ARMOEDE!

Artikel geplaatst 14 februari 2017 Print Friendly

Persbericht - STOP ARMOEDE!

Zaterdag 18 februari, van 14 tot 17u, lanceert de internationale NGO ATD Vierde Wereld de campagne “Stop armoede: samen voor waardigheid”. Op het Brusselse Beursplein wil ze voorbijgangers interpelleren rond armoede. Daarvoor organiseert ze een straatquiz, sensibiliserende acties, muzikale animaties en een informatiestand.

Onlangs gepubliceerde cijfers tonen aan dat in België 1 op 4 kinderen in armoede opgroeit. In Brussel worden 4 op 10 kinderen in armoede geboren. Een ander onderzoek toont aan dat mensen in armoede gemiddeld 2 jaar minder lang leven. Dit is in ons land niet meer aanvaardbaar. De campagne nodigt iedereen uit om het armoedeprobleem aan te pakken.

De manier van kijken naar mensen in armoede speelt een grote rol. Wereldwijd zijn mensen in armoede slachtoffer van vooroordelen. Ze worden beschouwd als potentiële fraudeurs, profiteurs of schuldig aan hun eigen situatie. Zelden horen we het feit dat hun rechten niet gerespecteerd worden. We stellen ons geen vragen of ze wel of niet een waardig leven kunnen leiden: een woning hebben, gezonde voeding, een job, een gezinsleven en zinvolle activiteiten. Dagelijks worstelen ze met deze moeilijkheden.

Voor ATD Vierde Wereld is 2017 een jubeljaar: 30 jaar werelddag van verzet tegen armoede, 60 jaar bestaan van de beweging en het 100ste geboortejaar van de stichter Joseph Wresinski. De armoede-organisatie wil niet zomaar kaarsjes voor deze verjaardagen uitblazen. Ze wil de brede publieke opinie mobiliseren rond de armoede-problematiek en iedereen oproepen om armoede aan te pakken.

De geboortedag van Joseph Wresinski is wereldwijd het startsein om de campagne te lanceren. In Brussel gebeurt dit op 18 februari met een publiek evenement op het Beursplein. Daarna volgen andere acties in heel België. Het hoogtepunt van de mobilisatiecampagne is gepland in de week van 17 oktober, werelddag van verzet tegen armoede. In heel de wereld, en ook in Brussel plant ze een grote bijeenkomst. Doorheen heel de campagne nodigt ze het grote publiek uit om de oproep tot inzet op de website te ondertekenen.

In dit persdossier vindt u een voorstelling van de verschillende evenementen in België en een eerste zicht op de buitenlandse acties.

PDF - 1.1 MB